ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                 Тальнівський район   Черкаська  область

                              Виконавчий    комітет

 

        

                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   21  січня  2015  року № 01

с.Шаулиха

 

 

Про стан виконання бюджету

 сільської ради за 2014рік та

завданняйого наповнення  в

2015 році

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Козаченко Н.Г. «Про стан виконання бюджету сільської ради за 2014 році» виконком сільської ради відмічає , що за 12 місяців 2014 року до загального фонду  сільського  бюджету (без трансфертів)  надійшло  322,8 тис.грн. власних та закріплених доходів , що становить 127,0 %  до річного плану. В складі доходів до сільського бюджету надійшлоː

 

-         79,7тис.грн. податок з доходів фізичних осіб

-         231,0тис.грн. плати за землю

-         10,6 тис.грн. сплати за ФСП

-         2,9тис.грн. інших платежів

 

Доходи місцевого бюджету на 2015 рік прогнозовані з врахуванням вимог Бюджетного  Кодексу України «про державний бюджет України на 2013 рік , Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», Земельного кодексу України , Закону України «Про сплату за землю», Закону України «Про оренду землі» та інших законодавчих актів  , прогнозу показників зведеного бюджету України за основними  видами доходів , видатків і фінансування на 2015 рік.

      Очікується , що  протягом 2015 року у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету найбільш вагомим джерелом доходів є сплата за землю ( 381,7 грн. та податок з доходів фізичних осіб ).

 За  2014рік заборгованості по виплаті заробітної плати  працівникам бюджетних установ немає та по виплаті  електрозвˈязку і електроносіях.

 

 

       Керуючись п. п 4 п. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради вирішивː

 

1.     Інформацію бухгалтера сільської ради Козаченко Н.Г. «Про стан виконання бюджету 2014року та за завдання щодо його наповнення в 2015році» прийняти до відома.

 

2.     Бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г. та сільському голові Довгань В.А. вжити більш дієвих заходів для поповнення та виконання бюджету в 2015 році.

 

 

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань планування , бюджету  і фінансів   

 

 

 

       

     Сільський голова                                                 В.А.Довгань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                      ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                 Тальнівський район   Черкаська  область

                              Виконавчий    комітет

        

                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   21  січня  2015  року               с.Шаулиха                      № 02

 

Про  підсумки роботи і

зверненнями громадян у виконкомі

сільської ради за 2014 рік.

      

    Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови  Довгань В.А.  «Про підсумки  роботи із зверненнями громадян у виконкомі сільської ради за 2014 рік» виконком сільської ради відмічає , що при сільській раді утворена постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян , затверджені заходи  до реалізації та гарантування конституційного права на звернення , затверджено положення про постійну діючу комісію з питань  розгляду звернень громадян . Затверджено графік роботи  прийому громадян з особистих питань , сільським головою , секретарем , землевпорядником . Забезпечити тісну співпрацю з керівниками підприємств , установ , організацій села . Сільським головою та секретарем за 2014рік  було здійснено  32  звернень громадян , крім цього звернулись по земельних питаннях – 18.

  Письмових та повторних звернень не було. Проведено 5 засідань по зверненях громадян постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян.

   Звернення громадян реєструються у виконкомі сільської ради у чотирьох журналахː

Особистий прийом сільського голови , особистий прийом секретаря . особистий прийом землевпорядника і письмові звернення.

Журнали прошнуровані , пронумеровані , скріплені печаткою.   

У зверненнях громадян порушені питання звˈязку , житлові питання , водопостачання , електропостачання , виховання  та навчання дітей , охорони здоровˈя  , соціального захисту , забезпечення законності та правопорядку , земельні питання та інше.

       Керуючись п.п. 1 п. «б» ч.1 ст.33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради вирішивː

1.     Інформацію  сільського голови  Довгань В.А. «Про підсумки роботи щодо звернень громадян до виконкому сільської  ради за 2014 рік»

 

2.     Роботу в Шаулиській  сільській раді із зверненнями та заявами громадян вважати задовільною.

     3  Членам виконкому сільської ради , керівникам підприємств , організацій

          і установ регулярно проводити особистий прийом громадян у

          встановлені  строки.

4.     Постійно аналізувати стан роботи із зверненнями громадян. Особливу увагу приділяти вирішенню проблем інвалідів , ветеранів війни та праці , пенсіонерів та інших соціально незахищених верств населення , створити належні умови для їх прийому.

 

5.     Керівникам підприємств , організацій і установ рекомендувати аналізувати стан розгляду звернень найменш захищених верств населення , інвалідів війни та праці. Вести журнал особистого прийому громадян у відповідності до вимог інструкції з діловодства.

6.     Секретарю  сільської ради Кузьменко Н.М. та землевпоряднику Солоденко О.Д. постійно вести письмовий облік звернень громадян.

 

7.     Секретарю сільської ради Кузьменко Н.М. та сільському голові Довгань В.А. проводити прийом громадян в поза робочий час та у вихідні.

 

8.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови Шкоду М.І.

 

 

 

      Сільський   голова                                      В.А.Довгань

 

 

 

 

 

 

           

               

                           ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  Тальнівський район   Черкаська  область

                                Виконавчий    комітет

        

                                             Р І Ш Е Н Н Я

     

 

    Від  21 січня  2015 року № 03

    с.Шаулиха 

 

Про відповідальну посадову особу за

реєстрацію актів цивільного стану , ведення

обліку, звітності про використання

бланків свідоцтв про державну реєстрацію

актів цивільного стану, а також їх зберігання

 

    Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , керуючись пунктами 3.2., 3.3., 3.4., 5.4. Порядку  ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012р.  за  № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1845/22157 ( далі- Порядок) , п.п.5 п. «б» статті 38, частиною 4 статті 50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи, що в систему органів державної реєстрації актів цивільного стану  , крім інших органів, входять  і  виконавчі органи сільських,  селищних і міських рад та  рішення Шаулиської   сільської ради від  16.11.2010 року  № 1/4 щодо  здійснення секретарем ради   повноважень секретаря виконавчого комітету ради,   виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ :

 

1.            Покласти на  Кузьменко Наталію Миколаївну  – секретаря  ради персональну  відповідальність  за виконання делегованих повноважень органів державної виконавчої влади щодо  реєстрації актів цивільного стану .

2.    Встановити, що :

2.1. Кузьменко Наталія Миколаївна  – секретар  ради, як посадова особа, яка здійснює повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану,  є  посадовою особою,  відповідальною за ведення обліку,  звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання.

2.2.      На час тимчасової відсутності Кузьменко Наталії Миколаївни (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки свідоцтв передаються Довгань Валентині  Анатоліївні  – сільському голові, за актом приймання-передачі,  в якому відображаються  відомості згідно вимог пункту 3.3. Порядку;

 

2.3.   При зміні посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської ради, приймання-передача бланків свідоцтв і відповідних документів щодо їх обліку в обов'язковому порядку проводиться  у присутності керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв  виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Взяти до відома, що відповідно до п.2 статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , відомості,  зазначені  в  актових  записах  про народження фізичної  особи  та  її  походження,   шлюб,   смерть,   складаються Кузьменко Наталією Миколаївною  – секретарем ради, як посадовою особою відповідальною за реєстрацію актів цивільного стану,  на  паперових  носіях  та  в  електронному вигляді та   вносяться  до  Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з  дня  надходження  актового запису   до     відділу  державної  реєстрації  актів цивільного стану.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                В.Довгань                                                               

 

 

 

                      ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      Тальнівський район   Черкаська  область

                                  Виконавчий    комітет

        

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

   Від  21 січня  2015 року          c.Шаулиха                    № 04 

 

Про заходи щодо збереження

від пошкоджень кабельних ліній

зв’язку на території Шаулиської

сільської ради

 

    Заслухавши та обговоривши доповідь сільського голови Довгань В.А. «Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території Шаулиської сільської ради»  та з метою виконання розпоряджень районної держадміністрації « Про заходи по забезпеченню кабельних ліній зв’язку від пошкоджень» сільська рада вирішила꞉

1.     Заборонити на території сільської ради в місцях проходження підземних кабельних ліній зв’язку проведення будь-яких земляних робіт на глибині більше 30 см. , в тому числі заміну опор , підключення до житлових будинків водогонів , газопроводів та інших підземних комунікацій , посадку дерев , викопування підвалів , колодязів та інших робіт , пов’язаних з розкриттям грунту , без попереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника та виклику на місце робіт  працівника цеху телекомунікаційних послуг №14 який знаходиться  в який знаходиться в м. Умань вул. 24 з’їзду ,5 тел. 3-96-85 , 3-32-25, 3-96-25. Виклик працівника зв’язку повинен бути здійснений за три доби до початку виконання робіт.

 

2.     Винні у порушені «Правил охорони ліній зв’язку» згідно статті 188 та статті 360 «Кримінального Кодексу України» притягуються до кримінальної  та матеріальної відповідальності .

 

 

3.     Ознайомити з цим рішенням всіх мешканців , що проживають на території сільської ради.

 

 

        Сільський голова                                                        В.А.Довгань

                                       

                                                                        Тризуб                   

                                                                              

                                          ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                   

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

Від   15 жовтня 2014 року   № 38

с.Шаулиха          

Про  відведення  місця

для  обладнання  стендом та  дошкою

оголошень у  людному  місці з 

метою  розміщення  матеріалів

передвиборчої  агітації

на  позачергових    виборах  до  Верховної  Ради

України  26 жовтня 2014 року

 

       На  виконання  Указу  Президента  України  від  27.08.2014 року № 690/2014   «Про   дострокове  припинення  повноважень  Верховної  Ради  України  та  призначення  позачергових  виборів»,  відповідно доч.11 ст.68 , ч.2 ст.70 Закону України «Про  вибори  народних  депутатів  України», ст.40 Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування   в  Україні», для  забезпечення  додержання  принципу  рівних  умов  щодо  партій, кандидати  у  депутати   від  яких   зареєстровані у  загальнодержавному  окрузі,  на  кандидатів  у  депутати в  одномандатному окрузі  на  позачергових  виборах  до  Верховної  Ради  України,  з  метою  збереження  естетичного вигляду  села, на  підставі  пропозицій  членів  виконкому, виконавчий  комітет  сільської  ради  в и р і ш и в:

1.Відвести  місце для  обладнання  стендом та  дошкою  оголошень  у  людному  місці  з  метою  розміщення  матеріалів  передвиборної   агітації  на  позачергових  виборах  до  Верховної  Ради України 26 жовтня 2014 року  — на інформаторі – біля  сільської ради   та    на дошці оголошень – біля   сільського будинку культури с. Шаулиха.   

2.Заборонити  розміщення  матеріалів  передвиборної  агітації  на  будинках  та в  місцях,  де  можуть  бути перешкодою  для  безпеки дорожнього  руху.

3.  Взяти  до  відома, що  сільська  виборча  комісія  забезпечує  зняття передвиборчих  агітаційних  матеріалів, що  розміщувалися  на  території  села,  у  встановлений  законом  термін  до  24  години  24  жовтня 2014 року.

4.  Секретарю  сільської  ради  Кузьменко Н.М.  оприлюднити    це  рішення.

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  сільського  голову Довгань  В.А.

 

 

 

 

 

 

   Сільський голова                         В.А.Довгань