проект

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від    26.08. 2014р.року    № 35/1

с.Шаулиха 

 

«Про  прийняття до  комунальної

власності територіальної  громади  

села Шаулиха   Шаулиський навчально-

виховний комплекс  «дошкільний

навчальний заклад-загальноосвітня 

школа І ступеня»  Шаулиської  сільської  ради

 

         Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Законом України „Про освіту” та відповідно до  підпункту «б» пункту 2 частини  першої статті 88 Бюджетного кодексу України , рішення районної ради від 27.05.2013 р.№21-14/VІ «Про реорганізацію Шаулиського  навчально-виховного  комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» у навчальний заклад  І ступеня»  та   рішення районної ради від 05.08.2014 р.№32-20/VІ «Про передачу об’єкта із спільної власності територіальних громад сіл  і міста Тальнівського району до    комунальної власності територіальної  громади   села Шаулиха» , з метою забезпечення навчально-виховного процесу дошкільного  виховання  на території  села Шаулиха , враховуючи висновки та пропозиції постійних комісій   сільської ради з питань земельних ресурсів, екології , комунального майна і  соціального розвитку села  та з питань  охорони здоров’я , освіти та культури,    сільська рада вирішила :

 

 1.  Прийняти  із спільної власності територіальних громад сіл  і міста Тальнівського району до    комунальної власності територіальної  громади   села Шаулиха об’єкт, який знаходиться за адресою: 20411, Черкаська область, Тальнівський район, село Шаулиха, вулиця Шкільна, будинок 14.

 

 1.     Головному бухгалтеру  сільської  ради  Козаченко Н.Г. поставити  на  баланс   Шаулиської  сільської  ради  майновий  комплекс  Шаулиського  НВК   згідно  вимог  чинного законодавства.

 

 1. Включити до переліку  об’єктів комунальної власності територіальної  громади   села Шаулиха об’єкт, який знаходиться за адресою: 20411, Черкаська область, Тальнівський район, село Шаулиха, вулиця Шкільна, будинок 14  та  внести зміни    до рішення сесії № 27/3 від   25.07. 2013  року «Про  уточнення  та затвердження     переліків  об’єктів  територіальної  громади Шаулиської сільської ради»,   додавши  п.1.5. «приміщення     Шаулиського НВК   з  надвірними спорудами — вул. Шкільна,14»

 

 1. Контроль за виконанням покласти на постійну  комісію   сільської ради з питань охорони здоров’я , освіти,культури.

 

 

Сільський   голова                                        В. Довгань


 

 

 

                                                                                       проект

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від    26.08. 2014р.року    № 35/2

с.Шаулиха 

 

Про  затвердження   штатного  розпису

ДНЗ  Шаулиського НВК

Шаулиської сільської ради

 

 Керуючись ст.  26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2010 № 1157/18452 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” із змінами      та на підставі висновку постійної комісії з питань планування бюджету,фінансів  та економічної реформи ,  сільська рада      

 В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити  штатний розписДНЗ Шаулиського НВК  села  Шаулиха  станом на 01 вересня 2014 року  по коду КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»  чисельністю 2.75 штатні одиниці

                                                        (штатний розпис додається)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань    соціально – економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський  голова                                                     В. Довгань

 

 


                   

                                                                          проект

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від    26.08. 2014р.року    № 35/5

с.Шаулиха 

 

 

Про встановлення батьківської плати

за   харчування дітей у дошкільному

навчальному закладі   Шаулиської 

сільської  ради   на 2014 рік

 

         Заслухавши  інформацію сільського голови  Довгань  В.А. про  встановлення батьківської плати за харчування дітей у  дитсадку     на 2014  рік , керуючись  ст.35 Закону України  « Про  дошкільну  освіту», наказом  Міністерства  освіти  і науки України від 21.11.2002 № 667  « Про  затвердження  Порядку  встановлення плати для   батьків  за  перебування  дітей  у  державних  і комунальних  дошкільних та  інтернатних  навчальних  закладах «  із  змінами , внесеними згідно з  наказом Міністерства  освіти  і науки України від 22.07.2003 № 490, підпунктом 6  пункту а  статті 32  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів сільської ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА   :

 1.Встановити з  01.09.2014  батьківську  плату за  харчування  дітей  у дошкільному

навчальному закладі Шаулиського НВК: для  дітей  змішаної  групи  2,50 грн.   за  1  дітодень  відповідно  до днів  відвідування.

 

 2. Зменшити на 50% розмір  плати для  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей(при наявності довідки).

 3. Звільнити від  батьківської  плати  дітей, які  потерпіли від  Чорнобильської  катастрофи.

 4. Встановити, що плата за харчування дітей у дитсадку    повинна надходити не пізніше 20 числа наступного за звітним місяцем.

 5. Дані  кошти направити на КЕКВ 2230 « Продукти  харчування»  для покращення харчування дітей.

 6. Встановити, що відповідальність за своєчасне надходження батьківської  плати  покладено  на завідуючу дитсадком  Ткаченко С.П.

7. Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію сільської  ради  з  питань планування бюджету  і фінансів.

Сільський  голова                                                        В.Довгань

 

             

 

 


                   

                                                       проект

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від    26.08. 2014р.року    № 35/6

с.Шаулиха 

 

 

Про затвердження режиму роботи

 ДНЗ Шаулиської сільської ради 

на 2014-2015  роки

 

Згідно ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити режим роботи  дошкільного навчального закладу  :

 

 час роботи:               щоденно з 8.00 до 17.00

 вихідні дні:               субота, неділя.

 

2.    Попередити завідувачку Шаулиського ДНЗ   Ткаченко С.П., що в разі порушення встановленого режиму роботи ДНЗ буде ставитись питання про зміну режиму роботи на черговій сесії сільської ради.

 

 

 

 Сільський голова:                                В.Довгань

 

 

      

 


                    

                                                                               проект

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від    26.08. 2014р.року    № 35/7

с.Шаулиха 

 

 

Про затвердження посадових інструкцій,

інструкцій з охорони праці  та пожежної

безпеки працівників дошкільного

навчального закладу

Шаулиської сільської ради

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови  Довгань  В.А. про затвердження посадових інструкцій ,  інструкцій   з охорони праці    та пожежної безпеки  працівників дошкільного навчального закладу    Шаулиської сільської ради, керуючись ст. 25, п.3 ч.1 ст. 26, ст. 42, 50, 51Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про  дошкільну  освіту»,   сільська рада                     ВИРІШИЛА :

 

1.Посадові інструкції ,  інструкції   з охорони праці    та пожежної безпеки

 працівників дошкільного   навчального закладу  Шаулиської сільської ради     затвердити.

                                                                                          /Посадові інструкції додаються./

 

2.Ознайомити під розписку працівників працівників дошкільного   навчального закладу   Шаулиської сільської ради з їх функціональними обов"язками.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Довгань В.А.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                     В.   Довгань

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення сесії  № 35/6

від    26.08. 2014р.року

 

Перелік посадових  інструкцій,  інструкцій   з охорони праці    та пожежної безпеки   працівників дошкільного   навчального закладу    Шаулиської сільської ради

№п/п

Перелік   інструкцій

 

 

ПОСАДОВІ      ІНСТРУКЦІЇ

 

1

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАВІДУВАЧА     ДНЗ       ШАУЛИСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ВИХОВАТЕЛЯ РІЗНОВІКОВОЇ ( МОЛОДШО-СЕРЕДНЬОЇ) ГРУПИ

3

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ

4

ФУНКЦІОНАЛЬНІ   ОБОВ'ЯЗКИ

КУХАРЯ     ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Інструкції   з   охорони  праці

1

ІНСТРУКЦІЯ    з охорони праці №1    завідувача ДНЗ

2

ІНСТРУКЦІЯ      з охорони праці №2     вихователя

3

ІНСТРУКЦІЯ     з охорони праці № 3    помічника вихователя

4

ІНСТРУКЦІЯ      з охорони праці №4    кухаря харчоблоку

5

ІНСТРУКЦІЯ    з охорони праці №5      працівника з прання білизни

6

ІНСТРУКЦІЯ     по охороні праці № 6   при прибиранні службових приміщень

7

ІНСТРУКЦІЯ № 7

з надання першої (долікарської)     медичної допомоги

8

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці та техніки безпеки № 8

при виконанні робіт із використанням комп’ютера, ксерокса

9

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 9    при проведенні масових заходів

10

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №10   при експлуатації  електричної плити та електросковороди

11

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки №11     при експлуатації  м’ясорубки електричної

12

ІНСТРУКЦІЯ

з  техніки безпеки №12   при експлуатації електричної праски

13

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки №13  при експлуатації пральної машини

14

ІНСТРУКЦІЯ    з охорони праці № 14   при експлуатації побутових холодильників

15

ІНСТРУКЦІЯ   з охорони праці № 15  при протиранні скла, стін  та роботою з пилососом

16

ІНСТРУЦІЯ    з охорони праці №16   при роботі з очистки дахів від снігу

17

ІНСТРУКЦІЯ  з техніки безпеки № 17

при використанні  працівниками    дезінфікуючих засобів

18

ІНСТРУКЦІЯ     з  техніки безпеки № 18

при проведенні працівниками господарських робіт з прибирання приміщень і території

19

І Н С Т Р У К Ц І Я  №19

відповідальній особі за збереженням будівель та споруд дитячого дошкільного закладу

 

Інструкції   з пожежної безпеки

1

ІНСТРУКЦІЯ №1

про заходи пожежної безпеки

2

ІНСТРУКЦІЯ   № 2     
з пожежної безпеки в  приміщеннях ДНЗ

 

 

 

 

 

                                                                                                проект

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від    26.08. 2014року    № 35/8

с.Шаулиха 

 

Про внесення змін до рішення  сесії 

сільської ради   № 27/3  від   25.07. 2013  року

«Про  уточнення   та затвердження   переліків

об’єктів  територіальної  громади

Шаулиської сільської ради»

 

       З метою уточнення переліку об’єктів  власності територіальної громади  Шаулиської сільської ради   та  проведення у відповідність  та документальне  оформлення  об’єктів, які  знаходяться  в  адмінмежах    Шаулиської сільської ради , керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сесії сільської  ради № 35/5 від    08.07. 2014року    «Про  прийняття до  комунальної   власності територіальної  громади   села Шаулиха   Шаулиський навчально-виховний комплекс  «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня  школа І ступеня»  Шаулиської  сільської  ради »  та враховуючи рекомендації    постійної комісії   сільської ради з питань   планування  бюджету  і фінансів   сільська рада        ВИРІШИЛА:

 

 1.  Затвердити перелік об’єктів   територіальної  громади  села   Шаулиха:

 

 1. Приміщення  сільської  ради  з  надвірними спорудами — вул. Космонавтів,9
 2. Приміщення  дитячого садочку з  надвірними спорудами   —   вул. Космонавтів,11
 3. Приміщення  сільського будинку культури    з  надвірними спорудами — вул. Космонавтів,1а
 4. Приміщення  колишньої  дільничної  лікарні     з  надвірними спорудами — вул. Шкільна,10
 5. Приміщення     Шаулиського НВК   з  надвірними спорудами — вул. Шкільна,14
 6. Рішення  сесії  сільської ради   № 27/3   від   25.07. 2013  року «Про  уточнення    та затвердження   переліків  об’єктів  територіальної  громади

Шаулиської сільської ради»  вважати   таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань   планування  бюджету  і фінансів.

 

Сільський  голова                                            В. Довгань

===================================================


 

 

УКРАЇНА

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

34 – сесія   VI скликання

 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   08.07. 2014  року  № 34/11

 

Про план роботи Шаулиської 

сільської  ради на  

ІІ  півріччя  2014 року

 

 

         Розглянувши  проект  плану  роботи  сільської ради на   друге   півріччя 2014  року, керуючись п.7 ст. 26 Закону  України   „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,     Шаулиська  сільська   рада 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Затвердити план роботи   Шаулиської сільської  ради  на ІІ півріччя 2014  року згідно додатку  (додається).

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову В.А.Довгань.

 

 

 

 

                              Сільський  голова                                     В. Довгань

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

34 – сесія   VI скликання

 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   08.07. 2014  року  № 34/9

 

Про  затвердження  розпоряджень,

підписаних сільським  головою 

за І  півріччя 2014 року

 

        Розглянувши та обговоривши питання  , щодо розпоряджень  , підписаних сільським головою  в міжсесійний  період , враховуючи рекомендації  постійної    комісії з питань депутатської діяльності та етики,  , відповідно , ст.. 59    ст 46 , ст..

26   Закону  України  « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сесія сільської ради:

 

В И Р І Ш И Л А  :

 1.   Затвердити  розпорядження, підписані   сільським головою    за  І півріччя 2014 року.    ( Додаток    1 додається )

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну   комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

                   Сільський голова                                              В. Довгань

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

34 – сесія   VI скликання

 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   08.07. 2014  року  № 34/8

 

 Про затвердження Переліку

 інформації, що підлягає оприлюдненню

 на офіційній Інтернет сторінці

 сільської ради та Переліку інформації

 з обмеженим доступом 

 

        Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" статтею 25  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити  Перелік   інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній Інтернет сторінці   Шаулиської  сільської ради (Додаток 1).

 2. Затвердити Перелік   інформації  з  обмеженим  доступом.  (Додаток 2).

 3.  Відповідальній особі  за забезпечення доступу до публічної інформації     в   сільській раді  Кузьменко Н.М. при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей  на запити   керуватися  даними  Переліками.

 

 

              Сільський  голова                                                    В. Довгань                                                         

 

 

                                                                                  Додаток 1

 до рішення сільської ради

 від 08.07.2014 № 34/8

П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній

Інтернет сторінці  Шаулиської сільської ради

 

  № з/п                                                     Назва розділу інформаційного наповнення

 1.     Інформація про організаційну структуру  сільської ради

 2.     Інформація про функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  сільської ради

 3.     Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  рішення ради про сільський бюджет)

 4.      Проекти та рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

 6.     Інформація про регуляторну діяльність сільської ради

 7.     Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про:

 місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря та землевпорядника.

 8.     Порядок складання, подання до  сільської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку ( телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації

 11.   Інформація про  процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  сільської ради

 12.   Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради

 13.   Форми і зразки документів, правила їх заповнення ( адмінпослуги )

 14.   Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради

 15.   Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

 16.   Інформація про  графіки  прийому громадян

 17.   Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

 18.   Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

Секретар ради                                            Н.Кузьменко

 

 Додаток 2

 до рішення ї сільської ради

від 08.07.2014 № 34/8

 

П Е Р Е Л І К

інформації з обмеженим доступом

 

 Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України:

 • матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;
 • листування із органами МВС та СБУ.

З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи:

 • інформація щодо військового обліку громадян;
 •  інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;
 •  інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
 •  зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;
 •  перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;
 •  відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 •  відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 •  зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;
 •  відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;
 •  координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;
 •  організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

З питань кадрової роботи:

 • особові справи службовців органів місцевого самоврядування;
 •  відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей;
 •  відомості про облік трудових книжок;
 •  відомості з особових рахунків працівників;

 

 •  дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;
 •  відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;
 •  документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;
 •  документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.

З питань бухгалтерського обліку:

 • Інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;
 •  відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;
 • відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
 •  відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;
 •  відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;
 • документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання сільськогобюджету;
 •  інформація стосовно "Виписки по рахункам бюджету"," Руху та залишків на рахунках сільськогобюджету","Розподілу платежів до бюджету";
 •  інформація  "Про стан розрахунків до бюджету платників податків"(фізичних та юридичних осіб),"Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових  зобов’язань";
 •  відомості з первинних документів і додатків до них, які надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 •   поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
 •  відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

З інших питань:

 • генеральний план села в повному обсязі (можливе знайомство з генеральним планом у приміщенні сільської ради, в зв»язку з технічними труднощами його копіювання);
 •  детальний план села  в повному обсязі;
 •  планово-картографічні матеріали;
 •  інформація, що стосується економічної безпеки;
 •  ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;
 •  відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;
 •  відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

 

 • відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;
 • відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються  сільською радою;
 • відомості з документів (заяви, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій  сільської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови;
 •  відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;
 • дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, народних депутатів та документи з їх виконання;
 •  дані доповідних записок;
 • відомості про документообіг;
 • дані з протоколів засідань експертних   комісій;

      Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

        Сільська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

 

 Секретар ради                                                         Н.Кузьменко

 

 

 

УКРАЇНА

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

34 – сесія   VI скликання

 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   08.07. 2014  року  № 34/10

 Про створення добровільної  пожежної

 дружини   Шаулиської сільської ради

 

          З метою організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння на об’єктах і території  населеного пункту, підвищення оперативності у ліквідації наслідків можливих пожеж та інших надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо створення добровільних пожежних дружин (команд), забезпечення охорони здоров'я і життя людей, збереження матеріальних цінностей на території сільської ради , відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», постанови Кабінету Міністрів України від від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»  та на виконання   листа Тальнівської районної ради від 21.11.2013 року № 537/01   «Про створення та  добровільних пожежних дружин (команд)», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

 1. Створити добровільну пожежну дружину   Шаулиської  сільської ради та затвердити її склад ( додаток 1).

2.  Затвердити  положення про добровільну пожежну дружину  Шаулиської  сільської ради ( додаток 2 ) та заходи  щодо забезпечення пожежної безпеки на території   сільської ради  (додаток 3).

 3. Попередити керівників  підприємств, установ, організацій, фермерів та населення, що спалювання сухої трави, стерні, сміття в літній період заборонено. За вчинення пожежі винні особи  будуть притягнені до адміністративної  відповідальності.

 4.  Довести дане рішення  до керівників підприємств, установ,  фермерів та  населення  сільської  ради.                                                                  

 5. Розпорядження сільського голови від 12.02.2014р.  № 20-Р «Про створення добровільного пожежного формування на території Шаулиської сільської ради» вважати недійсним.

6.    Контроль за виконанням  рішення  покласти на сільського голову    Довгань  В.А.

 

Сільський      голова                                                В.Довгань

 

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                       до  рішення сільської ради

                                                            08.07.2014  №34/10

 

  С К Л А Д

добровільного  пожежного   формування

на   території  Шаулиської сільської ради

 

Начальник добровільного пожежного формування:

                                                                         Довгань В.А., сільський голова

Члени добровільного  пожежного   формування:                       

                Маленко В.Б.,   директор ФГ   «Фенікс», депутат сільської ради;

                Нещадим І.Н. , директор  СФГ «Марія»   

                Хмельницький В.В. , директор ПСП «Фаворит»                         

                Пархоменко О.М., одноосібник

               Лебідь   М.А., одноосібник

                                                

 

   Секретар ради                                                      Н.Кузьменко

 

 

                                                                                                 Додаток 2

                                                       до  рішення сільської ради

                                                            від 08.07.2014 №34/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  добровільну пожежну дружину Шаулиської сільської ради

 

  1. Добровільна пожежна дружина ( далі - ДПД) створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

  2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:

  за рішенням керівника суб’єкта господарювання - з числа його працівників;

  за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів  населеного пункту.

  3. Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону (дружину), що затверджується органом місцевого самоврядування., за погодженням з територіальним органом ДСНС.

  4. ДПД у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування., що їх утворили.

  5. Основними завданнями ДПД  є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

  6. ДПД  відповідно до покладених на них завдань:

  1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;

  2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;

  3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;

  4) інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

  5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами ДПД;

  6) вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

 7) беруть участь у проведенні:

  оглядів-конкурсів протипожежного стану;

  разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

  разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;

  8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

  7. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони утворюються як:

  пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;

  пожежна команда - підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою для гасіння пожеж.

  8. Пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії:

  1) пожежні дружини:

  першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та первинними засобами для гасіння пожеж;

  другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння пожеж;

  2) пожежні команди:

  першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо;

  другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або місцем проживання;

  третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навчання) або місцем проживання.

  9. Пожежну дружину  очолює начальник, який призначається  і звільняється з  органом місцевого самоврядування.

 10. Начальник пожежної дружини здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

11. Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

  12. Залучати членів пожежної дружини  та використовувати закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється.

  13. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини  в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  14. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

  Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини , підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

  15. Члени пожежної дружини  підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”.

  16. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

  17. Контроль за діяльністю пожежної дружини  здійснює відповідний орган місцевого самоврядування та територіальний орган ДСНС.

 

 Секретар сільської  ради                                            Н.Кузьменко

 

 

                                                                                                   Додаток 3

                                                       до  рішення сільської ради

                                                            08.07.2014 №34/10

 

З А Х О Д И

щодо  забезпечення  пожежної безпеки

на  території   Шаулиської  сільської  ради   в  літній  період  2014 року

 

      1. На період збереження літніх високих температур повітря категорично заборонити відвідування лісів, лісопосадок  населенням, спалювання стерні, сухої трави,  пасовищ,  сміття  в домогосподарствах.                                                                      

 

                                                        Виконком сільської  ради ,

                                              керівник ПСП  , голови  СФГ, одноосібники

     2. В разі виникнення пожежі на території сільської ради  організувати підвезення  води:

   -  ФГ „Фенікс”-  трактором   Т-150 ( бочка на 10 м  куб.), тракторист  Нещадим В.І.;

   -  СФГ «Марія» - трактором МТЗ- 82  (бочка на  10 м.  куб.); тракторист   Мазур В.А.;

     3.  На час виникнення пожежі  організувати виїзд тракторів з дисками :

   -  ФГ «Фенікс»-  трактором  «КЛАС», тракторист    Попсуй  В.П.;

   -  СФГ «Марія» - трактором МТЗ- 82; тракторист   Мазур Р.В.;

- ПСП «Фаворит» - трактором МТЗ- 82,  тракторист  Хмельницький В.В.

   -  одноосібник  Пархоменко О.М.- трактор  МТЗ – 82 , тракторист Пархоменко О.М.

   -  одноосібник  Лебідь М. А. - трактор  МТЗ – 82 , тракторист  Лебідь М.А.

 

 

Секретар сільської  ради                                              Н.Кузьменко

 

 


 

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                      ПРОЕКТ      РІШЕННЯ  

Від    08.07. 2014р.року    № 34/3

с.Шаулиха  

 

«Про  надання згоди на прийняття

до  комунальної власності територіальної

 громади   села Шаулиха

Шаулиський навчально-виховний комплекс

«дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня  школа І ступеня»

 

         Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Законом України „Про освіту” та відповідно до  підпункту «б» пункту 2 частини  першої статті 88 Бюджетного кодексу України , рішення районної ради від 27.05.2013 р.№21-14/VІ «Про реорганізацію Шаулиського  навчально-виховного  комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» у навчальний заклад  І ступеня»  та  розглянувши лист-клопотання відділу освіти райдержадміністрації від 01.07.2014р.№287/07, з метою забезпечення навчально-виховного процесу дошкільного  виховання  на території  села Шаулиха , враховуючи висновки та пропозиції постійних комісій   сільської ради з питань земельних ресурсів, екології , комунального майна і  соціального розвитку села  та з питань  охорони здоров’я , освіти та культури,    сільська рада вирішила :

 1. Надати згоду на прийняття  майнового комплексу  Шаулиський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» до спільної власності територіальної громади села Шаулиха з балансу відділу  освіти Тальнівської районної адміністрації на баланс Шаулиської  сільської  ради.

 

 1. Доручити сільському голові Довгань В.А. підняти клопотання перед відділом освіти Тальнівської районної адміністрації про передачу частини коштів  з районного бюджету на утримання Шаулиського  навчально-виховного  комплексу з 1 серпня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
 2. До  складу комісії  для передачі майнового комплексу  прохання включити  сільського голову Довгань В.А.  та головного бухгалтера Козаченко Н.Г.

 

 1. Контроль за виконанням покласти на постійну  комісію   сільської ради з питань охорони здоров’я , освіти, культури.

 

 

Сільський   голова                                        В.А.Довгань

 

 

                                                        

                                                     УКРАЇНА

                                          ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

34 – сесія   VI скликання

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Від   08.07. 2014  року  № 34/1

Про хід виконання сільського

бюджету за Іпівріччя  2014року

 

       Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Козаченко Н.Г. « Про стан виконання бюджету за І півріччя 2013 року», та врахувавши, що  за шість  місяців 2013 року до бюджету  сільської ради надійшло 153536,72 грн., при плановому 147939 грн. сільський бюджет виконано на 103,8 %.

В т.ч. прибутковий податок з доходів — 14405,83грн.( план 20693грн., процент виконання 69,6)

Власні надходження – 116718,65грн., при плані звітного періоду 105677грн. (перевиконання – 11041,65грн.),  дотація вирівнювання надана з районного бюджету в сумі  19182,97грн.При плані 21569грн.

 План надходження власних коштів  в звітному періоді виконано на 110,4відсотків.

Інші доходи — 3229,27грн.   

 Прибутковий податок із зарплати виконано на 74,5% ( при плані  19533,0 фактично надійшло  14405,83 грн.)

Орендна плата  із фізичних осіб виконано на 86,3 % ( при плані 1591 грн. надійшло 1370 грн.)

Орендна плата  із юридичних осіб виконано на 110 % ( при плані 99968 грн. надійшло 109075,32 грн.)

Земельний податок із юридичних осіб виконано на 109% ( при плані  735,0 фактично надійшло  801,31 грн.).

    Керуючись пп.4«а»ст.28Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»   сільська рала       в и р і ш и л а:

 1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Козаченко Н.Г. «Про  стан виконання бюджету за І півріччя  2014 року» взяти до відома, (додаток)
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г. та сільському голові Довгань В.А. продовжувати вживати заходів щодо поповнення і виконання бюджету в наступному періоді.
 3. Рекомендувати   керівникам   фермерських   господарств   підвищити    заробітну плату найманим працівникам.
 4. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на  постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально – культурного розвитку села.

Сільський   голова                                        В.А.Довгань