Рішення ради

рішення 2015 рік

 

 

                                                        

                                                     

                                          ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

41 – сесія   VI скликання

 

                                                          

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   09.07. 2015  року  № 41/1

 

Про хід виконання сільського

бюджету за Іпівріччя  2015року

та шляхи його наповнення

в слідуючих місяцях

 

 

       Заслухавши  та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Козаченко Н.Г. « Про стан виконання бюджету за І півріччя 2015 року»  та врахувавши, що  за шість  місяців 2015 року до бюджету  сільської ради надійшло 232594,73 грн., при плановому 164040 грн. сільський бюджет виконано на 1418 %.

В т.ч.:

 • Єдиний податок з юридичних осіб – 35939,69 грн (при плані 5000 грн, процент виконання 719)
 •  Єдиний податок з фізичних осіб – 35898,90 грн (при плані 1250 грн, процент виконання 2871)
 • Орендна плата  із юридичних осіб виконано на 102 % ( при плані 123918 грн. надійшло 126809,83 грн.)
 • Орендна плата  із фізичних осіб виконано на 107 % ( при плані 1600 грн. надійшло 1713 грн.)
 • Земельний податок із юридичних осіб виконано на 100% ( при плані  1020 грн фактично надійшло  1026,14 грн.).
 • Орендна плата  користуванням майновим комплексом виконано на 103 % ( при плані 1450 грн. надійшло 1500.88 грн.)
 • Інші надходження 29000 грн. при плановому показнику 29000 грн.
 • Екологічний податок із фізичних осіб  307,21 грн при плані 300 грн. (100%  виконання)
 • Екологічний податок із юридичних осіб  123,26 грн при плані 120 грн. (100%  виконання)
 • Акцизний  збір – 389 грн. при плані 380 грн. (100%  виконання)
 • Державне мито 2,21 грн. при плані 2.20 грн. (100%  виконання)

 

Субвенція 21686 грн при плані 21686 грн. (100%  виконання)

 

 

 

Загальний обсяг видатків загального фонду сільського бюджету  з врахуванням уточнень  за І півріччя 2015 р. склав 188325.44 грн.  Виконано на 114%

Виконання уточнених призначень:

 • На державне управління:

Фактично – 142483 грн

План – 135159 грн. (105%  виконання)

 • На дитячий садок:

Фактично – 33769.46 грн

План – 30149 грн. (112%  виконання)

 • На культуру і мистецтво:
 • Бібліотека:

Фактично – 3392.27 грн

План – 3400 грн. (99%  виконання)

 • Будинок культури:

Фактично – 7899.85 грн

План – 7900 грн. (100%  виконання)

 • Водопровідна каналізація – 295.44 грн;
 • Благоустрій міст і сіл – 485,42 грн.

    Керуючись  статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статями 78, 80 Бюджетного кодексу України, сільська рала       в и р і ш и л а:

 1. Звіт про хід та результати виконання сільського бюджету  «Про  стан виконання бюджету за І півріччя  2015 року» взяти до відома  (додаток)
 2. Головному бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г. та сільському голові Довгань В.А. продовжувати вживати необхідні заходи по недопущенню невиконання бюджетних показників у поточному році .
 3. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на  постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально – культурного розвитку села.

 

 

 

 

Сільський   голова                                        В.А.Довгань

 


 

ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

09 липня  2015  року    № 41/2

с.Шаулиха

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016 рік

         

         Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Шаулиха , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою  рішенням  сільської   ради   від  15 березня 2011 року  № 4/1, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

 ВИРІШИЛА  :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України  ( далі- ПКУ), рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

   1.2.  пунктів  7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам                                                                                                             

     1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

2. Затвердити на 2016 рік  ставки  податку по с.Шаулиха   за  один гектар сільськогосподарських угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

 2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

 

                                                               РІЛЛЯ

     Агрогрупи

          51д                        2432  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  17,07 грн/га

          53д                        5385  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  37,80 грн/га

          55д                        4516  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  31,70 грн/га

          56д                        3474  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  24,38 грн/га

          57д                       2779   х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  19,50 грн/га

         133д                      3908  х  1,756  х  3,997  х  0,1%  =  27,43 грн/га

         209д                      5993  х 1,756  х  3,997   х  0,1%  =  42,06 грн/га

         210д                      4256  х 1,756  х  3,997  х  0,1%   =  29,87 грн/га

                                    

                                                    Сіножаті

       133д                        1790  х  3,997  х  0,1%   =  7,15 грн/га

                                                   Пасовища

       51д                         584   х  3,997  х  0,1%   =  2,33грн/га

       53д                         1575 х  3,997  х  0,1%   =  6,29грн/га

       55д                         1321 х  3,997  х  0,1%   =  5,28 грн/га

       56д                         838   х  3,997  х  0,1%   =  3,35 грн/га

       57д                         686   х  3,997  х  0,1%   =  2,74 грн/га

       209д                      1829  х  3,997  х  0,1%   =  7,31 грн/га

       210д                      1321  х  3,997  х  0,1%   =  5,28 грн/га

 

    2.2.  для  багаторічних  насаджень  - 0,03;  в  тому  числі  по  агрогрупах: 

                                                Багаторічні      насадження

        51д                         3315  х  3,997  х  0,03%   =  3,97 грн/га

        53д                         7140  х  3,997  х  0,03%   =  8,56 грн/га

        55д                         5993  х  3,997  х  0,03 %  =  7,19 грн/га

        56д                         4590  х  3,997  х  0.03%   =  5,50 грн/га

        57д                         3825  х  3,997  х  0,03%   =  4,59 грн/га

       133д                        3953  х  3,997  х  0,03%   =  4,74 грн/га

       209д                        8798  х  3,997  х  0,03%   = 10,55 грн/га

       210д                       4845   х  3,997  х  0,03%   =  5,81 грн/га

 

2.3.   землі  житлової  забудови  по селу     Шаулиха :

 

                                          Квартали

     № 1,3,4                   4,23  х 3,997  х  1%  х   3%  х  10000   =    50,72  грн/ га

     №  2                         4,03  х 3,997  х  1%  х   3%  х  10000    =   48,32  грн/га

     №  5                         4,45  х 3,997  х  1%  х   3%  х  10000    =   53,36  грн/га

     № 6,7,8                   4,23   х 3,997  х 1%  х  3%  х   10000   =    50,72  грн/га

      № 9                          4,57  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000   =    54,80  грн/га

     № 10                       4,23  х 3,997  х  1%  х   3%  х   10000   =    50,72  грн/га

     № 11,12                  4,45  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   53,36  грн/га

     №  13 – 19              4,23  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   50,72  грн/га

     № 20,21,23             4,45  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   53,36 грн/га

     № 22                        4,03  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   48,32  грн/га

      № 24,28                 4,23  х 3,997  х  1%   х  3%  х  10000    =   50,72  грн/га

      № 25,27                 4,45  х 3,997  х  1%   х  3%  х  10000    =   53,36  грн/га

      № 26,29                 4,10  х 3,997  х  1%   х  3%  х  10000    =   49,16  грн/га

      № 30                      3,90  х  3,997  х 1%    х 3%   х  10000   =   46,76  грн/га

      №  31                     4,45  х 3,997   х  1%   х 3%   х  10000   =   53,36  грн/га

      №  32,49                4,03  х 3,997  х  1%   х  3%   х  10000   =   48,32  грн/га

      №  33,34                4,24  х 3,997  х  1%   х  3%   х  10000   =   50,84  грн/га

      №35- 40,45           4,45  х 3,997  х  1%   х  3%  х   10000   =   53,36  грн/га

      №  41-44               4,24  х 3,997   х  1 %  х 3%   х   10000   =   50,84  грн/га

      №  46-48               4,24  х 3,997   х  1%   х  3%  х   10000   =   50,84  грн/га 

 

2.4.    за  землі  під  будівлями  і  спорудами:

           3,12 х 3,997 х 1%  х 3% х10000  =  37,41 грн/га

2.5.   за  землі  комерційного  призначення:

          11,13  х  3,997  х  1%  х  10000 =  4448,66 грн/га

2.6.   за  землі  під  водним  дзеркалом:

          2,12  х  3,997  х  1% х 25%  х  10000  =  211,84 грн/га

2.7.   за  землі  громадського  призначення:

          3,12 х 3,997 х 1%   х10000  =  1247,06грн/га 

           2,97 х 3,997 х 1% х 10000  =  1187,11 рн/га

2.8.  за  землі  технічної  інфраструктури:

      3,12 х 3,997 х 1% х10000  = 1247,06 грн/га

 

 

    3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2016  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2016році.

    4. Відповідно до  п.274.1. ст..274 Податкового кодексу України , встановити ставки податку за земельні ділянки,  нормативну грошову оцінку яких проведено, в розмірі  :

4.1. за сільськогосподарські угіддя  ( рілля, сіножаті, пасовища) -    0,1  %,

4.2. за багаторічні насадження -0,03%  ;

4.3. під будівлями і спорудами (в   межах   населеного пункту),  зайнятими житловим фондом,  який  використовуються без отримання  прибутку та   індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб-0,03 %;

4.4 за землі технічної інфраструктури – 1%;

4.5.за землі комерційного призначення – 1%;

4.6. за землі громадського призначення – 1%;

   5. Відповідно до п.  274.2. ст.. 274  Податкового кодексу України , встановити ставку  податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

    6. Відповідно до норми п. 277.1. ст..277 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  встановлюється у розмірі 3  відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  по області.

   7.Податок  за  земельні  ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами ( залежно від розташування),  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 3 та 6  цього рішення.

   8. Визначити ,  що :

   8.1.платниками  земельного податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу.

8.2. об'єктами  оподаткування земельним податком є:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 8.3. базоюоподаткування земельним податком є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

8.4. особливостямиоподаткування платою за землює:

-органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

- нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

- якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

- якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

     Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 8.5. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.

        Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 8.6. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

    Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

      Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

       За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

      У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

      Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

            У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

    За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

      Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

8.6. строком  сплати плати за землює день  виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

     У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

     Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

     Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

       Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

      Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

      Фізичними особами у сільській  місцевості земельний податок може сплачуватися через касусільської  радиза квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу.

       При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

       У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

    9. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :                                                                                                                            

    9.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ;

    9.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

    10. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

   10.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

    10.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    11. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

    12.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     13.Секретарю сільської ради  Н.М.Кузьменко оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного  впливу на  Інтернет- сайті  Шаулиської  сільської ради   та  оголосити в ЗМІ.

    При цьому врахувати, що оголошення в ЗМІ має бути надруковане не пізніше 15 липня цього року.

   14. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради О.Д.Солоденко після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

   15. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2016 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2016 року. 

    16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський голова                                               В.Довгань

 

 

 

 

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                            

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

від  09.07. 2015 року   № 41/3

с.Шаулиха

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2016 рік 

     Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України, статтею 12 Податкового кодексу України, із змінами внесеними  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, Законом України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:

- податок на майно;

- єдиний податок.

 До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

 

1.2. Податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

-  плати за землю.

1.3. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів                                                                                                                              

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).  

 

В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

2.Встановити з 1 січня 2016 року на території села Шаулиха    місцеві податки і збори  та затвердити відповідні Положення про  :

 -   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на  нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості – (додаток 1);

 -  транспортний податок (додаток 2) ;

 1. Встановити з 1 січня 2016 року єдиний податок та затвердити Положення про нього   ( додаток 3).

4.Встановити на території села місцеві збори та затвердити Положення про  порядок сплати :

4.1.збору за місця для паркування транспортних засобів( додаток 4) ;

4.2.туристичного збору ( додаток 5) .

 

 5.Секретарю сільської ради :

 5.1. Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

 5.2. Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

 6. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання .

 

7. Оприлюднити  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік» через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2015 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів            ( плановий період).                                                                                                                                 

8.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2016року.

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                В.Довгань

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток № 1

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від  09.07.2015 р. №41/3

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

 

Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», проекти регуляторних актів, що розробляються  органами місцевого самоврядування , подаються на погодження до Державної регуляторної  служби;

-  пункт 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  щодо  ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі, який  не  перевищує  1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр,  не застосовується в 2016 році. 

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.

1.3. Відповідно до :

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та  дачні і  садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 підпункту14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;                                                                                                                               

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

Розділ ІІ

Платники податку

   2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

  3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);     

 

                                                                                                                    

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

                                                          Розділ ІV.  База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Розділ V.  Пільги із сплати податку

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на   120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180кв. метрів.

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

     5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

 

 

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

    5.5. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

   5.6.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування.

   5.7.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів  не житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

   5.8. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

   5.9.Сільська рада до 25 грудня  року, що передує плановому бюджетному року  подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

Розділ VІ. Ставка податку

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить:                                                                                                                    

    Для житлової нерухомості:

   - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,15 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

    Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних

виступів (казино, ігорні будинки);                                                                                                                                

  - 0,25 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 0,50 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

 

 

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

Розділ VІІ. Порядок обчислення суми податку

        7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

       7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.                                                                                                                          

  7.3.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку.

                Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;                                                                                                                            

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

     7.7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ VІІІ. Порядок сплати податку

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

Розділ ІХ. Строки сплати податку

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

Секретар ради                                      Н.Кузьменко

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток № 2

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від  09.07.2015 р. №41/3

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний  податок

Розділ І

Загальні положення

 

 1. Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

                                                                                                                      

Розділ П.  Платники податку

 

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

 

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

Розділ 1У. База оподаткування

 

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

    4.2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

Розділ У.Податковий період

 

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

 

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Розділ VІ.Порядок сплати податкуРозділ VІ.Порядок сплати податку

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    6.2.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                             Н.Кузьменко

                                                                                                                Додаток № 3                                                                                                            

                                                                         До рішення ради

                                                                              від  від  09.07.2015 р. №41/3                                                                                                       

 

Положення про   єдиний   податок

1. Платники податку

    Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі – ПКУ)та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному  ПКУ.

 2.  Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 3.  При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим ПКУ.

 4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

-суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, ;

 7) діяльність з управління підприємствами;

 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 -  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 -  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 -  страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 -   суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 -   представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 -   фізичні та юридичні особи - нерезиденти;                                                                                                                       

 -  суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.   Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 -  суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

-   суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

 -  суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

-   Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

6.  Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

 2) послуги з ремонту взуття;

 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

 12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

 23) послуги з ремонту годинників;

 24) послуги з ремонту велосипедів;

 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

 29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 31) послуги з виконання фоторобіт;

 32) послуги з оброблення плівок;

 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

 36) послуги перукарень;

 37) ритуальні послуги;

 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

 39) послуги домашньої прислуги;

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

7.  Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп

 

 8. Доходом платника єдиного податку є:

 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

 

 

 2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 9.  При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

 

 10. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

 

 11. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно доПКУ.

 

 12. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

 

13. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

 При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого ПКУ.

 

14. Ставки єдиного податку

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 

15.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

16.  Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

 1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

 2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

 Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ.

 

 17. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

 

 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

 

 

 

 5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

 

18.  Податковий (звітний) період

       Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 

19. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

20.  Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 

21. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

22. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 

 23. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

24. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

       Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12ПКУ.

 

 25. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

 

 26. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 

27. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,

 

 

а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

28. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

 Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

29. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 29. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

        Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 ПКУ.

 

30. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

 Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

 

31. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

 

32. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

 

33. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп. 

    При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з

умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

 

34. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

 1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ;

 2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

 3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

 

35. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

36. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

 Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6  статті296 ПКУ  та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

 

Секретар    ради                                   Н.Кузьменко

 

 

 

                                                                                                                Додаток № 4

                                                                        До рішення ради

                                                                                 від  від  09.07.2015 р. №41/3

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

 

1.1.    Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення)  .

1.2.  Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

 1. Платники  збору

 

2.1.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

 

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 

 

 

 

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

 

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

 

4.2. Контроль

 

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.

 

 

Секретар ради                                 Н.Кузьменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток № 5

                                                                                                    До рішення ради

                                                                                                     від від  09.07.2015 р. №41/3

             

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

 

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

 

2.1.1.  Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

 1.  постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)    особи, які прибули у відрядження ;

в)    інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –

        інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)     ветерани війни ;

ґ)     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)     особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги              (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

 

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

 

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в  районі.

 

Секретар    ради                                            Н.Кузьменко

 

 

Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення  Шаулиської    сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2016 рік»

1.Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати  шляхом  державного  регулювання

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів   покладені на органи місцевого самоврядування.

     Необхідність затвердження  Положень про місцеві податки і збори  обумовлено прийняттям змін до Податкового кодексу України (від 28.12.2014  року № 71-VI11).

         Даним проектом рішення  ради пропонується затвердити ставки  єдиного  податку, Положення  про  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки, Положення про  транспортний податок,    Положення  про  збір за місця для паркування транспортних засобів,  Положення  про  туристичний збір.

        Діє  спрощена  система  оподаткування,  обліку  та  звітності – особливий  механізм  справляння  податків  та  зборів,  що  встановлює  заміну  сплати  окремих  податків  і  зборів  на  сплату  єдиного  податку  з  одночасним  веденням  спрощеного  обліку  та  звітності.

     Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі  групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).                                                                     

2.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

  3.   До складу місцевих податків та зборів включений податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платниками якого є власники об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Зарахування цього збору до  бюджету в повному обсязі дозволить частково компенсувати втрати  бюджету від ліквідації  таких  податків  як ринковий збір та комунальний податок. Проте його роль не обмежується тільки наповненням дохідної частини сільського бюджету, адже порядок адміністрування даного податку побудований так, щоб сприяти детінізації майнових відносин, розвитку інституту приватної власності, зменшенню неконтрольованого зростання цін на житло.

       Ефективність застосування податку на нерухомість засвідчує світовий досвід. Нерухоме майно є зручним об'єктом для оподаткування та контролю за ним, адже існують вимоги щодо документального затвердження права власності на таке майно.

        Врегулювання питання щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можливо шляхом розробки та затвердження рішення  ради .

 1. Впровадження єдиної політики з питань нормативного регулювання, організації, функціонування, ціноутворення, координації і контролю в галузі паркування транспортних засобів дасть  змогу  забезпечити  належний благоустрій вулично-дорожньої мережі, збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць, підвищення безпеки дорожнього руху, дисципліни водіїв, культури паркування.

   2. Обґрунтування :Інші  діючі регуляторні акти, за допомогою яких можна було б вирішити проблему – відсутні.

     Прийняття вищезазначеного рішення  ради дає можливість:

 

- впорядкування та вдосконалення  торгівлі на ринку  села;

- розширення бази оподаткування  та отримання в подальшому додаткового обсягу  надходжень до місцевого бюджету;

- забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку села;

-  врегулювати ситуацію на ринку житла;

-  збільшити частину власних надходжень  бюджету;

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішніфактори,

як:

-  неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;

- незапланований перехід ринків у торговельні комплекси;

- зменшення кількості торговельних місць на ринку;

- торгівля та  паркування  автотранспорту  у  невстановлених місцях.

            Позитивними факторами будуть:     - додаткові надходження до сільського бюджету;

- додаткові надходження до пенсійного фонду;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від єдиного податку  при  формуванні сільського бюджету.

3. Очікувані результати.При  умові  затвердження  місцевих  податків  та  зборів   збільшаться  надходження  до    бюджету,  в  тому  числі  до  бюджету  розвитку  сільської  ради.  Отримані  кошти  будуть  спрямовані  на  фінансування  таких  видатків  як  будівництво,  реконструкція,  придбання  предметів  довгострокового  використання,  капітальні  та  поточні  ремонти,  благоустрій  .  

4. Визначення цілей державного регулювання.Виконання  вимог  Податкового  кодексу  України  та  Закону  України  від  28.12.2014  року  №71-  .

    Впорядкування  та  вдосконалення  торгівлі  на  ринку  села;

    Розширення бази оподаткування та отримання додаткового обсягу                                                                                                                                             надходжень  до    бюджету; задоволення потреб  громади, утримання відповідних структур.                                            

5. Альтернативні способи.Відсутні.

6.  Переваги.Активізація участі громади у прийнятті вказаних рішень та їх реалізації щодо шляхів вирішення проблеми,  а  також  створення додаткових робочих місць найманим працівникам, сприяння у розвитку підприємництва.

7.  Механізм.Оприлюднення проекту регуляторного акту в мережі Інтернету на сайті сільської ради, про повідомити  в  засобі  масової  інформації   з метою вивчення думки жителів  села та  прийняття  їх  зауважень  та  пропозицій  з  проблемних  питань.

8.Можливість досягнення.Прийняття рішення  про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів,  врахувавши зауваження  і пропозиції   фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб,  жителів  села  при  постійному  контролі  за дотриманням вимог чинного законодавства України.

9. Витрати:  З  боку  сільського  бюджету – мінімальні.  Зі  сторони  платників  податків  та  зборів  –  сплата  запропонованих  ставок  податків   та  зборів.

10.Вигоди від затвердження  рішення  сесії. Надходження до сільського бюджету максимально можливі. Отримані  кошти  будуть  спрямовані  на  фінансування  таких  видатків  як  будівництво,  реконструкція,  придбання  предметів  довгострокового  використання,  капітальні  та  поточні  ремонти,  благоустрій  села. 

11.  Можливість впровадження.Дієвою мотивацією виконання цього регуляторного акта є його простота, прозорість виконання, чітке регулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких впливає зміна ставки  єдиного  податку.

12.Ризик  впливу зовнішніх чинників.Мінімальний (зміна чинного законодавства).

13.  Обґрунтування строку чинності.До зміни чинного законодавства.

14.  Показники результативності.  Надійдуть додаткові  кошти до   бюджету.  Дані  кошти  будуть  спрямовані  на  виконання  заходів,  зазначених  у  Програмі  соціально-економічного  розвитку  села.

15..Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», у межах строків, встановлених  Законом України «Про запобігання корупції».

Сільський          голова                                               В.Довгань

 


                                                                    Тризуб

                                    ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20411,   с.Шаулиха,   вул. Космонавтів, 9                        тел. 9-03-33                               

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  09.07.2015р  № 41/ 5                                                                                с.Шаулиха

 

Про затвердження протоколів № 1 та № 2

засідання конкурсної комісії по відбору  

 виконавців послуг з виконання робіт  із

землеустрою, оцінки земель та виконавця

земельних торгів на конкурентних  засадах

 

            Керуючись ст. 13, п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ч. 6 ст. 136 Земельного кодексу України та пунктом 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від   23 квітня 2011 року № 500 Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012р  № 579, Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967,  з метою затвердження протоколів  №1 та №2 засідання конкурсної комісії по відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та  виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, сесія  Шаулиської  сільської   ради

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити протокол №1 від 30 червня 2015 року  засідання конкурсної комісії по  відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та  виконавця земельних торгів на конкурентних засадах,  а саме, з  відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  щодовиготовлення технічної  документації  із  встановлення  меж  земельних  ділянок,  визнаних  за  рішенням суду  від умерлою  спадщиною  та  переданих  до  комунальної  власності  територіальної  громади,  що  розташована  в  адмінмежах  Шаулиської  сільської  ради  Тальнівського  району  Черкаської  області, для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  земельна  ділянка  площею  3,20га  за  межами  населеного  пункту;

  2. Затвердити протокол  № 2  від 09 липня  2015 року засідання конкурсної комісії по  відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та  виконавця земельних торгів на конкурентних засадах,  а саме, з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  щодо:

    — відведення  у  постійне  користування  земельної  ділянки  для  використання  та     обслуговування  будівель  закладів  освіти   орієнтовною  площею  - 0,27га вул.Космонавтів  11;

     —  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування    орієнтовною  площею – 0,11га  вул.Космонавтів 9;

    —  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови  на  користь  територіальної  громади  орієнтовною  площею  — 0,80га   вул.Космонавтів  1а,  за   рахунок    земель  комунальної  власності,  що розташовані  в  адмінмежах  Шаулиської  сільської  ради, які  відносяться  до  категорії земель – землі  житлової  та  громадської  забудови  з  функціональним  використанням  -  землі громадського  призначення  за  адресою:  Черкаська  область, Тальнівський  район   село  Шаулиха.

3. Доручити сільському голові Довгань В.А. протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укласти  з переможцем конкурсу  ТОВ «Земельно -  кадастрове  бюро»  -  директор  Нещадим  Олександр  Никифорович  договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою.

4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  АПК  ,  земельних  ресурсів,екології, комунального  майна та  соціального  розвитку  села.

 

Сільський    голова                                                                      В.А.Довгань

 

 

 

                                                            

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20411, с.Шаулиха, вул. Космонавтів, 9                   тел. 9-03-33

 


                                                       Р І Ш Е Н Н Я

Від  09.07.2015 р.  № 41/7  

Про  комісію сільської  ради  з

проведення  конкурсу  щодо

набуття  права  оренди  земельних ділянок

 

       З  метою  удосконалення  порядку  надання  земельних  ділянок,  розташованих  в  межах  населених пунктів  сільської  ради  та  земель  територіальної  громади  в оренду,  ефективного  використання  цих  земель,  надходження  коштів  до місцевого  бюджету, забезпечення  використання  землі  за  цільовим  призначенням,  недопущення  фактів  невикористання   землі із за  відсутності  механізму  передачі  її  через  земельні  аукціони  та  враховуючи  рішення  районної  ради  від  02.06.2009 року № 23-17  щодо  можливості  передачі  земель  за  наслідками  конкурсу  щодо  набуття  права   їх оренди   до  врегулювання   питання  на  законодавчому  рівні,  керуючись  статтями12,93,124  Земельного  кодексу  України,  пунктом 34  статті 26 Закону України « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська   рада   вирішила:

 

 1. Затвердити  положення  про  комісію Шаулиської  сільської  ради  з  проведення  конкурсу  щодо  набуття  права  оренди  земельних  ділянок  згідно  з  додатком  1.                                                           

2. Затвердити  положення  про  порядок    проведення  конкурсу  щодо    набуття  права  оренди  земельних  ділянок  згідно  з  додатком 2.

3.  Контроль  за  виконанням  даного   рішення  покласти   на  сільського   голову  В.А. Довгань.

 

Сільський  голова                                      В.А.Довгань

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 1

до  рішення сільської  ради                                                                                                          

№ 41/7  від  09.07.2015року                                                                                                              

Положення

про  комісію  Шаулиської  сільської  ради  з  проведення  конкурсу  щодо  набуття  права  оренди  земельних  ділянок

1.Комісія  Шаулиської  сільської   ради  з  проведення  конкурсу  щодо  набуття  права  оренди  земельних  ділянок( далі – комісія) є  консультативно- дорадчим органом,  утвореним  тимчасово на період  до  врегулювання  в  законодавчому  порядку  питань  щодо  проведення  земельних  аукціонів  з  метою  набуття  права  оренди  земельних  ділянок у  межах  населених  пунктів  сільської  ради  та  земель  територіальної  громади,  за  виключенням  земель  вказаних  у  частині  2  статті  134  Земельного  Кодексу  України, юридичними  особами  на  конкурсній  основі.

2.  Комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Земельним  кодексом  України, Законом  України, актами  Кабінету  Міністрів  України,  центральних  органів виконавчої  влади,  голови  обласної, районної    державної  адміністрації, обласної, районної    ради  та  цим  положенням.

3. Основним  завданням  комісії  є:

— вирішення питань,  пов’язаних  з  наданням  в  оренду  земельних  ділянок  в  межах  населених  пунктів  сільської  ради  та  земель  територіальної  громади  на  конкурсній  основі,  тимчасово на період  до  врегулювання  в  законодавчому  порядку  питань  щодо  проведення  земельних  аукціонів;

—організація  вивчення  інформації  відносно  учасників  конкурсу  щодо  своєчасності  сплати  орендної  плати,  податкових  платежів,  виконання  законодавчих  актів;

—вибір  суб’єкта, який  запропонував  найбільшу  орендну  плату  за 1 га  землі  і погодиться  використовувати  земельну  ділянку з  метою  та  на  умовах, визначених  законодавством  України  та  орендодавцем,   має  необхідну  кваліфікацію  роботи  в  сільському  господарстві;

—внесення  пропозицій  сільській  раді  щодо  переможця  конкурсу,  яка  в  подальшому  приймає  рішення  щодо  передачі  в  оренду  земельних  ділянок.

4. При  вирішенні  питань  передачі  в  оренду  земельних  ділянок  комісія  має  право:

— отримувати   від  учасників  конкурсу  матеріали,  які  необхідні  для  її  роботи;

 • заслуховувати  під  час  проведення  конкурсу  інформації  керівників  с/г,

     інших  суб’єктів  господарювання  та  їх  представників, які  приймають        участь  у  конкурсі;

 • обрати  суб’єкта  господарювання, який  запропонував  найвищу  орендну  плату  та  запропонувати  його  сільській  раді  для  надання  в  оренду  земельної  ділянки;
 • інформувати  про  свою  діяльність  громадськість.

5.Персональний  склад  комісії  затверджується  рішенням  сесії  сільської  ради.

6.Голова  комісії  організовує  її  роботу  та  забезпечує  виконання  покладених  на  комісію  завдань, а  в разі  його  відсутності  повноваження  голови  комісії  здійснює  заступник  голови  комісії.

7.Секретар  комісії  здійснює  організаційне  забезпечення  її  діяльності  та  забезпечує  ведення  діловодства.

8. Основною  формою  роботи  комісії  є  засідання, які  проводять  відповідно  до  рішення  сільської  ради  про  оголошення    конкурсу  по  мірі  необхідності.

Головує  на  засіданні  голова  комісії,  а  за  його  відсутності  або  його  дорученням  — заступник  голови  комісії.  Засідання  комісії  є  правомощним,  якщо  на  ньому  присутні  усі  члени  комісії.

9.  рішення  комісії  приймаються  більшістю  голосів  від  загального  складу  комісії  відкритим  голосуванням.  У  разі  рівного  розподілу  голосів  вирішальним  є  голос   головуючого  на засіданні.

10.  Рішення  комісії   оформляється  протоколом,  який  підписується  головою  комісії,  секретарем  комісії  та  також  членами  комісії  присутніми  на   засіданні  не  пізніше   ніж в  7- денний  термін  після  проведення   засідання.

11.Протокол  комісії  розглядається  на  сесії  сільської  ради  для  прийняття  остаточного  рішення  про  надання  земельної  ділянки  в  оренду.

12.Діяльність  комісії  припиняється  за  рішенням  сільської  ради.

 

Секретар  сільської  ради                                     Н.М.Кузьменко

 

                                                                                                        

 

                                                                                                          Додаток 2

до  рішення  сільської  ради

№ 41/7  від  09.07.2015р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок  проведення  конкурсу  щодо  набуття  права  оренди

                    земельних  ділянок

                                      1.Загальні  положення

1.1      Положення  визначає  порядок  проведення  конкурсу в  Шаулиській  сільській  раді,  на  період  до  врегулювання  в  законодавчому  порядку  питань  з  проведення  земельних  аукціонів,щодо  набуття  юридичними   особами  права  оренди  земельних  ділянок,  в  межах  населеного  пункту  сільської  ради  та  земель  територіальної  громади,  відповідно  до  пункту  а)  статті  12  та  пункту  12  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України.

1.2.Конкурс  проводиться  комісією  Шаулиської    сільської  ради  з  проведення  конкурсу  щодо  набуття  права  оренди  земельних  ділянок(далі – комісія)  з  метою недопущення  невикористання  земельних  ділянок  в  період  неврегульованості  і  надання  земельних  ділянок  на  засадах  загальності  та  конкурентності,  забезпечення  ефективного  використання  землі,  залучення  додаткових  коштів  до місцевого  бюджету.

1.3.   В  конкурсі  можуть  брати  участь  суб’єкти  господарювання  з  видом  діяльності  згідно  цільового  використання  землі,  відповідно  до  чинного  законодавства  при  умові  відсутності  заборгованості  по  сплаті  орендної  плати,  платежів  в  бюджет  та  Пенсійний  фонд.   Не  можуть  брати  участь  в  конкурсі   суб’єкти  господарювання,  які  брали  участь  в  конкурсі   щодо  набуття  права  оренди земельної  ділянки,  але  відмовились  від  укладання  договору  оренди.

1.4.  Земельні  ділянки ,  право  оренди  яких  пропонується  набути  на  конкурсі,  не  повинні  мати  будь – яких  обмежень  і  мають  бути  вільними  від  прав  третіх  осіб,  прав  володіння  або  користування ( оренди).

1.5. Конкурс  щодо  набуття  права  оренди  землі  проводиться  на  вільну  земельну  ділянку  в  межах  населеного  пункту  сільської  ради  та  земельну  ділянку  територіальної  громади, на  земельну  ділянку, термін  дії  договору  на  яку  закінчується  через  місяць,  і  до  орендодавця  не  подано  орендарем  документи  про  продовження  терміну   дії  договору  оренди,  або  коли  на  одну  і  ту ж  земельну  ділянку  подано  кілька  клопотань  і  орендодавець         ( сільська  рада)  направила  орендарю, у  якого  закінчується  договір  оренди  землі  лист  — попередження  відповідно  до  вимог  статті  33  Закону України  «Про  оренду  землі».

 

                              2.   Підготовка  до  проведення  конкурсу.

2.1.  Шаулиська  сільська  рада (далі – орендодавець) приймає  рішення  про  проведення(оголошення) конкурсу  щодо  набуття  права  оренди  земельних  ділянок  в  межах  населеного  пункту  сільської  ради  та  земель  територіальної  громади  в  разі  надходження  двох  або  більше  клопотань  на  оренду  однієї  земельної  ділянки  або  вільну  земельну  ділянку,  до  якого  додається:

 • план  - схема  земельної  ділянки
 • кадастровий  план (при  наявності)

2.2.   За  підписом  сільського  голови  подається  оголошення  в  одному  із  районних  друкованих  засобів  масової  інформації  та  вивішується  на  стенді  біля  сільської  ради, в  якому  зазначаються  умови  конкурсу  та  термін  прийняття  документів з  дня  його  опублікування  згідно  рішення  Шаулиської  сільської  ради.

2.3.  Час  і  місце  проведення  конкурсу щодо  набуття  права  оренди  землі  визначається  головою  комісії,  про  що  секретарем  комісії  письмово  або  в  усній  формі  повідомляється  учасникам  конкурсу  та  членам  конкурсної  комісії.

 

 

 

                        3.Перелік  документів, необхідних  для  участі  в  конкурсі.

Учасники  конкурсу  подають  до  Шаулиської  сільської  ради  в  терміни  визначені  в  опублікованому  оголошенні   слідуючі   документи:

 • заяву ( клопотання)  про  надання  земельної  ділянки  на  умовах  оренди  з  визначеним  розміром  та  видом  угідь,
 • обґрунтування  можливості  використання  земельної  ділянки  для  вказаних  цілей( відповідний  вид  діяльності  суб’єкта  господарювання  та  досвід   роботи, інше);
 • правовстановлюючі  документи  претендента на  участь  у  конкурсі ( копії  свідоцтва  про  державну  реєстрацію,  витяг  із  статуту);
 • документи, які  підтверджують  відсутність  заборгованості: по  орендній  платі  за  землю, сплати  податкових  платежів, внесків  до  пенсійного  фонду  України.

 

                           4.   Порядок  проведення  конкурсу.

а)    Засідання  комісії з  проведення  конкурсу щодо  набуття  права  оренди  земельної   ділянки  проводиться  при  наявності  всіх  учасників  конкурсу,  або  в  разі  відсутності  одного  з  них  по  невідомих  причинах.

б)   За  письмовою  заявою  учасника  конкурсу,  який  за  поважними  причинами не може  бути  присутнім  на  засіданні,  засідання   конкурсної  комісії  може  бути  перенесене  за  рішенням  голови  комісії.

с)   До  конкурсу  не  допускаються  учасники, в  яких  встановлено  заборгованість  по  орендній  платі  за  землю  та  податкових  платежах,  із  виплати  платежів до  пенсійного  фонду  або  невідповідність  правовстановлюючих   документів. Не  допускаються  до  участі  в  конкурсі ті  учасники, які  вже  брали  в  ньому  участь  щодо  набуття  права  оренди  однієї   і  тієї  ж   земельної  ділянки, але  відмовились  від  укладання  договору  оренди. 

д)   Встановлюється  мінімальний початковий  розмір  орендної  плати за  землю  в  розмірі  не  менше  4,5% її  нормативної  грошової  оцінки.

  5. Визначення  переможця  конкурсу.

5.1.  Переможцем  конкурсу  вважається  той з учасників, який  запропонував  найбільшу  орендну  плату  за 1га  земельної  ділянки  та  має  необхідну  кваліфікацію  для  роботи  в  сільському  господарстві.

5.2.  Переможець  конкурсу  визначається  рішенням  комісії  шляхом відкритого  голосування  по  більшості  голосів  присутніх  на  засіданні.

5.3. Протокол  комісії  підписується  головою  комісії,  секретарем  та  членами  комісії,  присутніми  на  засіданні.

5.4. Копія  протоколу  комісії  не  пізніше  ніж  в 7-денний  термін  передається  сільській  раді, яка  на  сесії  приймає  рішення  про  передачу  в  оренду  земельної  ділянки  та  доручає  сільському  голові  підписати  договір  оренди, або  відмовляє  в  наданні  земельної  ділянки  переможцю  конкурсу  з  поважних  причин. При  цьому  сільська  рада  оголошує  новий  конкурс.

5.5.В  разі, коли  переможець  конкурсу  відмовляється  від  підписання  договору  оренди,  учасник  конкурсу,  який  запропонував  меншу   орендну плату  ніж  переможець, автоматично  стає  переможцем  конкурсу. Якщо  і другий  переможець  конкурсу  відмовляється  від  підписання  договору  оренди   земельної  ділянки,  то  переможцем  автоматично  стає  третій  учасник  конкурсу.  В разі, коли  всі  учасники  конкурсу  відмовляються  від  укладання  договору  оренди  земельної  ділянки,   оголошується  новий  конкурс. При  цьому, учасники  попереднього  конкурсу,  які  відмовилися  від  укладання  договору  оренди земельної  ділянки,  не  допускаються  до  участі  у  наступному  конкурсі.    

 

Секретар  сільської  ради                                             Н.М.Кузьменко

 

 

                                                                                             

                                                                     

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

41  сесія     VI скликання

 

 Р і ш е н н я

 Від  09.07.2015року   № 41/8

с. Шаулиха

 

Про  цільову  програму  фінансування

мобілізаційних  заходів  та  цивільного

захисту  населення  с. Шаулихана 2015 рік

 

 

        На  виконання  законів  України « Про  оборону», « Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію»,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України 

від26.01.2015 р.  № 47-р « Про  встановлення  режимів   підвищеної  готовності  та  надзвичайної  ситуації»,  Кодексу  цивільного  захисту  України,  керуючись  статтею  26  Закону  України  « Про  січневе  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада      в и р і ш и л а:

 

           1.Затвердити  цільову  програму  фінансування  мобілізаційних  заходів  та  цивільного  захисту  населення  села  Шаулихана 2015 рік.(далі — Програма),    додаток 1.

 

2.Головному  бухгалтеру  внести  зміни  до  бюджету  на  2015  рік  для  виділення  коштів  на   виконання  заходів  Програми.

 

3.Затвердити  кошторис  витрат   на  виконання заходів  Програми.   (додаток 2)

 

4.  Контроль   за  виконанням  рішення  покласти  на  комісію  з  питань   соціально – економічного  розвитку,  планування  бюджету  і  фінансів  при  сільській  раді.

 

 

Сільський  голова                                                 В.А. Довгань

 

                                                                                                     Додаток 2 до рішення

                                                                                                     сільської  ради  від 

                                                                                             Від  09.07.2015року   № 41/8

 

План  заходів   та  кошторис  витрат

на  проведення   заходів  з  реалізації  сільської    програми

«Турбота»  на  2015 -2016 роки за  рахунок  коштів  сільського

бюджету у  2015 році

 

 

 

 п/п

             Види  допомоги

Загальна

сума

  Джерела 

фінансування

1.

Придбання  вінків  до  дня  перемоги, голодомору,  на  поховання

 

Благодійні  внески

 

2.

На  відзначення  Дня  Перемоги

 

 

 

Благодійні  внески

 

3.

Соціальний  захист  населення  і  допомога  воїнам  АТО,  військовослужбовців   призваних  по  мобілізації, сім'ям мобілізованих в особливий період

4000

Місцевий 

бюджет

 

4.

Оранка, культивація  земельних  ділянок

 

 

Благодійні  внески

 

5.

Продовольчі  набори  до  дня  інвалідів,до дня  людей  похилого  віку,  учасникам  бойових  дій, учасникам   Великої  Вітчизняної  війни, інвалідів  війни

 

Благодійні  внески

 

 

Секретар  сільської  ради                                                 Н.М.Кузьменко

 

Додаток 1 до рішення

Сільської  ради

                                                                                 Від 09.07.2015 року №41/8

 

Цільова   програма

фінансуваннямобілізаційнихзаходів та цивільногозахисту

населення села  Шаулихана 2015 рік

 

Загальначастина

   Незаконно створенимизбройнимиформуваннямипроросійськогоспрямування за підтримкивійськовихпідрозділівзбройних силРосійськоїФедераціїзахопленочастинутериторіїДонецької  та Луганської областей. Органами державноївладиУкраїни на частковоокупованихтериторіях  проводиться антитерористичнаоперація.

Враховуючискладністьситуації, та на виконаннязаконівУкраїни «Про оборону», «Про мобілізаційнупідготовку та мобілізацію», розпорядженняКабінетуМіністрівУкраїнивід 26.01.2015р. №47 – р  «Про встановленнярежимівпідвищеноїготовності та надзвичайноїситуації», з метою забезпеченнязахистунаселеннясіл, їхтериторії та майна,функціонуваннясистемицивільногозахистунаселеннярозробленоцільовупрограмуфінансуваннямобілізаційнихзаходів  та цивільногозахистунаселення  в селіШаулиха.

                                               Мета  програми

Метою  програми є забезпеченнямобілізаційнихзаходів та цивільногозахистунаселення, створенняналежних умов для готовностіусіх ланок воєнноїорганізації, органівмісцевогосамоврядування та цивільної оборони, а такожготовностінаселення і територіїсіл до участі в обороні, вирішення комплексу завданьщодопідготовки до збройногозахисту у разізбройноїагресіїабозбройногоконфлікту, запобіганнязагрозамвиникненнянадзвичайнихситуацій, ліквідаціянаслідків, здійсненнязаходів у разізагрозивиникненняситуацій, пов′язаної з порушеннямнормальних умов  життя  населення.

 

Фінансовезабезпечення  Програми

Фінансовезабезпеченняздійснюється за рахуноксільського бюджету, а такожіншихджерелфінансування.

ОрієнтовнийобсягфінансуванняПрограмивизначається,  виходячи з конкретнихзавдань, на  підставіопрацьованихкоординаційним центром матеріалів.

 

ОчікуванірезультативиконанняПрограми:

Реалізаціяцивільноїпрограмифінансуваннямобілізаційнихзаходівтацивільногозахистунаселення села  Шаулиха  сприятиме:

 • Забезпеченню  своєчасної  часткової мобілізації, підтриманню системи управління  району  у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим;

 

 

 • Забезпеченню  своєчасного  оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • Виділенню (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально – технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
 • Підготовці органу місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
 • Виконанню мобілізаційних завдань у повному обсязі та у встановлені терміни;
 • Забезпеченню створення матеріально – технічного резерву;
 • Здійсненню заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов′язаної з порушенням нормальних умов життя населення;
 • Ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
 • Проведенню невідкладних відновних робіт;
 • Наданню громадянам,постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій,одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;
 • Розгортанню та утриманню тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян;
 • Наданню матеріальної допомоги сім′ям військовозобов′язаних, призваних по мобілізації, та сім′ям учасників проведення АТО;
 • Придбанню військово-технічного майна для військових частин, що беруть участь в АТО.

 

 

Секретар сільської ради                              Н.Кузьменко

 

УКРАЇНА

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

41 – сесія   VI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   09.07. 2015  року  № 41/9

 

Про план роботи Шаулиської 

сільської  ради на  

ІІ  півріччя  2015 року

 

 

         Розглянувши  проект  плану  роботи  сільської ради на   друге   півріччя 2015  року, керуючись п.7 ст. 26 Закону  України   „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,     Шаулиська  сільська   рада 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Затвердити план роботи   Шаулиської сільської  ради  на ІІ півріччя 2015  року згідно додатку  (додається).

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову В.А.Довгань.

 

                              Сільський  голова                                     В. Довгань

 

 

 

 

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

41 – сесія   VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                     

Від   9 липня  2015  року  № 41/10

с.Шаулиха

 

Про надання щорічної

 основної відпустки

 сільському голові

Довгань В.А.

 

 

            Розглянувши заяву сільського голови Довгань Валентини Анатоліївни про надання щорічної основної відпустки, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2288, статті 6 Закону України «Про відпустки», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.​ Надати щорічну основну відпустку сільському голові Шаулиської  сільської ради Довгань Валентині Анатоліївні  з 03.08.2015  року на 15 календарних днів за період роботи з 16.11.2013 року по 15.11.2014 року  та на 15 календарних днів за період роботи з 16.11.2014 року по 15.11.2015 року.   До роботи приступити 03.09.2015 року.

2.Виплатити Довгань В.А. матеріальну допомогу для оздоровлення   в   розмірі
середньомісячного заробітку .

 1. Бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г. провести нарахування.
 2. На період відпустки сільського голови Довгань В.А. обов'язки покласти на секретаря сільської ради Кузьменко Н.М. без права фінансового підпису.

 

5.​  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

    планування бюджету, фінансів та соціального розвитку.

 

 

 

Сільський   голова                                              В. Довгань

 

 

 

 

 

        

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

41 – сесія   VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                     

       Від   9 липня  2015  року  № 41/11

       с.Шаулиха

 

 

Про надання матеріальної

допомоги жителюсела 

Попсуй В.П.

 

      Керуючись  ст.34  Закону України « Про  місцеве    самоврядування  в   Україні» , відповідно до п.22 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве  самоврядування  в Україні»  та рішенням сільської ради від  09.07.2015р. №41/8  «Про  цільову  програму  фінансування

мобілізаційних  заходів  та  цивільного  захисту  населення  с. Шаулиха на 2015 рік», розглянувши заяву Попсуя Віктора Петровича, батька мобілізованого Попсуя Сергія Вікторовича, акт обстеження матеріально побутових  умов сім'ї , довідку з військомату, що підтверджує  місце перебування  Попсуя Сергія Вікторовича, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради сільська рада    ВИРІШИЛА:

 

 1.  Надати одноразову грошову допомогу Попсую Віктору Петровичу, батькові мобілізованого на військову службу в особливий період Попсуя Сергія Вікторовича  в розмірі 2000 гривень за рахунок коштів  виділених  під цільову  програму  фінансування   мобілізаційних  заходів  та  цивільного  захисту  населення  с. Шаулиха на 2015. 

 

 1. Головному бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г., виплатити одноразову грошову допомогу  Попсую Віктору Петровичу в розмірі 2000 гривень згідно даного рішення та провести перерахунок коштів на  особовий рахунок  914633 .

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.(Нещадим М.М.)

 

                               Сільський   голова                                              В. Довгань

 

 

 

 

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

41 – сесія   VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                     

 

від  9 липня  2015  року  № 41/12

с.Шаулиха 

 

Про  затвердження  розпоряджень,

підписаних сільським  головою 

в міжсесійний період

з 29.05.2015року  по  09 липня 2015 року  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Кузьменко  Н.М. про те,  що сільським головою за міжсесійний період було прийнято  ряд  розпоряджень ( перелік додається ), враховуючи рекомендації  постійної мандатної  комісії з питань депутатської діяльності та етики,  відповідно , ст. 59, ст 46, ст. 26  Закону  України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

 

        1.Затвердити всі розпорядження сільського голови прийняті в міжсесійний період з 29.05.2015року  по  09 липня 2015 року

                                                                      ( Додаток    1,2  додається)

 1. Сільському голові Довгань В.А. дотримуватись вимог, при прийнятті розпоряджень, згідно чинного законодавства.

 

 1. Контроль за виконанням даного    рішення  покласти на постійну   комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Сільський голова                                               В.А.Довгань

 

 

                                                                                                                

                                          ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                              41 сесія     VI скликання

 

                                                    

                                                              Р і ш е н н я

 Від   09 липня 2015 року   №  41/13

с. Шаулиха

 

Про  припинення  права  власності

та  надання  права  власності

на  земельні  ділянки  

для  ведення особистого

селянського  господарства

 

         Розглянувши  подання  землевпорядника  Солоденко  О.Д   «Про  припинення  права  власності   та  надання  права  власності  на  земельні  ділянки  для  ведення особистого   селянського  господарства »  в  межах  населеного  пункту  та  заяви   громадян       Гуцаленко  Василя  Дмитровича,  Солоденко   Леоніда  Семеновича,  Пархоменко Олександра Миколайовича, Сагайдака  Сергія  Антоновича , Матеєнко  Миколи  Миколайовича,  Попсуй  Бориса  Івановича,  керуючись  пп.34 ч.1  ст.26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , ст.12,116,118,119,120, 121,126,140,141,  142,186  Земельного  Кодексу  України     Шаулиська  сільська  рада    в и р і ш и л а:

 

 1.  Припинити   право  користування    земельними  ділянками,  які  знаходиться  в  межах  населеного  пункту,  громадянам:
 2.  Гуцаленко  Василя  Дмитровича - земельну  ділянку  площею 0,30га  по вул. Молодіжні б/н  та  0,34га  по  вул. Садовій  б/н;   
 3. Сагайдак Сергія  Антоновича  земельну  ділянку  площею  0,50га  по  вул. Космонавтів б/н;
 4.    Солоденко  Леоніда  Семеновича -  земельну  ділянку  площею  0,30га  по  вул.Молодіжні  б/н та  земельну  ділянку площею  0,45га  по  вул. Садовій б/н; 
 5. Матеєнко  Миколи  Миколайовича  - земельну  ділянку  площею  0,20га  по  вул. Космонавтів б/н;
 6. Попсуй  Бориса  Івановича - земельну  ділянку  площею 0,33га  по  вул. Космонавтів  б/н;
 7. Пархоменка Олександра Миколайовича - земельну  ділянку  площею  0,40га  по  вул. Молодіжні  б/н.

 

2.   Надати   право  власності  на  земельні   ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  : 

-  Гуцаленко  Людмилі  Павлівні  - площею 0,30га  по вул.Молодіжні б/н  та  0,34га  по  вул.Садовій  б/н;  

-  Сагайдак Ларисі  Григорівні -   площею  0,50га  по  вул. Космонавтів б/н;

-    Солоденко  Ользі  Дмитрівні -  площею  0,30га  по  вул.Молодіжні  б/н та  земельну  ділянку площею  0,45га  по  вул.Садовій б/н;   

- Матеєнко Тетяні  Василівні   -земельну  ділянку  площею  0,20га  по  вул.Космонавтів б/н;  

-  Щедрові  Галині  Борисівні - земельну  ділянку  площею 0,33га  по  вул.Космонавтів  б/н;

- Пархоменко Тетяні Анатоліївні - земельну  ділянку  площею  0,40га  по  вул. Молодіжні  б/н.

 

 1. Землевпоряднику  сільської  ради  Солоденко  О.Д.  внести   відповідні  зміни  в  земельно  - кадастрову  книгу.         

 

 

Сільський  голова                                         В.А.Довгань

 


====================================================

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району   Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ

 

Від   28.05. 2015 року    № 40/1

с.Шаулиха

 

Про хід виконання сільського

бюджету за І квартал  2015року

та шляхи його поповнення

в наступний період

 

       Заслухавши доповідь головного бухгалтера сільської ради  Козаченко Н.Г. про виконання сільського бюджету за перший квартал 2014року та співдоповідь землевпорядника сільської ради Солоденко О.Д., сільська  рада відмічає, що сільський голова, землевпорядник та головний бухгалтер проводили роботу,спрямовану на виконання бюджету, за перший квартал  2015 року до загального фонду та спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) надійшло  доходів 85124,10грн. всього доходів 90849,10 грн що становить 116% уточненого плану відповідного періоду. Дотація  — 5725 грн  при плані 5725грн. Видатки загального фонду сільського бюджету за перший квартал 2015 року становлять 84483.25 грн.  при плані 93193 грн.  Керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська  рада               

В И Р І Ш И Л А :

 

       1.Затвердити  звіт головного бухгалтера сільської ради Козаченко Н.Г. «Про виконання сільського бюджету за І-й квартал 2015 рокута шляхи його поповнення в наступний період».

2.  Головному бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г. та сільському голові Довгань В.А.  забезпечувати постійно протягом 2015 року виконання доходної частини сільського бюджету.

3.       Рекомендувати   керівникам   фермерських   господарств   підвищити   заробітну плату найманим працівникам.

4.       Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на  постійну комісію   сільської ради з питань планування бюджету і  фінансів.

                                                                                       

 Сільський   голова                                        В.А.Довгань

 

 


 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

28 травня 2015 року № 40/2

с.Шаулиха

Про встановлення ставок земельного

податку, пільг з його сплати та розміру

орендної плати на 2016 рікКеруючись пунктами 24, 28 та 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284 Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель с.Шаулиха , виготовленою ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від 15 березня 2011 року № 4/1, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що відповідно до :

1.1.підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України ( далі- ПКУ), рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

1.2. пунктів 7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам

1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

2. Затвердити на 2016 рік ставки податку по с.Шаулиха за один гектар сільськогосподарських угідь у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі по агрогрупах :РІЛЛЯ

Агрогрупи

51д 2432 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 17,07 грн/га

53д 5385 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 37,80 грн/га

55д 4516 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 31,70 грн/га

56д 3474 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 24,38 грн/га

57д 2779 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 19,50 грн/га

133д 3908 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 27,43 грн/га

209д 5993 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 42,06 грн/га

210д 4256 х 1,756 х 3,997 х 0,1% = 29,87 грн/гаСіножаті

133д 1790 х 3,997 х 0,1% = 7,15 грн/га

Пасовища

51д 584 х 3,997 х 0,1% = 2,33грн/га

53д 1575 х 3,997 х 0,1% = 6,29грн/га

55д 1321 х 3,997 х 0,1% = 5,28 грн/га

56д 838 х 3,997 х 0,1% = 3,35 грн/га

57д 686 х 3,997 х 0,1% = 2,74 грн/га

209д 1829 х 3,997 х 0,1% = 7,31 грн/га

210д 1321 х 3,997 х 0,1% = 5,28 грн/га2.2. для багаторічних насаджень - 0,03; в тому числі по агрогрупах:

Багаторічні насадження

51д 3315 х 3,997 х 0,03% = 3,97 грн/га

53д 7140 х 3,997 х 0,03% = 8,56 грн/га

55д 5993 х 3,997 х 0,03 % = 7,19 грн/га

56д 4590 х 3,997 х 0.03% = 5,50 грн/га

57д 3825 х 3,997 х 0,03% = 4,59 грн/га

133д 3953 х 3,997 х 0,03% = 4,74 грн/га

209д 8798 х 3,997 х 0,03% = 10,55 грн/га

210д 4845 х 3,997 х 0,03% = 5,81 грн/га

2.3. землі житлової забудови по селу Шаулиха :Квартали

№ 1,3,4 4,23 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,72 грн/ га

№ 2 4,03 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 48,32 грн/га

№ 5 4,45 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,36 грн/га

№ 6,7,8 4,23 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,72 грн/га

№ 9 4,57 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 54,80 грн/га

№ 10 4,23 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,72 грн/га

№ 11,12 4,45 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,36 грн/га

№ 13 – 19 4,23 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,72 грн/га

№ 20,21,23 4,45 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,36 грн/га

№ 22 4,03 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 48,32 грн/га

№ 24,28 4,23 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,72 грн/га

№ 25,27 4,45 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,36 грн/га

№ 26,29 4,10 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 49,16 грн/га

№ 30 3,90 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 46,76 грн/га

№ 31 4,45 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,36 грн/га

№ 32,49 4,03 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 48,32 грн/га

№ 33,34 4,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,84 грн/га

№35- 40,45 4,45 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 53,36 грн/га

№ 41-44 4,24 х 3,997 х 1 % х 3% х 10000 = 50,84 грн/га

№ 46-48 4,24 х 3,997 х 1% х 3% х 10000 = 50,84 грн/га2.4. за землі під будівлями і спорудами:

3,12 х 3,997 х 1% х 3% х10000 = 37,41 грн/га

2.5. за землі комерційного призначення:

11,13 х 3,997 х 1% х 10000 = 4448,66 грн/га

2.6. за землі під водним дзеркалом:

2,12 х 3,997 х 1% х 25% х 10000 = 211,84 грн/га

2.7. за землі громадського призначення:

3,12 х 3,997 х 1% х10000 = 1247,06грн/га

2,97 х 3,997 х 1% х 10000 = 1187,11 рн/га

2.8. за землі технічної інфраструктури:

3,12 х 3,997 х 1% х10000 = 1247,06 грн/га3. Ставки земельного податку та розмір орендної плати у 2016 році застосовуються згідно затвердженої нормативної грошової оцінки земель села , проіндексованої на коефіцієнт, який буде встановлений законодавчими актами в 2016 році .

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок - сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження).

5.Податок за земельні ділянки (в межах населеного пункту), зайнятих житловим фондом, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення від сплати земельного податку :

6.1.фізичних та юридичних осіб в межах граничних норм , встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ;

6.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких не передбачає одержання прибутку, які не займаються підприємницькою діяльністю та створені для досягнення соціальних, культурних, освітніх, управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

При цьому врахувати :

- що головною загальною особливістю, основним результатом їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду) земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

7. Затвердити на 2016 рік розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно Методики, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

7.2. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі. Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

8. Затвердити на 2016 рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення 3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі ) справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2 земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

10.Секретарю сільської ради :

10.1. Оприлюднити проект цього рішення та аналіз його регуляторного впливу на Інтернет - сайті сільської ради, про що повідомити в ЗМІ для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

10.2. Направити проект цього регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу та експертним висновком відповідальної комісії до уповноваженого органу для підготовки, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, пропозицій щодо удосконалення цього проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики .

11. Після одержання пропозицій та зауважень уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування, винести його на розгляд пленарного засідання сесії.

12. Рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати та розміру орендної плати на 2016 рік» набирає чинності після його оприлюднення в термін, визначений підпунктом 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2016 року.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, та фінансів.Сільський голова В.Довгань
ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Явід 28 травня 2015 року № 40/3

с.ШаулихаПро встановлення місцевих

податків і зборів на 2016 рікКеруючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 12 Податкового кодексу України, із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, планування та фінансів , сільська рада

ВИРІШИЛА :1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:

- податок на майно;

- єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

1.2. Податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю.

1.3. відповідно до підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий

період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

2.Встановити з 1 січня 2016 року на території села Шаулиха місцеві податки і збори та затвердити відповідні Положення про :

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості – (додаток 1);

- транспортний податок (додаток 2) ;
Встановити з 1 січня 2016 року єдиний податок та затвердити Положення про нього ( додаток 3).

4.Встановити на території села місцеві збори та затвердити Положення про порядок сплати :

4.1.збору за місця для паркування транспортних засобів( додаток 4) ;

4.2..туристичного збору ( додаток 5) .

5.Секретарю сільської ради :

5.1.Оприлюднити проект цього рішення та аналіз його регуляторного впливу на Інтернет- сайті сільської ради, про що повідомити в ЗМІ для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

5.2.Направити проект цього регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу та експертним висновком відповідальної комісії до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, пропозицій щодо удосконалення цього проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики .

6. Після одержання пропозицій та зауважень уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування, винести його на розгляд пленарного засідання .

7. Оприлюднити рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік» через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2015 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів ( плановий період).

8.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, але не раніше 01.01.2016року.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, та фінансів.

Сільський голова В.ДовганьДодаток № 1

до рішення ради

від 28.05.2015 р. №40/3

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості

Розділ І

Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті 266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

Враховано, що:

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», проекти регуляторних актів, що розробляються органами місцевого самоврядування , подаються на погодження до Державної регуляторної служби;

- пункт 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, щодо ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі, який не перевищує 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр, не застосовується в 2016 році.

1.2. Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.

1.3. Відповідно до :

підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та дачні і садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

підпункту 14.1.1291 об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.Розділ ІІ

Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Розділ 1У. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Розділ У. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.3. Сільська рада має право збільшити граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

5.4. Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5.5. Пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.6.Пільги з податку, що сплачується з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

5.7.Пільги з податку, що сплачується з об’єктів не житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.8. Встановити, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів не житлової нерухомості не сплачується з об’єктів не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5.9.Сільська рада до 25 грудня року, що передує плановому бюджетному року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

Розділ У1. Ставка податку

6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить:

Для житлової нерухомості:

- 0,50 % - житловий будинок ; квартира ; котедж ;

- 0,15 %- прибудова до житлового будинку; садові будинки; дачні будинки ;

Для нежитлової нерухомості:

- 1,00 % - будівлі готельні ; будівлі торговельні ; будівлі для публічних

виступів (казино, ігорні будинки);

- 0,25 % - будівлі офісні, інші будівлі;

- 0,50 % - магазини, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

- 1,00 % - гаражі ;

- 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

Розділ У11. Порядок обчислення суми податку

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1. цього положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.3. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення, та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ У111. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

Розділ 1Х. Строки сплати податку

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».Секретар ради Н.КузьменкоДодаток № 2

до рішення ради

від 28.05.2015 р. №40/3П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок

Розділ І

Загальні положення


Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті 266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

Розділ П. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Розділ 1У. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

4.2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

Розділ У. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Розділ У1.Порядок сплати податку

6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

6.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.Секретар ради Н.КузьменкоДодаток № 3

До рішення ради

від 28.05.2015 р. №40/3

Положення про єдиний податок

1. Платники податку

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі – ПКУ) та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному ПКУ.

2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим ПКУ.

4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

 5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, ;

 7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);


 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

 - суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 5. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

- суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

- Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).6. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.7. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп8. Доходом платника єдиного податку є:1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.9. При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.10. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).11. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно доПКУ.12. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

13. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого ПКУ.

14. Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

15. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

16. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ.

17. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

18. Податковий (звітний) період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

19. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

20. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

21. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

22. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

23. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

24. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12ПКУ.

25. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

26. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

27. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

28. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

29. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

29. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 ПКУ.

30. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

31. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

32. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

33. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з

умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

34. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

35. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

36. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті296 ПКУ та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

Секретар ради Н.Кузьменко

Додаток № 4

До рішення ради

від 28.05.2015 р. №40/3

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

1.1. Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення) .

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм справляння збору
Платники збору

2.1.1. Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

2.3. Ставки збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок обчислення та строки сплати збору

3.1. Порядок сплати збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність та контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.Секретар ради Н.КузьменкоДодаток № 5

До рішення ради

від 28.05.2015 р. №40/3ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм справляння збору

2.1. Платники збору

2.1.1. Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :
постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б) особи, які прибули у відрядження ;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –

інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г) ветерани війни ;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5. Ставки збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок обчислення та строки сплати збору

3.1. Порядок сплати збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність та контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі. Секретар ради Н.Кузьменко

 


                                                         

                                                      

                                      ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        40 сесія     VI скликання

                                                    Р і ш е н н я

 

 Від   28.05.2015 року   №  40/5

с.Шаулиха

 

Про  припинення  права  власності  та 

надання  права  власності на  земельні

ділянки  для  ведення особистого

селянського  господарства

 

         Розглянувши  подання  землевпорядника  Солоденко  О.Д   « Про  припинення  права  власності  та  надання  права  власності  земельних  ділянок  для  ведення  особистого  селянського  господарства»  в  межах  населеного  пункту  та  заяви   громадян       Лебідь  Андрія  Миколайовича  та   Кожури  Валентини  Федорівни   керуючись  пп.34 ч.1  ст.26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , ст..12,116,118,119,120, 121,126,140,141,  142,186  Земельного  Кодексу  України     сільська  рада    в и р і ш и л а:

 

 1. Припинити   право  користування    земельною  ділянкою,  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту,  громадянки  Вовк  Галини  Олексіївни  площею  0,49га  по  вул. Космонавтів 29  в  зв'язку   зі  смертю.

 

 1. Надати   право  власності  на  земельну   ділянку  для  ведення  особистого  селянського  господарства     Лебідь  Андрію  Миколайовичу   площею — 0,45га   по  вул. Шкільні 4  та   1,5га  по  вул. Шкільна б/н.

 

 1. Надати   право  власності  на  земельну   ділянку  для  ведення  особистого  селянського  господарства       Кожурі  Валентині  Федорівні — 0,49га   по  вул. Космонавтів 29.

4.Землевпоряднику  сільської  ради  Солоденко  О.Д.  внести   відповідні  зміни  в  земельно  - кадастрову  книгу.         

 

Сільський  голова                                                               В.А.Довгань.

 

                                                               

                                    ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   20411, с.Шаулиха, вул. Космонавтів, 9                     тел. 9-03-33

 


                                            Р І Ш Е Н Н Я

Від      28.05.2015 р.     №  40/ 6                                                           

с.Шаулиха

 

Про  прийняття  у  власність   територіальної  громади

 земельної  ділянки визнаної  відумерлою,

 загальною  площею    3,20 га 

призначеної  для   ведення   товарного  

сільськогосподарського  виробництва 

в  адмінмежах   Шаулиської  сільської  ради  

Тальнівського   району  Черкаської  області

 

 

    Відповідно  до  рішення  Тальнівського   районного  суду  від 02.04.2015 року,  справа № 704/365/15-ц  про  передачу   у  власність  територіальної  громади  земельної  ділянки   визнаної  відумерлою  загальною  площею 3,20 га, призначеної  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  в  адмінмежах  Шаулиської  сільської  ради   Тальнівського  району  Черкаської  області,  керуючись  п.34 ч.1  ст.26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст. ст.12, 78, 80, 124, 131  Земельного    Кодексу   України.  Ст. 1277  Цивільного   кодексу  України,   сільська  рада    в и р і ш и л а:

 

 1. Прийняти  у  власність  територіальної  громади  земельну  ділянку  визнану  відумерлою,  загальною  площею  3,20 га,  призначену  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  в  адмінмежах  Шаулиської  сільської  ради,  яка  згідно   рішення  Тальнівського  районного    суду  передана  у  власність територіальної  громади:

Товкес  Антоніни  Аврамівни - площею 3,20 га.

 

 1. Надати  вищевказану   земельну  ділянку  в  оренду.

 

 1. Доручити  сільському  голові  Довгань   В.А.  замовити   в  організації,  яка  має   відповідний  дозвіл( ліцензію)  на  виготовлення   технічної  документації   на   право  власності   територіальної  громади  на  земельну  ділянку.

 

                        

               Сільський  голова                                        В.А.Довгань

 

 

 

                                                                

                                          ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                       40  сесія     VI скликання     

                                        

                                                              

Р і ш е н н я

 

 Від  28.05.2015року   № 40/7

с.  Шаулиха

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  у  власність, для 

ведення  особистого  селянського   господарства,

для  будівництва та  обслуговування 

жилого  будинку  господарських  будівель 

та  споруд  - жителям  села  Шаулиха

 

       Розглянувши  заяву  Щедрової  Галини  Борисівни, Гуцаленко  Людмили  Павлівни, Лебідя Андрія Миколайовича про  надання  дозволу  на  розроблення проекту  землеустрою , щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого селянського   господарства, та    заяву  Струтінської  М.Є.    — для  будівництва та  обслуговування  жилого  будинку  господарських  будівель 

та  споруд,   відповідно  до  статті  12, 22, 33, 121,  122,  123  Земельного  Кодексу  України,  статті  50  Закону  України  « Про  землеустрій»   сільська  рада  вирішила:

 

1. Надати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки      у  власність    для ведення   особистого  селянського   господарства  із  земель  комунальної   власності  Шаулиської   сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель -  землі  сільськогосподарського   призначення, та    для  будівництва та  обслуговування  жилого  будинку  господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності, що відносяться  до  категорії земель  — землі  житлової    та  громадської  забудови,  з  функціональним  використанням  забудовані  землі  житлової  забудови  під  одно – та  двоповерховою  забудовою  за  адресою:   Черкаська  обл.  Тальнівський  район   село  Шаулиха    громадянам:

 

  —   Щедрові   Галині  Борисівні   — № 40/7/1 —     0,53га   - Космонавтів  б/н (для ведення   особистого  селянського   господарства  );

 

 •  Лебідь Андрію Миколайовичу  -  № 40/7/2.1 —  0,45 га  Шкільна 4; 

                                                                  № 40/7/2.2 —  1,00 га — Шкільна б/н ;

                                                                  № 40 /7/2.3  — 0,50га  —Шкільна б/н 

                                        (для ведення   особистого  селянського   господарства  ).

 

 •  Гуцаленко  Людмилі Павлівні -  № 40/7/3.1 —   0,30га –Молодіж.б/н;  

                                                                  № 40/7/3.2  — 0,34га – (біля садка);

                                                       (для ведення   особистого  селянського   господарства);

 

—  Струтінські  Марії  Єфремівні  — № 40/7/4   —0,25га   - Леніна  62

                                                                 (    для  будівництва та  обслуговування  жилого  будинку  господарських  будівель  та  споруд).

 

2. Громадянам :  Щедрові  Г.Б. , Гуцаленко Л.П. , Лебідь  А.М.; Струтінські  М.Є.    розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної    ділянки  у  власність  надати   на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 

3.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради     Солоденко   О. Д.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                             В.А.Довгань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

40 – сесія   VI скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                     

        Від   28 травня  2015  року  № 40/ 8

         с.Шаулиха

 

 

Про затвердження Положення про конкурсну комісію

щодо відбору виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних

торгів на конкурентних засадах

 

        З метою забезпечення ефективного та раціонального використання земель комунальної власності   села, прозорого механізму визначення суб’єктів - виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів, а також відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 “Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967, відповідно до рішення сільської ради № 38/14 від 27.01.2015 року «Про інвентаризацію та розмежування земель  села Шаулиха», ст. 12 та ч. 6 ст.136 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про конкурсну комісію щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах згідно з додатком.

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних  ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села (голова комісії  Маленко В.Б.), землевпорядника сільської ради О.Д.Солоденко.

 

 

 

Сільський   голова                                                             В.А.Довгань

                                                                                  

 

 

 

                                                                                  Додаток

 до рішення сільської ради 

№ 40/ 8   від   28 травня  2015  року 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

I. Загальні положення

      1.Конкурсна комісія з  відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі - комісія) – посадові особи Шаулиської сільської ради та її виконкому, депутати Шаулиської сільської ради, начальник відділу Держземагентства у Тальнівському районі Черкаської області (за згодою), призначені згідно рішення Шаулиської сільської ради  відповідальними  за організацію та проведення конкурсного відбору виконавців згідно із Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012р. № 579 „Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах” далі – (Порядок) та Земельним Кодексом України.

             2.Метою створення комісії є організація та проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на умовах колегіальності в прийнятті рішень.

             3.Комісія у своїй діяльності керується Порядком, цим Положенням, Законами України та іншими нормативно-правовими актами.

 

II. Порядок створення та організація діяльності комісії

    1.  Склад комісії та положення про неї затверджуються рішенням Шаулиської сільської  ради.До складу комісії входять п'ять осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

 2. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через  хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням Шаулиської сільської ради на одного з членів комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії (через  хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається зміна тимчасово відсутніх членів комісії.

 3.Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та усіма членами комісії, присутніми на засіданні комісії.  Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців  додається до протоколу.

 4.У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує Шаулиської сільської раду, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

 

III. Головні функції комісії

        Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

 визначення умов проведення конкурсу;

 визначення строку проведення конкурсу;

 опублікування інформації про проведення конкурсу;

 розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх   відповідності вимогам пункту 2.3 розділу II Порядку, повноти та своєчасності подання;

 визначення учасників конкурсу;

 розгляд конкурсних пропозицій;

 визначення переможців конкурсу;

 визнання конкурсу таким, що не відбувся;

 складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження   Шаулиської сільської   ради;

 

IV. Права та обов’язки комісії

 Голова комісії у межах наданих повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 •  організовуєпідготовку до розгляду матеріалів, передбачених Порядком;
 •  у разі порушення вимог Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;
 •   у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

 

 Секретар комісії:

 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 •  забезпечує виконання доручень голови комісії;
 •  оформляє протоколи засідань комісії.

 

 Члени комісії:

 • ознайомлюються з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
 •  мають право вносити свою окрему думку до протоколів засідань комісії;

 зобов’язані  приймати особисту участь у організації та проведені конкурсного відбору;

 • забезпечують рівні умови для усіх учасників конкурсу, об’єктивний вибір переможця;
 •  вживають у випадках, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні конкурсного відбору.   

 

V. Підготовка до проведення конкурсу

  1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

 • мету проведення робіт;
 •  дані про земельні ділянки:
 •  місце розташування;
 •  орієнтовний розмір;
 •  цільове призначення;
 •  умови конкурсу;
 •  перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;
 •  строк подання конкурсної документації;
 • поштову адресу, за якою подаються документи;
 •  дату, час і місце проведення конкурсу;
 • відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 

  2.       Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується організатором на офіційному веб-сайті Держземагенства України та на веб-сайті Шаулиської сільської  ради.

 

 3.         Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою" або "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" або "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

 

 У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

 4. До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів;
 •  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 •  згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 •  копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);
 •  інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);
 •  проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

 5. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

 6. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 4 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.   

 

VΙ.  Порядок проведення конкурсу

 

  1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

 

 2. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 

 • кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

 

                3 бали - найбільша пропозиція;

                2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

                1 бал - інші пропозиції.

 

 3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 - запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

 

 15 балів - найменша пропозиція;

 

 12 балів - друга за найменшою пропозиція;

 

 8 балів - третя за найменшою пропозиція;

 

 7 балів - інші пропозиції;

 

 - запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

 

 5 балів - найменша пропозиція;

 

 4 бали - друга за найменшою пропозиція;

 

 3 бали - інші пропозиції;

 

 - кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

 

  3 бали - найбільша пропозиція;

  2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

  1 бал - інші пропозиції;

 - кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

 

  3 бали - найбільша пропозиція;

  2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

  1 бал - інші пропозиції.

 

  4. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

 Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицй щодо відбору виконавців згідно здодатком 3 до Порядку.

 

 5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

 

 6. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 2,3 розділу II Порядку.

 

 При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

 

 7. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

 8. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

 

 9. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Держземагенства України та на веб-сайті  Шаулиської сільської ради.

 

 10. За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

 

VΙΙ.   Відповідальність

 

 Голова, секретар та члени комісії несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до Законів України.

 

 

 

 Секретар   сільської ради                                   Н.Кузьменко                                                  

 

 

Додаток 3

до Порядку закупівлі послуг

з виконання робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення

виконавця земельних торгів

на конкурентних засадах

Конкурсна комісія

____________________________________

_______________________ _____________

____________________________________

____________________________________  

____________________________________

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця:

________________________________________________________

________________________________________________________                                                                  

(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

 

№ з/п

 

Учасник конкурсу

Кількість набраних балів

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                          _____________                   ___________________

                                                           (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

Секретар комісії                     _____________               ___________________

                                                          (підпис)                               (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  28 травня  2015 року   №  40/9

с.Шаулиха    

 

Про встановлення у 2016 році акцизного

податку з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

    Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

    1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

  

   2. Встановити  у 2016 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

 

    2.Затвердити Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

 

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 1. Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2016 року.

 

 

Сільський голова                                         В.Довгань

 

 

                                                                                                  Додаток

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від  28.05.2015 р. №40/9

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Розділ І

Загальні положення

 

     1.1.  Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на підставі  Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

 

Розділ П.  Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами 

 

     2.1. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України ( далі – Кодексу), зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу). 

 

     2.2.Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів.    Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів. 

 

      2.3. Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально  обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

      

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

 

            3.1.Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

                       

Розділ 1У. База оподаткування

 

       4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

     База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

 

    4.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

 

     4.3. Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

                                                                                                                         3.

Розділ У. Ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

     5.1. До повноважень сільської  ради  належить, зокрема, встановлення в межах, визначених Кодексом, ставок акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 Кодексу).

    5.2. п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 Кодексу передбачено, що для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

    5.3. Відповідно до п.4 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону №71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

    5.4.Згідно з п.п.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Кодексу, якщо сільською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковим відповідно до Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.                      

Розділ У1. Подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

    6.1. Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

    6.2.Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

 

    6.3.Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого 2015 року. 

                                                                                                                          

   6.4. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу).  

 

   6.5. Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

Секретар  Шаулиської  сільської   ради                                             Н.Кузьменко=====================================================


 

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликанняР і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/1

с.ШаулихаПро затвердження

Статуту територіальної громади

села Шаулиха Тальнівського

району Черкаської областіРозглянувши та вивчивши проект Статуту територіальної громади села Шаулиха , обговоривши дане питання, на підставі ст.19, п.48 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Шаулиська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Статуту територіальної громади села ШаулихаТальнівського району Черкаської області (додається).
Секретарю сільської ради Кузьменко Н.М. опублікувати проект Статуту територіальної громади села Шаулиха Тальнівського району Черкаської області на сайті Шаулиської сільської ради для обговорення та прийняття пропозицій.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Кузьменко Н.М. та постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності та етики.

Сільський голова В. Довгань

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликанняР і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/2

с.ШаулихаПро внесення змін у рішення

сільської ради від 17.12.2014р № 37/4

«Про затвердження ставок земельного

податку та розміру орендної плати на 2015 рік»Розглянувши направлений сільській раді 18березня 2015 року Тальнівською радою Лист Державної фіскальної служби від 05.03.2015р.за № 5260/5/99-99-15-03-02-16 щодо роз'яснення можливості встановлення пільг по земельному податку для бюджетних установ, керуючись пунктами 24,28 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7,4 пункту7,1 статті 7, статтями 12,30,284 податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів сільська рада вирішила:


1.Взяти до відома, що відповідно до:

1.1. пунктів 7.2, 7.4 статті 7 Податкового кодексу України (далі –ПКУ), під час встановлення податків можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

1.2. пункту 241.1 статті 284 ПКУ органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають, відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки, рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/ або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації подаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;


1.3. підпункту 12.3.5. пункту 12.3 статті 12 ПКУ, у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів,

що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;1.5. пункту 30.9. статті 30 ПКУ податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору,

в) встановлення зниженої ставки податку та збору,

г) звільнення від сплати податку та збору;1.6. пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Провнесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, встановлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;1.7. підпункту 12.3.7 пункту 12.3. статті 12 ПКУ, сільським радам не дозволяється встановлювати пільгові ставки місцевих податків та зборів або звільняти від сплати таких податків та зборів за клопотаннями конкретних юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадян.2. Враховуючи, що сільською радою прийнято рішення від 17 грудня 2014 року № 37/4 «Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік» і оприлюднити його через ЗМІ 2014року та подано відповідному контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки до 25 грудня 2014 року, внести зміни до пункту 6 цього рішення та викласти його в новій редакції:

« 6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення від сплати земельного податку:

6.1. фізичних осіб в межах граничних норм, встановлених статтею 281 ПКУ;

6.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких не передбачає одержання прибутків, які не займаються

підприємницькою діяльністю та створені для досягнення соціальних, культурних, освітніх, управлінських цілей стосовно охорони

здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок та конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

При цьому врахувати, що головною загальною особливістю, основним результатом їх діяльності є надання послуг.

В разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують( надають в оренду) земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під будівлями( їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд( їх частин) в тимчасове користування( оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.»3.Секретарю сільської ради Кузьменко Н.М. оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради.4.Землевпоряднику сільської ради Солоденко О.Д.направити копію даного рішення до Тальнівської ОДПІ.5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Сільський голова В.Довгань

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликання

Р і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/3

с.ШаулихаПро надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в постійне користування

для будівництва та обслуговування будівель

органів виконавчої влади та місцевого

самоврядуванняЗ метою проведення у відповідність та документальне оформлення об'єктів, які знаходяться в адмінмежах Шаулиської сільської ради, керуючись статтями 92,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 26,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:1. Надати дозвіл Шаулиській сільській раді Тальнівського району Черкаської області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею - 0, 11га в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за рахунок земель комунальної власності Шаулиської сільської ради, які відносяться до категорії земель — землі житлової та громадської забудови з функціональним використанням — « Забудовані землі громадського призначення» за адресою Черкаська область Тальнівський район с.Шаулиха вул. Космонавтів 9.


Рекомендувати Шаулиській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою.


Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування надати на затвердження рішенням сесії Шаулиської сільської ради.

Сільський голова В. Довгань

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликанняР і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/4

с.ШаулихаПро надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення у постійне

користування земельної ділянки для використання

та обслуговування будівель закладів освітиЗ метою проведення у відповідність та документальне оформлення об'єктів, які знаходяться в адмінмежах Шаулиської сільської ради, керуючись статтями 92,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 26,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:1. Надати дозвіл Шаулиській сільській раді Тальнівського району Черкаської області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки, орієнтовною площею - 0,27га , для використання та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель комунальної власності Шаулиської сільської ради, які відносяться до категорії земель — землі житлової та громадської забудови з функціональним використанням « Забудовані землі громадського призначення» за адресою Черкаська область Тальнівський район с.Шаулиха вул. Космонавтів 11.2. Рекомендувати Шаулиській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою.3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки для використання та обслуговування будівель закладів освіти надати на затвердження рішенням сесії сільської ради.Сільський голова В. Довгань

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликанняР і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/5

с.ШаулихаПро надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення у постійне

користування земельної ділянки для будівництва та

обслуговування інших будівель громадської

забудови на користь територіальної громадиЗ метою проведення у відповідність та документальне оформлення об'єктів, які знаходяться в адмінмежах Шаулиської сільської ради, керуючись статтями 92,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 26,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:1. Надати дозвіл Шаулиській сільській раді Тальнівського району Черкаської області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування ,земельної ділянки, орієнтовною площею - 0,80га , для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на користь територіальної громади, за рахунок земель комунальної власності Шаулиської сільської ради, які відносяться до категорії земель — землі житлової та громадської забудови з функціональним використанням —

« Забудовані землі громадського призначення» за адресою Черкаська область Тальнівський район с.Шаулиха вул. Космонавтів 1а.2. Рекомендувати Шаулиській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою.3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на користь територіальної громади надати на затвердження рішенням сесії сільської ради.

Сільський голова В.А.ДовганьШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликання

Р і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/6

с.ШаулихаПро припинення права власності

та надання права власності на земельні

ділянки для ведення особистого

селянського господарстваРозглянувши подання землевпорядника Солоденко О.Д. « Про припинення права власності та надання права власності земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства» в межах населеного пункту та заяви громадян Неборак Михайла Єлисейовича та Неборак Олександра Михайловича керуючись пп.34 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , ст..12,116,118,119,120,121,126,140.141,142,186 Земельного Кодексу України сільська рада в и р і ш и л а:


Припинити право користування земельною ділянкою, яка знаходиться в межах населеного пункту, громадянина Неборака Михайла Єлисейовича

площею 0,6486га по провул. Щорса 5,12 квартал №37,39 в зв'язку з даруванням .


Надати право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею —0,2453га по пр.Щорса 12, площею —

0, 4033га по пр. Щорса 5 , громадянину Небораку Олександру Михайловичу згідно договору дарування земельної ділянки № 652 від14.03.2012 року) державні акти № 378177 та № 378178 АК)


Землевпоряднику сільської ради Солоденко О.Д. внести відповідні зміни в земельно - кадастрову книгу.Сільський голова В.Довгань.ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликанняР і ш е н н я

Від 27.03.2015року № 39/7

с.ШаулихаПро надання в оренду земельних ділянок

для ведення особистого селянського

господарства, сінокосіння та випасання худоби

з послідуючим виготовленням технічної документації

із землеустроюРозглянувши подання землевпорядника сільської ради Солоденко О.Д.

« Про надання права користування на умовах оренди земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, сінокосіння та випасання худоби» та заяв громадян села про надання земельних ділянок в оренду в межах населеного пункту, враховуючи пп.34 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ст..21,116,118,119,121,126,140,141,142,186 Земельного Кодексу, ст..4,23.31 Закону України « Про оренду землі» , та

відповідно до статті 123 Земельного Кодексу України та Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо

розмежування земель державної та комунальної власності» право користування земельними ділянками, в тому числі на умовах оренди,

виникає на підставі технічної документації із землеустрою щодо набуття

права оренди на земельну ділянку , тому Шаулиська сільська рада

в и р і ш и л а:
Надати земельні ділянки в користування на умовах оренди для ведення особистого селянського господарства при умові виготовлення технічної документації із землеустрою щодо набуття права оренди на земельну ділянку:

Дементієнко Василь Вікторович — 0,46га – Космонавтів; 0,20га - Ватутіна 1.

Сагайдак Володимир Антонович — 0,70га Набережна б/н

Матеєнко Василь Миколайович — 0,14га – Леніна, 0,23га – Набережна;

Пархоменко Олександр М. — 0,50га – вул.Колгоспна;

Івченко Тетяна Сергіївна — 0,16га - Червоноармійська 3;

Кожура Валентина Федорівна — 0,20га -Космонавтів б/н, 0,20 – Колгоспна,

Опаленко Іван Васильович — 0,26га - Леніна 15;

Кубинець Іван Федорович — 0,68га - Леніна 5,

Гуцаленко Василь Дмитрович — 0,30га по вул. Миру б/н;

Володіна Марія Милиянівна — 0,18га по вул. Молодіжні б/н;

Нещадим Василь Іванович — 0,45га по вул.Космонавтів б/н;

Матеєнко Микола Миколайов. — 0,30га по вул. Космонавтів б/н;

Лисинюк Юрій Степанович — 0,12га по вул.Шкільна б/н;

Попсуй Микола Борисович — 0,22га по вул. Леніна 25,

Кафаров Михайло Агагусейнов. — 0,40га по вул. Миру 1;

Сабадаш Лариса Михайлівна — 0,30га по вул.Ж.Революції б/н;

Матеєнко Сергій Омельянович — 0,20га – Леніна18, 0,12га – пр.Щорса б/н;

Підручна Ліна Михайлівна — 0,44га - Шкільна 1;

Довгань Юрій Григорович — 1,00– Садова б/н, 0,30га —Колгоспні б/н

Мацола Петро Петрович — 0,14га -- Садова берег;

Чорноволенко Микола Данилов. — 0,65га – Червоноармійська 21,23

Кочегаров Василь Петрович — 0,20га - Червоноармійська б/н;

Кузьменко Віталій Васильович — 0,64 га - Космонавтів б/н ;

Скалівенко Віталій Миколайович — 0,35га - Червоноармійська 17,

Слободяник Марія Зотівна — 0,20га - Миру б/н,

Лебідь Микола Анатолійович — 0,75га - Шкільна б/н,

Сагайдак Богдан Володимиров. — 0,12га - Леніна б/н

Неборак Марія Семенівна — 0,10га – Щорса б/н;

Сивак Сергій Павлович — 0,40га – Космонавтів б/н; 0,20га – Ж.Револ.

Масненко Марія Дем'янівна — 0,31га - Ж.Революції;

Пархоменко Олег Володимиров. — 0,19га - Шкільна

Харлашина Раїса Федорівна — 0,29га - Миру 5

Вовк Людмила Василівна — 0,55га - Червоноармійська б/н2.Поновити дію договорів на право користування на умовах оренди земельними ділянками для сінокосіння і випасання худоби:Матеєнко Сергій Омельянович — 0,50га - пасовище

Дементієнко Василь Вікторович — 1,00га - сіножаті

Матеєнко Василь Миколайович — 1,00га – сіножаті

Івченко Тетяна Сергіївна — 0,30га - пасовище

Нещадим Василь Іванович — 0,50га - пасовище

Кубинець Іван Федорович — 1,5га - пасовище

Сабадаш Лариса Михайлівна — 0,40га - пасовище

Граділенко Марина Павлівна — 0,50га - пасовище

Попсуй Микола Борисович — 0,50 - сіножаті

3.Попередити громадян села про обов’язковість виготовлення технічної документації так як використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів є порушенням земельного законодавства України.

4. Громадянам замовити та виготовити технічну документацію із землеустрою щодо набуття права оренди на земельну ділянку, впродовж року в землевпорядній організації.

5. Взяти до відома, що розмір орендної плати:

- на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства становить : 3% від нормативної грошової оцінки землі з врахуванням коефіцієнта індексації;

- на земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби — 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з врахуванням коефіцієнта індексації.

6. Термін дії договору встановити - 1 рік, починаючи з 01.01.2015року по 31.12.2015 року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника сільської ради Солоденко О. Д.

Сільський голова В.А.ДовганьШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликанняР і ш е н н яВід 27.03.2015року № 39/8

с. Шаулиха

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність, для

ведення особистого селянського господарства

громадянам села ШаулихаРозглянувши заяву Довгань Юрія Григоровича, Пархоменко Тетяни Анатоліївни, Кузьменко Наталії Миколаївни, Нещадим Тетяни Миколаївни, Солоденко Ольги Дмитрівни, Матеєнко Тетяни Василівни, Сагайдак Лариси Григорівни про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, та відповідно до статті 12, 22, 33, 121, 122, 123 Земельного Кодексу України, статті 50 Закону України « Про землеустрій» сільська рада вирішила:1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Шаулиської сільської ради, що відносяться до категорії земель - землі сільськогосподарського призначення, за адресою: Черкаська обл. Тальнівський район село Шаулиха громадянам:1. Довгань Юрій Григорович :

1.1. — 1,26 га - вул.Садова 1;

1.2. — 0,30 га — Садова б/н;

1.3. — 0,42 га — Колгоспна б/н;
Пархоменко Тетяна Анатоліївна:
— 0,40га – Молодіжна б/н;
— 0,65га –Колгоспна б/н;
— 0,59га — землі запасу (берег біля Пархом.П)
— пров. Щорса б/н
Кузьменко Наталія Миколаївна:
— 0,84га – Космонавтів б/н;
— 0,75га –Леніна52а;
Нещадим Тетяна Миколаївна — 0,45га - Космонавтів б/н;
Солоденко Ольга Дмитрівна:
— 0,30га – Молодіжна б/н,
— 0,30га Молодіжна б/н(біля садка)
— 0,27га –Молодіжнаб/н ( біля садка)
Матеєнко Тетяна Василівна — 0,50га - Космонавтів б/н
Сагайдак Лариса Григорівна — 0,50га - Космонавтів б/н2. Громадянам : Довгань Ю.Г., Пархоменко Т.А., Кузьменко Н.М., Нещадим Т.М, Солоденко О.Д., Матеєнко Т.В., Сагайдак Л.Г. розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність надати на затвердження рішенням сесії сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника сільської ради Солоденко О. Д.Сільський голова В.А.ДовганьШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія VI скликання

Р і ш е н н я

Від 27.03.2015 року № 39/9

с.ШаулихаПро припинення права власності

громадян соціальної сфери

на земельні ділянки для ведення

особистого селянського господарстваРозглянувши подання землевпорядника Солоденко О.Д. « Про припинення права власності громадян соціальної сфери на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства» за межами населеного пункту та заяви громадян Бондар А.В,Яремчук Л.Є.,Михайлова Н.М, Нещадим Л.Л, Чорноволенко Н.Г,Пархоменко Л.Д, Задояна Т.В, Кожура Г.П, Попсуй В.К, Матеєнко Т.І, Струтінська М.Є, Литвинчук О.Л, Величко Т.Д, Притула М.І, Скалівенко В.П, Борисюк В.Є,Попсуй Г.М, Кондратюк Г.Т, Задояна Н.О,Чорноволенко Г.О,Гайдук О.П, керуючись пп.34 ч.1 ст.26 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні»ст.12,116,118,119,120,121,123,140,

141,142,186 Земельного Кодексу України сільська рада в и р і ш и л а:1.Припинити право користування земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться за межами населеного пункту, на підставі договору оренди землі виданого 04.11.2014 року СФГ «Марія» реєстраційною службою Тальнівського управління юстиції Черкаської області, громадян соціальної сфери:

Бондар Антоніна В. — 1,7496га рішен.про держ.реєстр.прав № 17443455 від 24.11.2014р.; індексний номер витягу 29940133

Яремчук Левкадія Є. — 1,6210га рішен. про держ.реєстр.прав № 17230387

від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29533479

Михайлова Ніна М. — 1,6000га ріш.про держ. реєстр. прав № 17192375 від 13.11.2014р.; індексний номер витягу 29460785

Нещадим Леся Л. — 1,9990га ріш.про держ.реєстр.прав № 17229931 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29532597

Чорноволенко Ніна Г.— 2,00га -ріш.про держ.реєстр.прав № 17223708

від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29521503

Пархоменко Любов Д. — 2,00га -ріш.про держ.реєстр.прав № 17229723 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29532219

Задояна Тетяна В. —0,7100га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17224652 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29522402

Кожура Ганна П. — 2,00га- ріш.про держ.реєстр.прав № 17439900 від 24.11.2014р.; індексний номер витягу 29933083

Попсуй Валентина К. —1,9993га- ріш.про держ.реєстр.прав № 17230573 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29533956

Матеєнко Тетяна І. — 2,00га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17180487 від 13.11.2014р.; індексний номер витягу 29437410

Струтінська Марія Є. — 1,3800га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17444621 від 24.11.2014р.; індексний номер витягу 29941646

Литвинчук Оксана Л. — 1,9990га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17229437 від

14.11.2014р.; індексний номер витягу 29531712

Величко Тамара Д. — 1,8200га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17230141 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29533096

Притула Микола І. — 2,0000га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17228942 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29530671

Скалівенко Валентина П. — 2,0000га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17193238 від 13.11.2014р.; індексний номер витягу 29462744

Борисюк Віра Є. — 2,0010га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17191756 від 13.11.2014р.; індексний номер витягу 29459348

Попсуй Галина М. — 2,0010га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17225182 від

14.11.2014р.; індексний номер витягу 29524560

Кондратюк Ганна Т. — 2,0000га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17179872 від 13.11.2014р.; індексний номер витягу 29436404

Задояна Надія О. — 2,0000га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17183020 від

13.11.2014р.; індексний номер витягу 29444923

Чорноволенко Ганна О. — 1,4200га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17229213 від 14.11.2014р.; індексний номер витягу 29531170

Гайдук Ольга Павлівна — 1,8000га - ріш.про держ.реєстр.прав № 17441890 від 24.11.2014р.; індексний номер витягу 29937026

2.Землевпоряднику сільської ради Солоденко О.Д. внести відповідні зміни в земельно - кадастрову книгу.

Сільський голова В.А.Довгань
ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39 сесія VI скликання

Р і ш е н н я

Від27 березня 2015року № 39/10

с.ШаулихаПро доцільність добровільного

об'єднання територіальної громади

с.Шаулиха

Заслухавши інформацію сільського голови Довгань В.А. та керуючись Законом України № 157 від 05.02.2015року «Про добровільне об'єднання територіальних громад» врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів сільська рада вирішила:

1. Взяти до відома, що:

1.1. Основними умовами добровільного об'єднання територіальних громад є:

1)у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2)територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною. Межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх адмінмежах рад територіальних громад, що об'єдналися;

3)об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території однієї області;

4)при прийнятті рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етичні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально – економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об'єднання;

6)у селах об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень ради.

1.2. Фінансова підтримка добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється:

а) шляхом надання об'єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально – економічного розвитку такої територіальної громади;

б)обласною державною адміністрацією за поданням сільської ради об’єднаної територіальної громади не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки;

в) з урахуванням загального обсягу фінансової підтримки, що розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

2. Ініціативу в добровільному об’єднанні територіальних громад не проявляти.

3. В разі зміни законодавства щодо формування дохідної частини бюджету сільської ради, розглянути питання щодо добровільного об'єднання територіальних громад окремо, в порядку визначеному Законом України « Про добровільне об'єднання територіальних громад».

4.Питання щодо доцільності добровільного об'єднання територіальної громади с.Шаулиха винести на розгляд конференції представників громадян.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.Довгань
ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІР І Ш Е Н Н Явід 27 березня 2015 року № 39/11

с.ШаулихаПро затвердження розпоряджень,

підписаних сільським головою

в міжсесійний період

з 27.01.2015року по 27 березня 2015 року

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Кузьменко Н.М. про те, що сільським головою за міжсесійний період було прийнято ряд розпоряджень ( перелік додається ), враховуючи рекомендації постійної мандатної комісії з питань депутатської діяльності та етики, відповідно , ст. 59, ст 46, ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :1.Затвердити перелік розпоряджень сільського голови , прийнятих в період з з 27.01.2015 року по 27.03.2015року. ( Додаток 1,2 додається)


Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики.Сільський голова В.А.ДовганьШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІР І Ш Е Н Н Я

від 27 березня 2015 року № 39/12

с.ШаулихаПро внесення змін до Регламенту

роботи Шаулиської сільської ради

шостого скликання, затвердженого

рішенням сільської ради від

20 грудня 2010 року № 2/3Відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-УII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», змін, внесених до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо особливостей розгляду сільською радою проектів регуляторних актів, постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» керуючись пунктом 1 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",та статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих ради» із змінами, внесеними згідно із Законами, згідно з висновком постійної комісії сільської ради № 3 від 26.03.2015 року, сільська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни до Регламенту роботи Шаулиської сільської ради шостого скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 20 грудня 2010 року №2/3, виклавши його в новій редакції:
доповнивши статтю 6.2. «Депутат сільської ради зобов’язаний» розділу УI «Депутат сільської ради» пунктом такого змісту:

«Щороку до 01 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, за місцем роботи (служби), крім само зайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подать зазначені декларації до апарату сільської ради».
Внести зміни до розділу II « Організаційна основа ради» добавивши статтю 2.11. «Повноваження сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Регламенту Шаулиської сільської ради, виклавши його в новій редакції. ( додається).

2. Сільській раді та виконавчому комітету при здійсненні регуляторної діяльності керуватись розділом Регламентом з урахуванням внесених змін;

3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( голова комісії Нещадим М.М).

Сільський голова В.Довгань

 

          

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

38– сесія   VI скликання  

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

Від    27.01.2015 року  №  38/1

 с.Шаулиха

 

Про стан виконання сільського

бюджету за  2014 рік

          

              Заслухавши  та  обговоривши   доповідь  бухгалтера  Шаулиської  сільської  ради   Козаченко  Н.Г. « Про  підсумки  виконання  бюджету сільської  ради  за  2014  рік»  сільська  рада  відмічає. що  за  12  місяців 2014 року   до загального   фонду     сільського  бюджету ( без  трансфертів)  надійшло    322,8 тис. грн.  власних  та  закріплених  доходів,  що  становить   127,0  % до  річного  плану.

В  складі  доходів  до   сільського  бюджету  надійшло:

 • 79,7  тис.грн.  податок  з доходів фізичних осіб
 • 231,0 тис.грн. плати  за  землю
 • 10,6  тис.грн. сплати  за  ФСП
 • 1,5 тис.грн.  інших    платежів

Сума  надходжень  податку  з  доходів  фізичних   осіб   налічує    слідуючі  складові:

1.Податок   на  доходи з  фізичних  осіб, що  сплачується  податковими  агентами  із  доходів  платника  податку  у  вигляді  заробітної  плати  37602,40грн.

2.Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  податковими  агентами  із  доходів платника  податку,  відмінних  від  заробітної  плати  38101,70грн. (100,01 %).

3.Податок  на  доходи  фізичних  осіб, що  сплачується  за  результатами  річного  декларування  3952,65 грн.

Сума  надходжень   плати  за  землю  налічує  слідуючі  складові:

1.Земельний  податок  з  юридичних  осіб    1506,49грн.

2.Орендна  плата   з  юридичних  осіб  221518,24грн., що виконано на 111,0%

3.Земельний  податок  з  фізичних  осіб  4462,93грн. Що виконано в стовідсотковому розмірі.

4.Орендна  плата   з  фізичних  осіб 3534,40 грн.

 Сума  надходжень  інших  податків  налічує  слідуючі  складові:

1.Фіксований  сільськогосподарський   податок,   нарахований  після 1 січня  2014 року  - 10581,38  грн.

 Сума неподаткових  надходжень    налічує  слідуючі  складові:

1. Надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим комплексом  та  іншим  майном,  що  перебуває  у  комунальній  власності  -  1496,04 грн.

2. Держмито,  що  сплачується  за   місцем  розгляду  та  оформлення  документів, у  тому  числі   за  оформлення  документів  на  спадщину  і  дарування  - 7,31 грн.

До  офіційних   трансфертів  належать:

1.Дотації  вирівнювання, що  одержуються  з  районних  та  міських  бюджетів   46219,00 грн.

Субвенція на дитячий садок  - 23138,58

В складі доходів до СФ сільського бюджету надійшло:

 • Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичні та фізичні особи) – 330,40грн.
 • Єдиний податок з юридичних осіб – 14492,00 грн.
 • Надходження плати екологічного податку – 2900,96 грн.
 • Субвенція на ремонт автодоріг  комунальної власності – 6694,00 грн.

                                               ВИДАТКИ

     Загальний  обсяг  видатків   загального  фонду  сільського  бюджету з  врахуванням уточнень  за 2014  рік  склав  439264,00 гривень фактичні видатки складають409044,17  грн.  Невиконання  видаткової  частини  бюджету – кредиторська  заборгованість  в  сумі  9496,06 грн, зареєстрована  в  УДКСМУ  та  не  проплачена  в  зв'язку  з  відсутністю коштів  на  казначейських  рахунках.

 Виконання  уточнених  призначень на :

 • державне   управління  становить 303485,77тис.грн ( 85,4%),
 • ЖКГ – 4067,72 тис.грн ( 100%),
 • культуру  та  мистецтво -  43330,0 тис.грн.(100 %),
 • загальноосвітні школи НВК -  44321,55 тис.грн.(100,0 %)

                       В  розрізі економічної  структури   видатків:

 • на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями  спрямовано 342,546,5 тис.грн.
 • оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 3593,76 тис.грн.  100  %  до  уточнених  призначень.
 • придбання  товарів  і  послуг   -  22492,95 тис. грн..

   Керуючись пп.23 ч.1 ст.26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»   сільська  рада  вирішила:

 1. Доповідь  бухгалтера  сільської  ради Козаченко Н.Г. « Про  підсумки  виконання  бюджету  сільської  ради  за 2014  рік»  прийняти  до  відома
 2. Сільському  голові  Довгань В.А. та  бухгалтеру  сільської  ради Козаченко Н.Г.  відшукати  резерви  для   наповнення  бюджету  передаючи  в  оренду  землі  не  сільськогосподарського  призначення  та оренди  об'єктів  комунальної  власності.
 3. Сільському  голові В.А.Довгань  щомісячно  проводити  аналіз  виконання   бюджету  та  щоквартально  виносити  на  розгляд  виконкому.
 4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування бюджету    і  фінансів.

Сільський  голова                                                   В.А.Довгань

  

                                                         

                                                          

                                   ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  38  СЕСІЯ

                                                  РІШЕННЯ                             

Від 27.01.2015 р. №38/2

«Про сільський бюджет

на  2015 рік»

 

          Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 та пункту 1 статі 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76,77 Бюджетного кодексу  України сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2015 рік:

доходи сільського бюджету у сумі  332,879  тис . грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету — 332,879  тис. грн.. доходи спеціального фонду сільського бюджету — 0,00 тис . грн. згідно з додатком 1 цього рішення

 • видаткисільського бюджету у сумі 332,879  тис. грн.. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету — 332,879 тис. грн.. видатки спеціального фонду сільського бюджету — 0,00  тис грн..
 • збалансованийсільський бюджет згідно з додатком 2 цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі 332,879 тис. грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 332,879 тис. грн.. та по спеціальному фонду бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  0,1  тис. грн.

4.Затвердити  на 2015 рік:

— міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 4 до цього рішення.

5.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою відповідно статті 55 Бюджетного кодексу України:

    оплата праці працівників бюджетних установ;

    нарахування на заробітну плату;

    продукти харчування;

    оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

     поточні трансферти населенню;

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету  кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 2,890 тис грн.. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право сільському голові, у разі необхідності, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов′язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов′язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Розпорядникам коштів сільського бюджету:

— забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

—    на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

—   на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, природний газ та послуги зв′язку, які споживаються бюджетними установами; 

  —    затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

          брати бюджетні зобов′язання у 2015 році з врахуванням необхідності виконання зобов′язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

9.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

До доходів належать надходження, визначенні статтею  69 Бюджетного кодексу України, а саме:

 • податок на майно;
 • єдиний податок;
 • екологічний податок;
 • надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
 • інші доходи,що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

10.Установити,що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначенні статтею 69 та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та районного бюджетів.

11.Установити , що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначенні статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

12.Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід′ємною частиною.

13.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

            Сільський голова                                                       В.А.Довгань

 

                                                         

                                                           

                                   ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  38  СЕСІЯ

                                                  РІШЕННЯ                         

Від  27.01.2015р. №38/3

 

Про внесення змін до рішення ради

від 27.01.2015р. №38/2 «Про сільський

бюджет на 2015 рік»

       Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 та пункту 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76,77 Бюджетного кодексу України сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Внести до рішення сесії сільської ради від 24.01.2015 року № 32/6 «Про сільський бюджет на 2015 рік» такі зміни:
 2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

Визначити на 2015 рік:

 • доходи сільського бюджету у сумі 332,879 тис. грн.. в тому числі доходи

загального фонду сільського бюджету — 332,879 тис. грн. доходи спеціального фонду сільського бюджету — 0,00 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

 • видаткисільського бюджету у сумі 382,536  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету — 382,536  тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету — 0.00  тис грн..
 • дефіцит сільського бюджету згідно з додатком 2 цього рішення:

а) дефіцит загального фонду сільського фонду у сумі 49,657  тис. грн., джерелом покриття якого визначити розподіл суми вільного залишку, що склався станом на 01 січня 2015 року в сумі 49,657  тис. грн..

3. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі 382,536 тис. грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  382,536  тис. грн. та по спеціальному фонду бюджету у сумі 0,00  тис . грн.. згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Додатки 1,2,3 до цього рішення є його невід′ємною частиною

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                       В.А.Довгань

 

 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27 січня 2015 року   №   38/4

с.Шаулиха 

 

  Про  затвердження  структури 

  загальної  чисельності  апарату  управління

  сільської  ради  та  установ, що  фінансуються

  з  бюджету   сільської  ради

 

        Заслухавши  та  обговоривши    інформацію    Довгань В.А. , сільського голову Шаулиської   сільської  ради    з питання про структуру та штатну чисельність , посадові оклади виконавчого апарату та установ ,що їй підпорядковані  на 2015 рік та у відповідності до наказів міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства  культури і туризму України від 14.03.2006 року № 110 «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», наказу Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2006 року № 151 «Про внесення змін до наказу міністерства освіти та науки  України від 26.09.2005 року №557 «Про впорядкування  умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, відповідно до  ст. 140,141 Конституції України, пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни в законодавстві  щодо оплати праці та відповідно до висновку постійної комісії сільської ради

      СІЛЬСЬКА  РАДА    ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити структуру,  штатну чисельність та схеми посадових окладів працівників виконавчого апарату та  установ   Шаулиської сільської ради на 2015  рік     (  розрахунки   №1, №2, №3  до   штатного  розпису  додаються)

№ п/п

Назва установи

посада

        Кількість

штатних одиниць   

 

Посадовий   оклад

грн.

1

Апарат управління

5,25

8234.00

 

Сільський голова

1

2326,50

 

Секретар

1

1885.50

 

Головний бухгалтер

1

1281.50

 

Касир

0,5

609,00

 

Спеціаліст землевпорядник

1

1218.00

 

Опалювач

0,5

609,00

 

Прибиральник служб. приміщень

0,25

304,50

 

 

 

 

2

Культура

1

 

 

Сільський будинок культури

0,75

1041,50

 

В т.ч.     Завідуюча СБК

0,5

737,00

 

               Прибиральник службових приміщень

0,25

304,50

 

   

 

 

Бібліотека (бібліотекар)

0,25

388,50

 

 

 

 

3

Дошкільний навчальний заклад

3

4037,50

 

Завідуючий  ДНЗ

0,5

903.00

 

Вихователь

0,5

698.50

 

Помічник вихователя

1

1218.00

 

Кухар

0,5

609.00

 

Опалювач

0,5

609.00

 

 

 

 

 1. Дозволити сільському голові при необхідності внести зміни до структури установ сільської ради в межах затвердженої чисельності та оплати праці.
 1. Встановити, що сільський голова преміюється , отримує  доплату за ранг та стаж роботи щомісячно, а також отримує допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань в  межах затвердженого фонду оплати праці.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і  фінансів.

 

Сільський  голова                                        В.А.Довгань

 

 

 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27 січня 2015 року   №   38/5

с.Шаулиха 

 

Про  преміювання  та  надання  матеріальної 

допомоги  сільському  голові  в  2015  році

 

          Відповідно достатті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,із змінами та доповненнями, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А  :

 1. Проводити  преміювання  сільського  голови  Довгань  В.А.  у  2015році   відповідно  до  її  особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи  щомісячно у  розмірі    40%   посадового  окладу , а  також  до   державних  професійних   свят  та  ювілейних  дат  у  межах  фонду   преміювання   утвореного  у  розмірі  не  менше  10%  посадового  окладу  та  економії  фонду    оплати  праці.
 1. Встановити, що розмір щомісячної премії сільському голові Довгань  В.А. або особі, яка виконує її повноваження,  на підставі цього рішення визначається розпорядженням сільського голови або особи, яка виконує її повноваження, з врахуванням вимог Положення про преміювання   та  надання  матеріальної  допомоги працівникам , що фінансуються з сільського бюджету.
 1. Надавати   у  2015  році сільському голові Довгань  В.А. або особі, яка виконує його повноваження, допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки   та  матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік. 
 1. Визнати  таким,що  втратило  чинність  рішення   сільської  ради  « Про  преміювання  та надання  матеріальної  допомоги   сільському  голові  в  2014 році  №  31/5  від  04 лютого 2014 року». 
 1. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань   планування  бюджету  і  фінансів.  

 

              Сільський   голова                                                В.Довгань

 

 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    27  січня 2015 року   №  38/6

с.Шаулиха 

 

Про  батьківську плату за харчування

дітей у дошкільному навчальному

закладі Шаулиського НВК

 

     Керуючись  пунктом 29 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-У111 від 28.12.2014 року, врахувавши , що з 01.01.2015 року набрали чинності внесені зміни до ч. 5 статті 35  Закону України "Про дошкільну освіту" щодо розміру батьківської плати за харчування  дітей у комунальних  дошкільних навчальних закладах, відповідно до п.п.2 п «а»   статті  32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року , сільська рада        ВИРІШИЛА:

    1.Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у  комунальному дошкільному навчальному закладі                      Шаулиського НВК у розмірі, що становить  40 відсотків від вартості харчування на день.

    2.Взяти до відома, що:

    2.1.  від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

    1.2. батьки вносять плату за харчування  лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу Шаулиського НВК , а  за дні, у які  дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється.

    2. Попередити батьків та осіб, які їх замінюють, що з 01.01.2015 року

пільги за  харчування дітей в  дошкільному навчальному закладі   будуть надаватись тільки за їх зверненнями з   документами, що підтверджують  відповідний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал.

 3. Визнати рішення сільської ради від   26.08.2014  року № 35/7«Про встановлення батьківської плати  за   харчування дітей у  ДНЗ  Шаулиського НВК  на 2014 рік»   таким, що втратило чинність.

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з

 питань планування бюджету та фінансів, завідуючу дошкільним навчальним   закладом  Ткаченко С.П.

Сільський голова                                                В.Довгань

 

 

                                            ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                          

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від   27  січня 2015 року   №   38/7

с.Шаулиха  

 

Про встановлення на 2015 рікмісцевих

податків – податку  на майно для об’єктів

житлової, нежитлової  нерухомості та 

транспортного податку

 

    Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України,  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

                                            ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

1.2. відповідно до підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України ,  у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення  місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

1.3. відповідно до пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування  Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової нерухомості,  податку  на майно (в частині транспортного податку) та акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

    При цьому , Законом установлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

     2.  Внести зміни в рішення сільської ради від  22.04.2014р. №33/3 « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині встановлення  на  2015 рік на території села Шаулиха    місцевого  податку нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта  встановити  у 2015 році податок  на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості.

    3. Встановити, що нормами статті 267 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, введено  Транспортний податок  із  ставкою   з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, який  використовується  до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

    4. Затвердити :

    4.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості     (додаток 1);

       4.2. Положення про транспортний податок ( додаток 2).

   5. В зв’язку з тим, що відповідно до пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  органам місцевого самоврядування не надано повноважень  щодо встановлення на 2015 рік без дотримання  процедури, визначеної підпунктом  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, єдиного   податку, плати за землю та    місцевих зборів -   збору за місця для паркування транспортних засобів  та туристичного збору, вважати рішення сільської ради від 22.04.2014р. №33/3    « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині ставок єдиного податку,  збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного  збору  і рішення від  17.12.2014р. №37/4   «Про затвердження ставок земельного  податку та розміру орендної плати на 2015 рік» чинними на 2015 рік.

    6. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від  22.04.2014р. № 33/3   « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності .

    7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

    8.  Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення.

 

Сільський голова                                                                В.Довгань

 

                                                                                                 Додаток № 1

                                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                               від  27.01.2015 №38/7

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

Розділ І

Загальні положення:

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості  (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- згідно пункту 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,   на 2015 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.

 1.3. Відповідно до :

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фондута  дачні і  садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира  -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 підпункту 14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно - побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

Розділ ІІ

Платники податку

   2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

       Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

      3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                                                                                                       

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Розділ 1У.  База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.                                                                                                                 

     Розділ У.  Пільги із сплати податку

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

     5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

    5.5.  Пільги з податку, що сплачується на  території сільської ради,    з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів .

    5.6. Встановити, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості не сплачується  фізичними особами,  за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

    5.7. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;                                                                                                                        

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

   5.8.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування.

    Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, а саме господарських (присадибних) будівель   (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції), не  зменшується.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

   5.9.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів  не житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

   5.10. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

5.11.Сільська рада до 1 лютого поточного року подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

                   Розділ У1. Ставка податку

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :

    Для житлової нерухомості:

   -  1 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,25 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

    Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

  - 1,00 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 1,00 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

        Розділ У11. Порядок обчислення суми податку

        7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

       7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;                                                                                                                     

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

     7.3.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку.

     7.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення  - рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

     7.7.   У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

     Розділ   VІІІ.   Порядок сплати податку

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

 

      Розділ 1Х. Строки сплати податку

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

Секретар ради                                                                      Н.Кузьменко

 

                                                                                                 Додаток № 2                                                             

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від   27.01.2015 №38/7

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний  податок

       Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.                                                                                                                       

    Розділ П.  Платники податку

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

     Розділ 1У. База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

    4.2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

     Розділ У.Податковий період

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

     Розділ У1.Порядок сплати податку

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    6.2.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                                      Н.Кузьменко

 

 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27  січня 2015 року   №  38/8

с.Шаулиха 

 

Про розгляд  клопотань  деяких

бюджетних  установ  до  Шаулиської

сільської ради    щодо звільнення

від сплати  земельного податку

 

        Розглянувши  клопотання  Тальнівської   ЦРЛ,  Тальнівського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян   про звільнення  від сплати земельного податку, керуючись  нормами Податкового  кодексу України із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, пунктом 28   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», враховуючи пропозиції  постійної комісії сільської ради з питань бюджету, планування та фінансів, сільська рада       ВИРІШИЛА :

 

 1. Взяти до відома, що відповідно до :

1.1. пункту 28 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до повноважень сільської ради належить   прийняття рішень щодо надання , відповідно до чинного законодавства, пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

   1.2. Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-VIIскасовано норму Податкового кодексу щодо звільнення бюджетних установ та органзацій від сплати земельного податку;

   1.3. підпункту 12.3.7.пунцту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , сільським радам не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

    2. Виходячи з норм законодавства України, вказаного в пункті 1 цього рішення , відмовити  в задоволенні  клопотань щодо звільнення від сплати  земельного податку :

Тальнівськоій   ЦРЛ,  Тальнівському  територіальному  центру    соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян   .

   3. Попередити  керівників  бюджетних установ, що в разі  внесення змін до Податкового законодавства України в частині  відновлення пільг  зі сплати  земельного податку бюджетним установам та встановлення порядку їх надання, сільська  рада  повернеться  до розгляду  цього питання.

    4. Запропонувати  керівникам  бюджетних установ до 05.02.1015 року  надати  до сільської ради  документи щодо  площі земельних ділянок, які ними використовуються для подальшого  інформування  податкового органу.

    В разі  не подання  таких документів у встановлений термін, сільська рада  залишає за собою право  на вимогу податкового органу самостійно подати  таку інформацію за наявними у неї даними.

    5. Секретарю сільської ради Кузьменко Н.М.   надіслати копію цього рішення  заявникам.

    6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, планування та фінансів.

 

                                Сільський голова                                         В.Довгань

 

                    

                                                          

                                      ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

38– сесія   VI скликання

                                                  

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    27.01.2015  року  №  38/9

 с.Шаулиха

 

Про  виконання   програми    соціально  

економічного ,  культурного  та духовного  

розвитку  села  за 2014  рік та  затвердження 

програм   соціально  економічного та 

культурного   розвитку   села  на  2015  рік

 

      Заслухавши  доповідь     сільського  голови  Довгань  В.А.  «   Про  виконання   програми    соціально   економічного  та  культурного  розвитку   села  за 2014  рік та  затвердження  програм   соціально  економічного та  культурного   розвитку   села  на  2015  рік»  сільська  рада     відмічає,  що   останнім  часом   соціально  економічний  та  культурний   розвиток  села  почав   розвиватись,  що  і  в  подальшому   буде   проводитись.

       Керуючись    ст.143    Конституції  України,  п.22  ч. 1   ст.26  Закону   України       «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада         в и р і ш и л а:

1.Затвердити звіт про виконання програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку села  Шаулиха   в 2014  році . (додаток №1.)

2.Виконкому сільської ради , сільському голові   Довгань В.А. включити до заходів щодо забезпечення програми соціально-економічного , культурного та духовного розвитку села Шаулиха  на 2015  рік  міроприємства , виконання яких не забезпечено в 2014  році  та при наявності коштів в сільському бюджеті забезпечити їх безумовне виконання .

3.  Затвердити  програму  соціально   економічного  розвитку   села  на  2015рік.

(додаток  №2)

4.Затвердити  програму  культурного  розвитку  села  на  2015  рік.

  ( додаток  № 3) 

     Сільський      голова                                      В.Довгань

 


                                    

 

                                       ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27  січня 2015 року   №  38/10

с.Шаулиха 

 

Про встановлення у 2015 році акцизного

податок з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

   2. Встановити  у 2015 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

 1. Затвердити Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.
 2. Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення.

Сільський голова                                         В.Довгань                                      

                                                                                                 Додаток                                                                                    

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від   27.01.2015№ 38/10

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на підставі  Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

Розділ П.  Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами 

     2.1. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України ( далі – Кодексу), зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу). 

     2.2.Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів.    Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів. 

      2.3. Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.   

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

            3.1.Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.                

Розділ 1У. База оподаткування

       4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

     База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

    4.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

     4.3. Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розділ У. Ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 1. До повноважень сільської  ради  належить, зокрема, встановлення в межах, визначених Кодексом, ставок акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 Кодексу).

    5.2. п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 Кодексу передбачено, що для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

    5.3. Відповідно до п.4 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону №71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

    5.4.Згідно з п.п.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Кодексу, якщо сільською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковим відповідно до Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.                 

Розділ У1. Подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

    6.1. Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

    6.2.Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

    6.3.Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого 2015 року. 

    6.4. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу). 

   6.5. Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

Секретар  сільської   ради                                              Н.Кузьменко                                        

 

 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27 січня 2015 року   №   38/11

с.Шаулиха 

 

Про  підсумки проведення інвентаризації

 товаро – матеріальних цінностей

 в установах  Шаулиської  сільської  ради

 

           Заслухавши інформацію голови інвентаризаційної комісії  Козаченко  Н.Г. про підсумки проведення інвентаризації товарно – матеріальних цінностей в установах сільської ради , сільська рада відмічає, що згідно розпорядження сільського голови від 02.12.2014 р. №87-р «Про створення інвентаризаційної комісії   для  проведення інвентаризації матеріальних цінностей розрахунків та інших статей  балансу по Шаулиській сільській раді»  інвентаризацію проведено.  В основному установи були підготовлені до інвентаризації, всі  обладнаннята інші матеріальні цінностірозміщені в належному порядку.

   За результатами інвентаризації нестач  в установах  Шаулиської  сільської  ради   не виявлено.  По дошкільному  навчальному закладі  є  лишок   товаро-матеріальних  цінностей, отриманиху вигляді спонсорської допомоги, які необхідно оприбуткувати.Також  при перевірці виявлені порушення, а саме, вибірково відсутні інвентарні номери на кухонному   та малоціннихпредметах в ДНЗ.

          Керуючись  статтею 29  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні та   відповідно  до ст. 10 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік», наказу МФУ УДК України «Про затвердження інструкції з інвентаризації основних засобів, ТМЦ, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу» №90 від 30.10.98 року     та  врахувавши пропозиції депутатів сільська рада вирішила:

 1. Інформацію бухгалтера сільської ради,  голови інвентаризаційної комісії  Козаченко Н.Г. «Про  підсумки  проведення  інвентаризації  товаро - матеріальних цінностей в установах  Шаулиської  сільської  ради » прийняти до відома.
 1. Затвердити результати проведеної інвентаризації за 2014 рік.

( акти додаються).

 1. Підзвітним  особам  :    Скалівенко В.П., Кузьменко Н.М., Ткаченко С.П., Чорноволенко А.М.:

 

 1.  В   подальшій  роботі     керуватися  вимогами   по дотриманню  норм
  збереження товарно-матеріальних цінностей.

                                                                          Постійно

 1.  Поновити    інвентарні    номери    на    кухонному,    технологічномуобладнанню та на   малоціннихпредметах.                                                                                                                                     

                          До 10.03.2015

 

 1. Бухгалтеру сільської ради Козаченко Н.Г. :
  1. Товаро -матеріальні   цінності, які  отримані  у вигляді спонсорської допомоги  -  оприбуткувати.
  2.  Постійно вести книгу руху товаро—матеріальних цінностей.
  3. Здійснюватиінвентаризацію продуктів харчуваннящоквартально.

                                                                                             Постійно

 

 1.  При зміні матеріально-відповідальної особи своєчасно укладати угодупро матеріальну відповідальність.

 

                    Сільський голова                                       В.А.Довгань

                                                     

                                  ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        38 – сесія   VI скликання

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  27.01.2015  р .           с. Шаулиха                                         № 38-13

 

Про Програму  мобілізаційної підготовки

та мобілізації в селі Шаулиха Тальнівського

району

 

         Розглянувши розпорядження  голови Тальнівської РДА від 26.01.2015

№ 20  «Про захист громадян та охорону об’єктів інфраструктури і об’єктів з масовим перебуванням людей на території району», відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 в и р і ш и л а :

         1.Затвердити Програму мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі Шаулиха  Тальнівського району /додається/.

         2.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (голова комісії – Нещадим  М.М.)

         3.Дане рішення оприлюднити на дошці оголошень сільської ради та сайті Шаулиської  сільської ради.

  Сільський голова                                                       В.А.Довгань

                                                                                  Додаток 1

                            до рішення сесії

                                                                                   сільської ради № 38-13                                                                                                                             

Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації

в селі Шаулиха Тальнівського району

  І. СКЛАД  ПРОБЛЕМИ  ТА ОБГРУНТУВАННЯ  НЕОБХІДНОСТІ  ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

шляхом розроблення і виконання Програми

Безпека людини,  її життя і здоров’я визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю.  Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне життя.

          Захист Вітчизни,  незалежності  та  територіальної цілісності України, шанування її державних символів  є  обов'язком громадян України.

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, органів місцевого самоврядування  до переведення ( при необхідності )  з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення  до оборони. Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена на даний час тенденціями зростання проявів тероризму . Ризики терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів терористичної діяльності  останнім часом  зростають.

Програма розроблена на основі комплексного методу щодо підготовки суспільства на існування в умовах особливого періоду  та військового часу.


ІI. МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є неухильне  виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності села, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони , забезпечення життєдіяльності територіальної громади  в особливий  період .

      Також метою Програми є забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації,  оборони  території села Шаулиха.

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні  комплексу заходів, спрямованих на :

 -  забезпечення життєво важливих інтересів населення при переведенні підприємств, установ, організацій  села ( незалежно від форм їх власності) на  функціонування  в особливий період, в умовах  можливого  виникнення  збройної агресії або збройного конфлікту;

 -  удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони;

- посилення контролю  за станом мобілізаційної підготовки підприємств села;
- інформаційне забезпечення  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,  населення с. Шаулиха  з питань мобілізації;
 - здійснення комплексу  спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період;

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію села, запобігати виникненню проявів терористичної діяльності, підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за призначенням. Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня готовності населення, підприємств, установ, організацій села  незалежно від форм власності при виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

ІІІ.  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Основними завданнями Програми є :
1. Удосконалення системи  заходівмобілізаційної підготовки в с.Шаулиха
2. Забезпечення гарантованого рівня  органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ села , економіки до переведення (при необхідності) з мирного на воєнний стан, та готовності до відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території до оборони.
3. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові  структури. 
4. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення  села  про мобілізацію людських і транспортних ресурсів, та заходи, що вживаються для запобігання втрат населення у разі збройної агресії.
5. Здійснення  заходів щодо запобігання виникненню терористичної діяльності на території  села.
Перелік заходів Програми  зазначено в (Додатку 1) .

Усі роботи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, проведенням відповідних заходів, веденням діловодства та контролем за ходом мобілізаційної підготовки, проводяться з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».


                             ІV. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується в один етап протягом 2015  року.

                                 V.  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

     Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться за рахунок  сільського бюджету та інших джерел, не заборонених  чинним законодавством України, з урахуванням реальних фінансових можливостей бюджету.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ  УПРАВЛІННЯ  ТА КОНТРОЛЮ  ЗА  ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет Шаулиської  сільської  ради.

VIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми надасть змогу  забезпечити в с.Шаулиха неухильне  виконання комплексу заходів щодо підтримання  постійної мобілізаційної готовності села, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави, забезпечення життєдіяльності територіальної громади села в особливий  період, та забезпечити виконання законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації,  оборони України , державної таємниці   на території с.Шаулиха

Секретар сільської  ради                                                 Н.М.Кузьменко

 

                                                                                                              додаток 2

                                    до рішення сільської ради від 27.01.2014р.

                                                № 38/13

 

                                         ЗАХОДИ

 

до Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації

в селі Шаулиха  Тальнівського району, Черкаської області

 

 

п/п

Назва заходу

Виконавці  

Фінансування,

грн

1.

Посилити охорону приміщень установ та організацій села

Керівники установ та організацій

Власні кошти

2.

Створити недоторканий резерв

для населення : паливо-мастильні матеріали, медикаменти, гучномовці, товари першої необхідності (сірники, ліхтарики, свічки, засоби особистої гігієни, продукти харчування (сіль, сахар, крупи, макаронні вироби, олія, мука, вода питна)

 

Виконавчий комітет

5  тис.грн

3.

По  дошкільному підрозділу Шаулиського НВК:

створити резерв : продукти  харчування, медикаменти,

 бутельована вода, сірники, ліхтарики, миючі засоби.

Ткаченко С.П.

завідуюча НВК

Власні кошти

4.

По сільському ФАПі: створити резерв: медикаменти, ліхтарики, дезинфікуючі засоби

  Матеєнко Т.І.

Завідувача ФАП

Власні кошти

 

5.

Створити резервний запас Зерна, олії, борошна на 10 днів

Керівникам  с/г підприємств

Власні кошти

6.

Створити запасний резерв паливно-мастильних матеріалів, та підготувати техніку для використання мобілізаційних завдань

 

Керівникам  с/г підприємств

Власні кошти

7.

 Забезпечити схоронність башнів Рожновського

 

Керівникам  с/г підприємств

Власні кошти

8.

Залучити сформований загін самооборони до охорони стратегічних об’єктів (водозабори, башні Рожновського, приміщення соціальної сфери)

командир загону

Кузьменко В.В.

на громадських засадах

9.

Ознайомити жителів села з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях через дошки оголошень

КузьменкоН.М., секретар сільської ради

-

Секретар сільської ради                                                        Н.М. Кузьменко

 

                                                                                       додаток 3

                                                                                                          до рішення сільської ради від 27.01.2015р.

                                                                                                          №38/13

Правила безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях.

1. При загрозі ураження стрілецькою зброєю.

- Закрийте штори або жалюзі (заклейте вікна паперовою стрічкою) для зниження ураження осколками скла.

- Вимкніть світло, закрийте вікна та двері.

- Займіть місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон на вулицю (комора, ванна, передпокій).

- Інформуйте можливими засобами про небезпеку близьких і знайомих.

2.При загрозі бойових дій.

- Закрийте штори або жалюзі (заклейте вікна паперовою стрічкою) для зниження ураження осколками скла. Вимкніть джерело живлення, закрийте воду і газ, загасіть пічне опалення.

- Візьміть документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, медичну аптечку.

- Негайно покиньте житлове приміщення, сховайтесь в підготовленому підвалі або найближчому укритті.

- Попередьте про небезпеку сусідів. Надайте допомогу старим і дітям.

- Без крайньої необхідності не залишайте безпечного місця перебування.

- Проявляйте крайню обережність, не піддавайтеся паніці.

2. Якщо стався вибух.

- Переконайтеся в тому, що ви не отримали значних травм.

- Заспокойтеся і уважно озирніться навколо, чи не існує загрози подальших обвалів і вибухів, які не звисає чи з руїн розбите скло, не потрібна комусь ваша допомога.

- Якщо є можливість - спокійно вийдіть з місця події. Якщо ви опинилися в завалі - періодично подавайте звукові сигнали. Пам'ятайте, що при низькій активності людина може протриматися без води п'ять діб.

- Виконуйте всі розпорядження рятувальника.

3. При повітряній небезпеці.

- Вимкніть джерело живлення, закрийте воду і газ.

- Погасіть пічне опалення.

- Візьміть документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, медичну аптечку.

- Попередьте про небезпеку сусідів і при необхідності надайте допомогу старим і хворим.

- Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди або сховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Без крайньої необхідності не залишайте безпечного місця перебування. Слідкуйте за офіційними повідомленнями.

4.При загрозі масових заворушень.

- Зберігайте спокій і розсудливість.

- При перебуванні на вулиці негайно покиньте місця масового скупчення людей, уникайте агресивно налаштованих осіб.

- Не піддавайтеся на провокації.

- Надійно закрийте двері. Не підходьте до вікон і не виходьте на балкон. Без крайньої необхідності не покидайте приміщення.

5. Якщо вас захопили злочинці як заручника і вашому життю і здоров'ю загрожує небезпека.

- Намагайтеся запам'ятовувати будь-яку інформацію (вік, зріст, голос, манеру розмовляти, звички і т.п.) про злочинців, що надалі може допомогти встановити їх місцезнаходження.

- При першій можливості намагайтеся повідомити про місце свого перебування рідним чи в міліцію.

- Намагайтеся бути розважливими, спокійними, по можливості миролюбними, оберігайте себе від непотрібного ризику.

- Якщо злочинці перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то намагайтеся максимально обмежити себе від спілкування з ними, так як їх дії можуть бути непередбачувані.

- Чи не підсилюйте агресивність злочинців непокорою, сваркою, зайвим опором.

- Виконуйте вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій, запитуйте дозволу переміщатися, сходити в туалет, відкрити сумочку і т.д.

- Уникайте будь-яких дискусій, особливо політичних, зі злочинцями, будьте, насамперед, уважними слухачами.

- Зберігайте свою честь і нічого не просіть, намагайтеся з'їдати все, що дають, незважаючи на те, що їжа може бути непривабливою.

- Якщо ви тривалий час перебуваєте поруч із злочинцями, постарайтеся встановити з ними контакт, викликати гуманні почуття і почати розмову, не наводячи їх до думки про те, що ви хочете щось вивідати.

- Не дозволяйте собі падати духом, використовуйте будь-яку можливість поговорити з самим собою про свої надії, проблеми, які трапляються в житті, постарайтеся заспокоїтися і розслабитися за допомогою медитації, читайте різні тексти, постарайтеся згадати вірші.

- Уважно стежте за поведінкою злочинців та їх намірами, будьте готові до втечі, якщо ви абсолютно впевнені в безпеці такої спроби.

- Постарайтеся знайти найбільш безпечне місце в приміщенні, де вас тримають і де можна було б захиститися під час штурму терористів (приміщення, стіни і вікна яких не виходять на вулицю - ванна кімната або комора), у разі відсутності такого місця падайте на підлогу при будь-якому шумі або стрілянині.

- При застосуванні спеціальними підрозділами сльозоточивого газу дихайте через мокру тканину, швидко і часто моргайте, викликаючи сльози.

- Під час штурму ні в якому разі не беріть в руки зброю терористів, щоб не постраждати від штурмуючих, які стріляють по озброєним людям.

- При звільненні виходьте швидше, речі залишайте там, де вони лежать, оскільки можливі вибухи або пожежа, беззаперечно виконуйте команди групи захоплення.

6. При проведенні тимчасової евакуації цивільного населення з небезпечногорайону.

- Візьміть документи, гроші і продукти, необхідні речі, медикаменти.

- По можливості надайте допомогу громадянам похилого віку, людям з фізичними вадами.

- Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню або пришивається до одягу записка, де вказується прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, а також ім'я та по батькові матері і батька.

- Дотримуйтесь вказаного маршруту. При необхідності зверніться за допомогою до правоохоронців та медичних працівників.

 

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20411, с.Шаулиха, вул. Космонавтів, 9                   тел. 9-03-33


Від  27.01.2015 р.  №  38/14                                                                     

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  інвентаризацію  та  розмежування

земель  села  Шаулиха

 

       Заслухавши  інформацію  спеціаліста – землевпорядника  сільської  ради,  врахувавши,  що з  01.01.2013  року  внесено  зміни  в  деякі  законодавчі  акти  з  питань  регулювання  земельних  відносин, керуючись  пунктом  34  частини  1 статті  26 Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України від  23  травня  2012  року  № 513 «Про  затвердження  Порядку  проведення  інвентаризації  земель», наказом  Міністерства    аграрної  політики  та  продовольства  України  від  25.09.2012 року №579,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  26  вересня  2012 року  за  №  1655/21967 « Про Порядок  закупівлі  послуг  з  виконання  робіт  із  землеустрою,  оцінки  земель  та визначення  виконавця  земельних  торгів  на  конкурентних  засадах»  сільська  рада    вирішила:

1. З  метою  прийняття  рішень  сільської  ради  з  питань  регулювання  земельних  відносин,  доручити    землевпоряднику  та  бухгалтеру  сільської  ради  вжити  організаційних  заходів  та  передбачити   на  2015 - 2016  роки   кошти  для  проведення  інвентаризації  земель  в  межах  села  Шаулиха  в  порядку,  передбаченому  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від   23  травня  2012  року  № 513 «Про   затвердження  Порядку  проведення  інвентаризації  земель».

           2.Для  відбору  виконавців  з  надання  послуг  із  землеустрою, оцінки  земель  та визначення  виконавця  земельних  торгів  на  конкурентних  засадах  утворити  конкурсну  комісію (далі – комісія) у  складі  5 осіб (посадовий  склад):

Голова  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  АПК, земельних  відносин —  голова  комісії -  Маленко В.Б.;

Землевпорядник  сільської  ради  — секретар  комісії — Солоденко О.Д.;

Бухгалтер  сільської  ради  —  член  комісії — Козаченко Н.Г.;

Депутат  сільської  ради      —  член  комісії — Нещадим Т.М.;

Представник  територіального  органу  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  земельних  ресурсів ( за  згодою) — член  комісії.

         3.Взяти  до  відома , що   :

3.1. відповідно  до  пункту  7  розділу  2 « Прикінцеві  та  перехідні  положення» Закону  України « Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель державної   та комунальної  власності»з  дня  набрання  чинності  цим  Законом  землі  державної  та  комунальної  власності   в  Україні  вважаються  розмежованими;

3.2.   відповідно  до  пункту  8 розділу  2  « Перехідні    та  прикінцеві  положення»  Закону  України  « Про  внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності»  № 5245  від 06.09.2012року  у  разі,якщо   межі  села  не встановлені  за  проектами  землеустрою  щодо  встановлення( зміни)  меж  адміністративно – територіальних  одиниць,  то  визначення  меж  земель  державної  та  комунальної  власності  здійснюється  з  урахуванням  меж   населених  пунктів, зазначених  в  Державному  земельному  кадастрі; 

3.3.відповідно  до  п.3 розділу  2  « Перехідні    та  прикінцеві  положення»  Закону  України  « Про  внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності»    землями  комунальної  власності  територіальних  громад вважаються:

а) земельні  ділянки:

—  на яких  розташовані будівлі,споруди, інші  об'єкти  нерухомого  майна  комунальної  власності  відповідної  територіальної  громади;

— які   перебувають  у  постійному  користуванні  органів  місцевого  самоврядування, комунальних  підприємств,  установ,  організацій;

б)всі  інші  землі,  розташовані  в  межах  населених  пунктів, крім  земельних  ділянок  приватної    та  державної  власності,на  яких :

— розташовані  будівлі,споруди, інші  об'єкти  нерухомого  майна  державної  власності;

— які   перебувають  у  постійному  користуванні  органів  державної  влади,  державних  підприємств,установ, організацій,   Національної  академії  наук  України, державних  галузевих  академій  наук;

 • належать  до  земель  оборони.

3.4. Згідно  пункту 2  розділу ІІ  « Перехідні   та  прикінцеві  положення»  Закону  України « Про  внесення  змін  до  Закону  України  « Про  державну   реєстрацію  речових  прав  на нерухоме  майно  та  їх  обмежень»  та  інших  законодавчих  актів  України  від  11 лютого  2010 року  № 1878  - VІ  ( із  змінами),  державна  реєстрація  прав  на  нерухоме  майно  (в  тому  числі  договорів  оренди  земельних  ділянок  до  одного  року  і  більше)  здійснюється  в  порядку,  визначеному  цим  Законом;

3.5.Відповідно  до  п. п. д) п.1 ст.4  та ст.19  Закону  України « Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень» 

від 1  липня  2004 року № 1952 – ІV   до    01.01.2013 року   обов'язковій  державній  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  підлягало   право  користування  нерухомим  майном   ( в  т.ч.  договорів    оренди  земельних  ділянок)   строком  більше  як  один  рік;

  До  01.01.2013 року:

3.6  В  межах  села  Шаулиха   надано:

—у  приватну  власність  земельних ділянок згідно Державних актів —60,93га;

—у  приватну  власність  по  рішенню  сільської  ради  площею   —  78,49га;

— надано  у  приватну  власність  громадянам  земельних  ділянок  всього  площею  60,93га ,в  тому  числі  для  ведення  особистого  селянського  господарства    —60,08 га, для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будівель  —0,85га 

4.  В  зв'язку  з  тим, що:

4.1. відповідно  до   Закону  України   « Про  внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності  »  землі  державної  та  комунальної  власності  в  Україні  вважаються  розмежованими, землі ,що  знаходяться  в  межах  села, крім  земель  приватної  власності  площею,  що  вказана  в    пункті  3.6.  цього  рішення,  віднести  до  земель  комунальної  власності  територіальної  громади,  всього  —       232,17га  в  тому  числі  : 

— землі  особистих  підсобних  господарств — 78,49га;

—  землі  закладів  культури,освіти,торгівлі,громадських  організацій   загальною  площею  — 4,1га,   в  тому  числі:

 • під  школою — 1,5га
 • дитячим  садком  -0,20га
 • будинком  культури  - 0,80га
 • сільська  рада  - 0,20га
 • магазини – 0,20га
 • лікарня    - 1,20га

землі  загального  користування -  149,58га, в тому числі :

 • сільськогосподарських  земель – 23,4га, в тому числі :

               *сіножаті  -  15,1га

              *пасовища   - 8,3га

 •             під  господарськими  будівлями  - 5,1га
 • під   господарськими  шляхами  -  7.9га
 • ліси  та  лісо вкриті  площі           -  39,9га
 • забудованих  земель  -                60,78га
 • зелені  насадження  ,інші  відкриті  землі  - 6,5га
 • землі  водного  фонду  -  0,60га
 • заболочені  землі  -  2,1га
 • кладовища  -3,3га

4.2. Відповідно  до ч.3  статті 83  Земельного  кодексу  України,  земельні  ділянки  державної  власності  які  використовуються  для  розміщення

об'єктів,призначених  для  обслуговування  потреб  територіальної  громади( комунальних  підприємств,установ, організацій, громадських  пасовищ, кладовищ,місць  знешкодження  та  утилізації  відходів  ,рекреаційних  об'єктів  тощо)   відносяться  до  комунальної  власності.

5.Вважати:

5.1.  всього   комунальних  земель  територіальної  громади  села  Шаулиха,  площею   —232,17га

5.2. всього  приватної  власності в  межах  села, площею  —60,93га

5.3.Загальна  площа  земель  села   Шаулиха  становить  —293,10га

6.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  АПК  ,  земельних  ресурсів, екології,  комунального  майна  та  соціального  розвитку  села.

 

Сільський  голова                                                         В. Довгань

 

 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27 січня 2015 року   №   38/15

с.Шаулиха 

 

Про  затвердження  розпоряджень,

підписаних сільським  головою 

в міжсесійний період

з 14.11.2014року  по 27.01.2015року

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Кузьменко  Н.М. про те,  що сільським головою за міжсесійний період було прийнято  ряд  розпоряджень ( перелік додається ), враховуючи рекомендації  постійної мандатної  комісії з питань депутатської діяльності та етики,  відповідно , ст. 59, ст 46, ст. 26  Закону  України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

        1.Затвердити перелік  розпоряджень сільського голови , прийнятих   в період  з  з 14.11.2014року   по 27.01.2015року.   ( Додаток    1 додається)

 1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну   комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                               В.А.Довгань


 

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

38 – сесія   VI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  27.01.2015  р .                         с. Шаулиха                    № 38-16

 

 

Про затвердження Статуту 

Шаулиського навчально-виховного

комплексу «дошкільний навчальний заклад -

загальноосвітня школа І ступеня»

Шаулиської    сільської ради

Тальнівського району   Черкаської області

            Керуючись  пп. 30 п.1 ст. 26, п.1 ст. 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши наданий    Статут    Шаулиського навчально-виховного    комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут    Шаулиського навчально-виховного    комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» Шаулиської  сільської ради   Тальнівського району   Черкаської області.

2. Завідуючій  дошкільним  навчальним  закладом  С.П.Ткаченко  погодити  Статут   в управлінні освіти   Тальнівської  РДА  та надати для реєстрації до реєстраційної   служби  Тальнівського району.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську  комісію  з питань  охорони  здоров’я,  освіти , культурі ( Попсуй  Л.А.).                                                         

 

Сільський голова                                      В.А.Довгань

                                                             

                                                           

                                      ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

38– сесія   VI скликання

                                                  

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    27.01.2015  року  №  38/17

 с.Шаулиха

 

Про  програму  соціального  захисту 

населення  пільгової  категорії

територіальної  громади села

с.Шаулиха на  період  2015 – 2016 років

 

      Відповідно  до Законів  України «Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в Україні», «Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального  захисту», «Про  основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні», «Про  статус  та  соціальний  захист  громадян, які  постраждали  в наслідок  Чорнобильської  катастрофи», керуючись  п.22 ст.26 Закону  України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада  в и р і ш и л а:


   1. Затвердити  Програму  соціального  захисту  населення  пільгової  категорії   територіальної  громади  села  Шаулиха на  період 2015 – 2016 років.(додається)

 2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію    з  питань  охорони  здоров'я, освіти,   культури    та  соціального  захисту  населення. 

 

              Сільський  голова                                        В.А.Довгань

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                   рішенням   сесії

                                                                                                   Шаулиської  сільської  ради  від 27 січня 2015 р. №38/17

                                                      

ПРОГРАМА

соціального  захисту  населення  пільгової  категорії територіальної  громади                      села  Шаулиха на  період 2015 – 2016 років.

 

 1.  Загальні  положення.

Назва Програми: Програма  соціального  захисту  населення  пільгової  категорії територіальної  громади  села  Шаулиха на  період 2014 – 2016 років( далі – Програма).

           Програма  соціальної   підтримки  окремих  категорій громадян  села  Шаулиха  є  програмою   соціального  захисту  населення  пільгової  категорії територіальної  громади  села  Шаулиха на  період 2014 – 2016 років. Програма  спрямована  на  забезпечення   реалізації  Законів  України «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,

«Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в Україні», «Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального  захисту», «Про  основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні», «Про  статус  та  соціальний  захист  громадян, які  постраждали  в наслідок  Чорнобильської  катастрофи»,  інших  законодавчих  документів, що  гарантують соціальні  права, передбачені  Конституцією  України.

2. Підстава  про  прийняття  рішення  про  розробку  Програми.

   Соціальний  захист інвалідів  є  складовою  діяльності  сільської  ради  щодо  забезпечення  прав і  можливостей  інвалідів  нарівні з  іншими громадянами  для  участі в  економічній ,  політичній  і соціальній сферах життя  суспільства, створення  необхідних  умов,  які дають  можливість  інвалідам  ефективно реалізувати права та свободи  людини  і  громадянина  та  вести повноцінний  спосіб  життя  згідно  з  індивідуальними  можливостями,здібностями  і  інтересами.

На  території   Шаулиської  сільської  ради  Тальнівського  району  Черкаської  області  мешкає:

 • інвалідів Великої  Вітчизняної  війни   —  2
 • учасників бойових  дій  —  2
 • учасників  війни  —  10
 • солдатські  вдови  —  -
 • сім'ї  загиблих  —  -
 • учасники  ліквідації   на  ЧАЕС  — 1
 • воїни  інтернаціоналісти  — -
 • діти  - сироти  —  -
 • діти без батьківської  опіки  — -
 • діти – інваліди  — 3
 • кількість  багатодітних  сімей  — 9

3.Мета  Програми

Мета  Програми  полягає у  всебічному захисті  законних  прав, соціально – економічних, вікових  та  інших  інтересів  ветеранів   війни,  праці,  військової  служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей  війни, інвалідів, одиноких престарілих  громадян, багатодітних  сімей  та  інших(далі – населення  пільгової  категорії) підвищення  рівня  життя, вшанування  та  увічнення  героїчного  подвигу  захисників  Вітчизни, підтримки  організації   ветеранів у  їх  діяльності.

Здійснюючи  державну  політику  щодо  соціального  захисту  населення у  межах  своїх  повноважень  Шаулиська  сільська  рада  керується  чинним  законодавством.

Однак,  враховуючи те, що  орган  місцевого  самоврядування  найближче  стоїть  до  населення,  самостійно  встановлює  додаткові  до  встановлених  законодавством гарантій  соціального   захисту населення  пільгової  категорії.

 4.Виконавці  Програми

Виконавчий комітет  та депутатський  корпус  Шаулиської сільської  ради, ДНЗ,  медична  амбулаторія  с.Шаулиха, будинок  культури  та  сільська  рада  села.

5.Основні  завдання  Програми

Основними  завданнями  Програми  є:

 • створення  умов для  поліпшення  рівня  життя  населення  пільгової  категорії;
 • надання  соціальної допомоги  малозабезпеченим  верствам  населення  із  числа  одиноких – престарілих  громадян, інвалідів  з  метою  їх  підтримки;
 • забезпечення  соціальної  і  матеріальної  допомоги  особам, які  опинилися  в екстремальній  ситуації:  в зв'язку  з  важкою  хворобою, пожежею   тощо;
 • підтримка  громадських  організацій, діяльність  яких  має  соціальне  спрямування;
 •  сприяння  розвитку  волонтерського  руху  серед   молоді;
 • стимулювання  ветеранів  у  патріотичному    вихованні  молоді  на  кращих  традиціях  старших  поколінь - поваги до  батьків,  збереження  спадкоємності  поколінь;
 •  передбачення  коштів  у місцевому  бюджеті  на  виконання  Законів  України, які  передбачають  соціальний  захист  населення;
 • підтримка  статутної  діяльності    ветеранської  організації.

5. Фінансування  Програми

Джерелом  фінансування  Програм  є  бюджет  сільської  ради,  благодійні та  спонсорські  кошти.

Видатки  на  дану  Програму  затверджуються  в  межах  фінансових  можливостей  бюджету.

 

Секретар  сільської  ради