Рішення ради

сесії 2015року

 


                                                                                                                           ПРОЕКТ   

                                  

ШАУЛИСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 28 травня  2015  року    № 40/2

с.Шаулиха  

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016 рік

         

         Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Шаулиха , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  15 березня 2011 року № 4/1, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

 ВИРІШИЛА  :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України  ( далі- ПКУ), рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

   1.2.  пунктів  7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам                                                                                                             

     1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

2. Затвердити на 2016 рік  ставки  податку по с.Шаулиха   за  один гектар сільськогосподарських угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

 2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

 

                                                               РІЛЛЯ

     Агрогрупи

          51д                        2432  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  17,07 грн/га

          53д                        5385  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  37,80 грн/га

          55д                        4516  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  31,70 грн/га

          56д                        3474  х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  24,38 грн/га

          57д                       2779   х 1,756  х  3,997  х  0,1%  =  19,50 грн/га

         133д                      3908  х  1,756  х  3,997  х  0,1%  =  27,43 грн/га

         209д                      5993  х 1,756  х  3,997   х  0,1%  =  42,06 грн/га

         210д                      4256  х 1,756  х  3,997  х  0,1%   =  29,87 грн/га

                                    

                                                    Сіножаті

       133д                        1790  х  3,997  х  0,1%   =  7,15 грн/га

                                                   Пасовища

       51д                         584   х  3,997  х  0,1%   =  2,33грн/га

       53д                         1575 х  3,997  х  0,1%   =  6,29грн/га

       55д                         1321 х  3,997  х  0,1%   =  5,28 грн/га

       56д                         838   х  3,997  х  0,1%   =  3,35 грн/га

       57д                         686   х  3,997  х  0,1%   =  2,74 грн/га

       209д                      1829  х  3,997  х  0,1%   =  7,31 грн/га

       210д                      1321  х  3,997  х  0,1%   =  5,28 грн/га

 

    2.2.  для  багаторічних  насаджень  - 0,03;  в  тому  числі  по  агрогрупах: 

                                                Багаторічні      насадження

        51д                         3315  х  3,997  х  0,03%   =  3,97 грн/га

        53д                         7140  х  3,997  х  0,03%   =  8,56 грн/га

        55д                         5993  х  3,997  х  0,03 %  =  7,19 грн/га

        56д                         4590  х  3,997  х  0.03%   =  5,50 грн/га

        57д                         3825  х  3,997  х  0,03%   =  4,59 грн/га

       133д                        3953  х  3,997  х  0,03%   =  4,74 грн/га

       209д                        8798  х  3,997  х  0,03%   = 10,55 грн/га

       210д                       4845   х  3,997  х  0,03%   =  5,81 грн/га

2.3.   землі  житлової  забудови  по селу     Шаулиха :

 

                                          Квартали

     № 1,3,4                   4,23  х 3,997  х  1%  х   3%  х  10000   =    50,72  грн/ га

     №  2                         4,03  х 3,997  х  1%  х   3%  х  10000    =   48,32  грн/га

     №  5                         4,45  х 3,997  х  1%  х   3%  х  10000    =   53,36  грн/га

     № 6,7,8                   4,23   х 3,997  х 1%  х  3%  х   10000   =    50,72  грн/га

      № 9                          4,57  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000   =    54,80  грн/га

     № 10                       4,23  х 3,997  х  1%  х   3%  х   10000   =    50,72  грн/га

     № 11,12                  4,45  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   53,36  грн/га

     №  13 – 19              4,23  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   50,72  грн/га

     № 20,21,23             4,45  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   53,36 грн/га

     № 22                        4,03  х 3,997  х  1%  х  3%  х   10000    =   48,32  грн/га

      № 24,28                 4,23  х 3,997  х  1%   х  3%  х  10000    =   50,72  грн/га

      № 25,27                 4,45  х 3,997  х  1%   х  3%  х  10000    =   53,36  грн/га

      № 26,29                 4,10  х 3,997  х  1%   х  3%  х  10000    =   49,16  грн/га

      № 30                      3,90  х  3,997  х 1%    х 3%   х  10000   =   46,76  грн/га

      №  31                     4,45  х 3,997   х  1%   х 3%   х  10000   =   53,36  грн/га

      №  32,49                4,03  х 3,997  х  1%   х  3%   х  10000   =   48,32  грн/га

      №  33,34                4,24  х 3,997  х  1%   х  3%   х  10000   =   50,84  грн/га

      №35- 40,45           4,45  х 3,997  х  1%   х  3%  х   10000   =   53,36  грн/га

      №  41-44               4,24  х 3,997   х  1 %  х 3%   х   10000   =   50,84  грн/га

      №  46-48               4,24  х 3,997   х  1%   х  3%  х   10000   =   50,84  грн/га 

 

2.4.    за  землі  під  будівлями  і  спорудами:

           3,12 х 3,997 х 1%  х 3% х10000  =  37,41 грн/га

2.5.   за  землі  комерційного  призначення:

          11,13  х  3,997  х  1%  х  10000 =  4448,66 грн/га

2.6.   за  землі  під  водним  дзеркалом:

          2,12  х  3,997  х  1% х 25%  х  10000  =  211,84 грн/га

2.7.   за  землі  громадського  призначення:

          3,12 х 3,997 х 1%   х10000  =  1247,06грн/га 

           2,97 х 3,997 х 1% х 10000  =  1187,11 рн/га

2.8.  за  землі  технічної  інфраструктури:

      3,12 х 3,997 х 1% х10000  = 1247,06 грн/га

 

    3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2016  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативної грошової  оцінки земель села  , проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2016 році .

    4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження).

    5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

    6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :                                                                                                                     

    6.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ;

    6.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

    7. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

   7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

    7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.                                                                                                                        

   8. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

    9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     10.Секретарю сільської ради :

      10.1. Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет - сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

    10.2. Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

    11. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання  сесії.

    12. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2016 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2016 року. 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                 В.Довгань


 

 

 

                                    

ШАУЛИСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                              

                                                                                                                              ПРОЕКТ                                                 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  28 травня 2015 року   № 40/3

с.Шаулиха

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2016 рік 

 

     Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України, статтею 12 Податкового кодексу України, із змінами внесеними  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, Законом України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:

- податок на майно;

- єдиний податок.

 До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

1.2. Податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

-  плати за землю.

1.3. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів                                                                                                                              

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий

період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

2.Встановити з 1 січня 2016 року на території села Шаулиха    місцеві податки і збори  та затвердити відповідні Положення про  :

 -   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на  нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості – (додаток 1);

 -  транспортний податок (додаток 2) ;

 1. Встановити з 1 січня 2016 року єдиний податок та затвердити Положення про нього   ( додаток 3).

4.Встановити на території села місцеві збори та затвердити Положення про  порядок сплати :

4.1.збору за місця для паркування транспортних засобів( додаток 4) ;

4.2..туристичного збору ( додаток 5) .

 5.Секретарю сільської ради :

 5.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

 5.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

 6. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання .

7. Оприлюднити  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік» через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2015 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів            ( плановий період).                                                                               

8.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2016року.

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Сільський голова                             В.Довгань

 

                                                                                                  Додаток № 1

                                                                                               до рішення ради

                                                                            від  28.05.2015 р. №40/3

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», проекти регуляторних актів, що розробляються  органами місцевого самоврядування , подаються на погодження до Державної регуляторної  служби;

-  пункт 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  щодо  ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі, який  не  перевищує  1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр,  не застосовується в 2016 році. 

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.

1.3. Відповідно до :

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та  дачні і  садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 підпункту 14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;                                                                                                                              

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

Розділ ІІ

Платники податку

   2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

  3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                                                                                  

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

                                                          Розділ 1У.  База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Розділ У.  Пільги із сплати податку

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на   120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

     5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

    5.5. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

   5.6.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування.

   5.7.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів  не житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

   5.8. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

   5.9.Сільська рада до 25 грудня  року, що передує плановому бюджетному року  подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

Розділ У1. Ставка податку

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить:                                                                                                                    

    Для житлової нерухомості:

   - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,15 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

    Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних

виступів (казино, ігорні будинки);                                                                                                                                 

  - 0,25 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 0,50 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

Розділ У11. Порядок обчислення суми податку

        7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

       7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.                                                                                                                                

  7.3.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку.

                Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;                                                                                                                            

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

     7.7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ У111. Порядок сплати податку

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

Розділ 1Х. Строки сплати податку

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

Секретар ради                                      Н.Кузьменко

 

                                                                                                 Додаток № 2

                                                                                    до рішення ради

                                                                            від  28.05.2015 р. №40/3

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний  податок

Розділ І

Загальні положення

 

 1. Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.   

Розділ П.  Платники податку

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Розділ 1У. База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

    4.2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

Розділ У. Податковий період

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Розділ У1.Порядок сплати податку

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    6.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар ради                                             Н.Кузьменко

 

                                                                                              Додаток № 3    

                                                                         До рішення ради

                                                                               від  28.05.2015 р. №40/3                                                                                                        

Положення про   єдиний   податок

1. Платники податку

    Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі – ПКУ) та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному  ПКУ.

 2.  Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 3.  При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим ПКУ.

 4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

 

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 

 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, ;

 

 7) діяльність з управління підприємствами;

 

 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 -  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 -  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 -  страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 -   суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 -   представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 -   фізичні та юридичні особи - нерезиденти;                                                                                                                        

 -  суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 5.   Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 

 -  суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

 

-   суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

 -  суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

-   Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 

6.  Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

 2) послуги з ремонту взуття;

 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

 12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

 23) послуги з ремонту годинників;

 24) послуги з ремонту велосипедів;

 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

 29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 31) послуги з виконання фоторобіт;

 32) послуги з оброблення плівок;

 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

 36) послуги перукарень;

 37) ритуальні послуги;

 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

 39) послуги домашньої прислуги;

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

7.  Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп

 

 8. Доходом платника єдиного податку є:

 

 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

 

 2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 9.  При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

 

 10. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

 

 11. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно доПКУ.

 

 12. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

13. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

 При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого ПКУ.

14. Ставки єдиного податку

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

15.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

16.  Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

 1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

 2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ.

 17. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

 5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

18.  Податковий (звітний) період

       Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

19. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

20.  Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

21. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

22. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 23. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

24. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

       Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12ПКУ.

 25. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

 26. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

27. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

28. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

 Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

29. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 29. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

        Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 ПКУ.

30. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

 Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

31. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

32. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

33. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп. 

    При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з

умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

34. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

 1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ;

 2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

 3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

35. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

36. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

 Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6  статті296 ПКУ  та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

Секретар    ради                              Н.Кузьменко

                                                                                                                Додаток № 4

                                                                        До рішення ради

                                                                                 від  28.05.2015 р. №40/3

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1.    Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення)  .

1.2.  Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

 1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.

 

Секретар ради                                 Н.Кузьменко

 

                                                                                                     Додаток № 5

                                                                                          До рішення ради

                                                                  від  28.05.2015 р. №40/3

            

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

 1.  постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)    особи, які прибули у відрядження ;

в)    інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –

        інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)     ветерани війни ;

ґ)     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)     особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги              (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в  районі.

 

Секретар    ради                                            Н.Кузьменко


 

                                                       

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

39 сесія     VI скликання

                                            

                Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/1

с.Шаулиха

 

Про затвердження     

Статуту територіальної громади 

села   Шаулиха Тальнівського  

району Черкаської області

 

     Розглянувши та вивчивши  проект  Статуту територіальної громади   села Шаулиха , обговоривши дане питання,   на підставі ст.19, п.48 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону,  Шаулиська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект Статуту  територіальної громади  села ШаулихаТальнівського   району Черкаської області (додається).

 1. Секретарю  сільської ради Кузьменко Н.М.  опублікувати проект Статуту територіальної громади села Шаулиха Тальнівського   району Черкаської області на сайті Шаулиської сільської ради для обговорення та прийняття пропозицій.
 1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря   сільської ради  Кузьменко Н.М. та постійну комісію сільської ради з  питань депутатської діяльності  та етики.

 

 

Сільський  голова                                    В. Довгань

 

 

 

ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

39 сесія     VI скликання

 

                                                          Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/2

с.Шаулиха

 

Про  внесення  змін  у  рішення

сільської  ради  від 17.12.2014р № 37/4

«Про   затвердження  ставок  земельного   

 податку  та розміру  орендної  плати   на   2015 рік»

 

       Розглянувши  направлений   сільській  раді  18березня  2015 року  Тальнівською радою  Лист  Державної  фіскальної служби  від 05.03.2015р.за № 5260/5/99-99-15-03-02-16  щодо роз'яснення  можливості  встановлення  пільг  по  земельному  податку  для  бюджетних  установ, керуючись  пунктами  24,28  частини  1  статті 26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», відповідно  до  підпункту 7,4  пункту7,1  статті 7, статтями  12,30,284  податкового  кодексу  України  із змінами, внесеними   Законом  України  «Про  внесення  змін  до Податкового  кодексу України та  деяких  законодавчих  актів України  щодо  податкової  реформи» від  28 грудня  2014 року № 71-VIII,  врахувавши   пропозиції  постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету  та  фінансів  сільська  рада  вирішила:

 

1.Взяти  до  відома, що відповідно  до:

 

1.1. пунктів  7.2,  7.4  статті 7   Податкового  кодексу  України  (далі –ПКУ), під  час  встановлення  податків можуть  передбачатися  податкові  пільги  та порядок їх  застосування, при  цьому  підстави  для  надання  податкових  пільг  та  порядок  їх  застосування  визначаються  виключно  цим  Кодексом;

 

1.2. пункту  241.1  статті  284  ПКУ  органи  місцевого  самоврядування встановлюють ставки  плати  за  землю  та  пільги  щодо  земельного  податку, що  сплачується  на  відповідній  території.

  Органи  місцевого  самоврядування до  25  грудня  року,  що передує  звітному,  подають,  відповідному контролюючому  органу   за  місцезнаходженням  земельної  ділянки,   рішення щодо  ставок   земельного  податку та  наданих  пільг  зі  сплати  земельного  податку  юридичним  та/ або  фізичним  особам. 

Нові  зміни  щодо  зазначеної  інформації  подаються  до  1  числа  першого  місяця  кварталу,  що  настає  за  звітним  кварталом,  у якому відбулися  зазначені  зміни;

 

 

 

1.3.  підпункту  12.3.5.  пункту  12.3  статті  12  ПКУ, у  разі  якщо  сільська  рада  не  прийняла   рішення  про  встановлення  відповідних  місцевих  податків   і  зборів,

що  є  обов'язковими  згідно  з  нормами  цього  Кодексу,  такі  податки  до  прийняття  рішення  справляються  виходячи  з  норм  цього  Кодексу  із  застосуванням  їх  мінімальних  ставок,  а плата  за  землю  справляється  із  застосуванням  ставок,  які  діяли  до  31  грудня  року, що  передує  бюджетному  періоду,   в  якому  планується  застосування  плати  за  землю;

 

1.4.  пункту  30.2.  статті  30  ПКУ  підставами для  надання  податкових  пільг  є  особливості,  що  характеризують  певну  групу  платників  податків,  вид  їх  діяльності,  об'єкт  оподаткування  або  характер  та  суспільне   значення здійснюваних  ними  витрат;

 

1.5.  пункту  30.9.  статті  30  ПКУ  податкова  пільга  надається  шляхом:

а)  податкового  вирахування  (знижки), що  зменшує  базу  оподаткування  до    нарахування  податку  та  збору;

б)   зменшення  податкового  зобов'язання після  нарахування  податку  та  збору,

в)  встановлення    зниженої  ставки  податку  та  збору,

г)  звільнення  від  сплати  податку  та  збору;

 

1.6.  пункту   4  розділу П «Прикінцеві  положення»  Закону  України «Провнесення  змін  до Податкового  кодексу України та  деяких  законодавчих  актів України  щодо  податкової  реформи» від  28 грудня  2014 року № 71-VIII,  встановлено, що в 2015 році  до  рішень  місцевих  рад  про  встановлення  місцевих  податків   на  2015 рік  не  застосовуються  вимоги,  встановлені  Законом  України « Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності;

 

1.7.  підпункту  12.3.7  пункту  12.3.  статті 12 ПКУ,  сільським  радам  не   дозволяється  встановлювати  пільгові  ставки  місцевих  податків  та  зборів  або  звільняти  від  сплати  таких  податків  та  зборів за  клопотаннями  конкретних  юридичних  осіб,  фізичних  осіб – підприємців  і  громадян.

 

2.  Враховуючи,  що   сільською  радою   прийнято  рішення  від  17 грудня  2014 року № 37/4 «Про  затвердження  ставок  земельного податку  та розміру  орендної  плати  на  2015 рік»  і  оприлюднити  його  через  ЗМІ  2014року  та   подано  відповідному  контролюючому  органу  за  місцем    знаходження  земельної  ділянки  до  25   грудня  2014 року,  внести  зміни  до  пункту  6  цього  рішення  та  викласти його  в  новій  редакції:

           « 6.  Надати  податкову  пільгу  шляхом  звільнення  від  сплати   земельного    податку:

   6.1.  фізичних  осіб  в  межах  граничних   норм,   встановлених  статтею  281 ПКУ;

   6.2.  органи  державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування, дошкільні  та  загальноосвітні  навчальні  заклади, заклади  культури, освіти, охорони  здоров'я, соціального  захисту,  фізичної  культури  та  спорту,  які  повністю  утримуються  за  рахунок  коштів  державного  або  місцевого  бюджетів,  мета  створення  і  основна  діяльність  яких не  передбачає одержання  прибутків,  які не  займаються 

 

 

підприємницькою  діяльністю   та  створені  для  досягнення  соціальних,  культурних, освітніх,  управлінських  цілей  стосовно  охорони 

здоров'я  громадян,  розвитку  фізичної  культури  і  спорту,  задоволення  духовних  та  інших  нематеріальних  потреб  громадян,  захисту  прав,  законних  інтересів   громадян  і  організацій, розв'язання  суперечок  та  конфліктів,  а  також  інших  цілей,  спрямованих  на  досягнення  суспільних  благ.

При  цьому  врахувати,  що  головною  загальною  особливістю, основним  результатом  їх  діяльності  є  надання  послуг.

  В  разі,  коли  платники  податку, які  користуються  пільгами  з  цього  податку, самостійно  не  використовують( надають  в  оренду)     земельну  ділянку,  окремі  будівлі,  споруди  або  їх  частини,  податок  за такі  земельні  ділянки  та  земельні   ділянки  під  будівлями( їх  частинами)  сплачується  на  загальних  підставах  з  урахуванням  прибудинкової  території.

  Ця  норма  не  поширюється на  бюджетні  установи  у  разі   надання  ними  будівель, споруд( їх  частин)  в  тимчасове  користування( оренду)  іншим  бюджетним   установам,  дошкільним,  загальноосвітнім  навчальним   закладам  незалежно  від  форм  власності  і  джерел  фінансування.»

 

3.Секретарю  сільської  ради  Кузьменко  Н.М.  оприлюднити  дане  рішення  на  офіційному  сайті  сільської  ради. 

 

4.Землевпоряднику  сільської  ради   Солоденко О.Д.направити  копію  даного  рішення  до  Тальнівської  ОДПІ.

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  планування,  бюджету  та  фінансів.

 

Сільський  голова                                              В.Довгань

 

 

                                                                       

                                                      

                               ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        39 сесія     VI скликання

                                                    Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/3

с.Шаулиха

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки   в  постійне  користування

для  будівництва  та обслуговування  будівель 

органів    виконавчої  влади  та місцевого

самоврядування 

 

      З метою   проведення  у  відповідність та  документальне  оформлення  об'єктів,  які  знаходяться  в  адмінмежах   Шаулиської  сільської  ради,  керуючись  статтями   92,122,123  Земельного  Кодексу  України,  статтями  26,43,60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада  вирішила:

 

1.   Надати   дозвіл   Шаулиській  сільській  раді   Тальнівського району Черкаської області  на  розроблення   проекту  землеустрою  щодо  відведення    земельної  ділянки    орієнтовною  площею   - 0, 11га   в  постійне  користування  для  будівництва  та обслуговування  будівель  органів    виконавчої  влади  та місцевого  самоврядування    за рахунок  земель  комунальної  власності  Шаулиської  сільської  ради,  які  відносяться  до  категорії  земель — землі  житлової   та  громадської   забудови   з  функціональним  використанням  —  « Забудовані  землі  громадського   призначення»    за    адресою   Черкаська  область   Тальнівський  район  с.Шаулиха  вул. Космонавтів 9.

 

 1. Рекомендувати   Шаулиській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою.

 

 1. Розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної    ділянки  в       постійне  користування для  будівництва  та  обслуговування будівель    органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування  надати   на   затвердження  рішенням  сесії  Шаулиської  сільської  ради.

 

                                    

Сільський  голова                                       В. Довгань

 

 

                                                         

                                                      

                               ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        39 сесія     VI скликання

                                                   

                                                     Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/4

с.Шаулиха

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення у постійне 

 користування  земельної  ділянки    для  використання 

та  обслуговування  будівель  закладів  освіти

 

    З метою   проведення  у  відповідність та  документальне  оформлення  об'єктів,  які  знаходяться  в  адмінмежах  Шаулиської  сільської  ради,  керуючись  статтями   92,122,123  Земельного  Кодексу  України,  статтями  26,43,60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада  вирішила:

 

1.   Надати   дозвіл Шаулиській  сільській  раді   Тальнівського району Черкаської області    на  розроблення   проекту  землеустрою  щодо  відведення    у  постійне  користування   земельної  ділянки,    орієнтовною  площею   - 0,27га ,  для    використання   та обслуговування  будівель   закладів   освіти   за рахунок  земель  комунальної  власності  Шаулиської  сільської  ради, які  відносяться  до  категорії  земель — землі  житлової   та  громадської   забудови   з  функціональним  використанням  « Забудовані  землі  громадського   призначення»    за    адресою   Черкаська  область   Тальнівський  район  с.Шаулиха  вул. Космонавтів  11.

 

2.  Рекомендувати   Шаулиській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою.

 

3.Розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення у  постійне  користування   земельної    ділянки         для  використання    та  обслуговування    будівель   закладів  освіти   надати   на   затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

                                          

 

  

Сільський  голова                                            В.  Довгань

 

 

                                                        

                                                      

                               ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        39 сесія     VI скликання

                                                  

                                                          Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/5

с.Шаулиха

 

Про   надання  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення у  постійне

користування   земельної  ділянки  для  будівництва та

обслуговування  інших   будівель  громадської

забудови  на користь  територіальної  громади

 

    З метою   проведення  у  відповідність та  документальне  оформлення  об'єктів,  які  знаходяться  в  адмінмежах  Шаулиської  сільської  ради,  керуючись  статтями   92,122,123  Земельного  Кодексу  України,  статтями  26,43,60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада  вирішила:

 

1.   Надати   дозвіл   Шаулиській  сільській  раді   Тальнівського району Черкаської області  на  розроблення   проекту  землеустрою  щодо  відведення    в   постійне  користування ,земельної  ділянки,    орієнтовною  площею   - 0,80га ,  для   будівництва   та обслуговування  інших   будівель   громадської  забудови   на  користь  територіальної  громади,  за рахунок  земель  комунальної  власності  Шаулиської  сільської  ради, які  відносяться  до  категорії  земель — землі  житлової   та  громадської   забудови   з  функціональним  використанням —

     « Забудовані  землі  громадського   призначення»    за    адресою   Черкаська  область   Тальнівський  район  с.Шаулиха  вул. Космонавтів  1а.

 

2.  Рекомендувати   Шаулиській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою.

 

  3.  Розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  у  постійне  користування  земельної    ділянки    для  будівництва  та  обслуговування  інших будівель  громадської  забудови  на  користь  територіальної  громади   надати   на   затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 

 

                        Сільський  голова                                       В.А.Довгань

 

                                                            

                                                      

                                 ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        39 сесія     VI скликання

                                                    Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/6

с.Шаулиха

 

Про  припинення права  власності

та надання  права  власності на  земельні

ділянки  для  ведення особистого

селянського  господарства

 

         Розглянувши  подання  землевпорядника  Солоденко  О.Д.  « Про  припинення  права  власності  та  надання  права  власності  земельних  ділянок  для  ведення  особистого  селянського  господарства»  в  межах  населеного  пункту  та  заяви   громадян       Неборак  Михайла  Єлисейовича  та  Неборак  Олександра   Михайловича     керуючись  пп.34 ч.1  ст.26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , ст..12,116,118,119,120,121,126,140.141,142,186  Земельного  Кодексу  України     сільська  рада    в и р і ш и л а:

 

 1. Припинити   право  користування    земельною  ділянкою,  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту,  громадянина  Неборака  Михайла   Єлисейовича

      площею  0,6486га  по  провул. Щорса 5,12  квартал  №37,39   в  зв'язку  з  даруванням .

 

 1. Надати   право  власності  на  земельну   ділянку  для  ведення  особистого  селянського  господарства   площею —0,2453га  по  пр.Щорса 12, площею  — 

0, 4033га  по  пр. Щорса 5 ,    громадянину  Небораку  Олександру  Михайловичу  згідно  договору  дарування  земельної  ділянки №  652  від14.03.2012 року) державні  акти  № 378177 та  № 378178 АК)  

 

 1. Землевпоряднику  сільської  ради  Солоденко  О.Д.  внести   відповідні  зміни  в  земельно  - кадастрову  книгу.         

 

Сільський  голова                                          В.Довгань.

 

                                     

                                                  ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                    39    сесія     VI скликання

 

                                                            Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015року   №  39/7

с.Шаулиха

 

Про  надання  в  оренду    земельних    ділянок

 для  ведення  особистого  селянського

господарства, сінокосіння  та  випасання  худоби

з  послідуючим  виготовленням  технічної  документації

 із  землеустрою

 

       Розглянувши  подання  землевпорядника  сільської  ради  Солоденко  О.Д.

« Про   надання  права  користування  на   умовах  оренди   земельних  ділянок  для  ведення  особистого  селянського  господарства, сінокосіння  та  випасання  худоби»  та  заяв громадян  села  про надання   земельних  ділянок    в оренду  в  межах  населеного  пункту,  враховуючи  пп.34 ст.26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»  ст..21,116,118,119,121,126,140,141,142,186  Земельного  Кодексу,  ст..4,23.31  Закону  України  « Про  оренду   землі» ,  та  

відповідно  до  статті  123  Земельного  Кодексу  України  та  Закону України 

«Про  внесення змін  до  деяких  законодавчих  актів  України,  щодо

розмежування  земель   державної    та  комунальної  власності»   право  користування  земельними  ділянками,  в  тому  числі  на  умовах  оренди,

виникає  на  підставі  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  набуття

права  оренди  на  земельну  ділянку ,  тому  Шаулиська  сільська  рада

 в и р і ш и л а:

 1. Надати   земельні   ділянки  в  користування на  умовах  оренди для  ведення  особистого   селянського  господарства  при  умові  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  набуття  права  оренди  на  земельну  ділянку:

Дементієнко  Василь  Вікторович   —  0,46га – Космонавтів; 0,20га  - Ватутіна 1.

Сагайдак  Володимир  Антонович  — 0,70га  Набережна  б/н

Матеєнко  Василь  Миколайович   — 0,14га – Леніна,   0,23га – Набережна;

Пархоменко  Олександр  М.            — 0,50га – вул.Колгоспна;

Івченко  Тетяна  Сергіївна                 — 0,16га  - Червоноармійська 3;

Кожура  Валентина  Федорівна       — 0,20га  -Космонавтів  б/н,   0,20 – Колгоспна,

Опаленко  Іван  Васильович          —  0,26га  - Леніна  15;

Кубинець  Іван  Федорович           —  0,68га  - Леніна 5,   

Гуцаленко  Василь  Дмитрович     — 0,30га  по  вул. Миру   б/н;

Володіна  Марія  Милиянівна       —  0,18га по  вул. Молодіжні б/н;

Нещадим  Василь  Іванович           —  0,45га  по  вул.Космонавтів  б/н;

Матеєнко  Микола  Миколайов.   —  0,30га  по  вул. Космонавтів  б/н;

Лисинюк  Юрій  Степанович           —  0,12га  по вул.Шкільна   б/н;

Попсуй  Микола  Борисович           —  0,22га  по  вул. Леніна  25,

Кафаров  Михайло  Агагусейнов.  —  0,40га  по вул. Миру 1;

Сабадаш  Лариса  Михайлівна       —  0,30га  по вул.Ж.Революції  б/н;

Матеєнко  Сергій  Омельянович    —  0,20га – Леніна18,    0,12га – пр.Щорса б/н;

Підручна  Ліна  Михайлівна            —  0,44га  - Шкільна 1;

Довгань  Юрій  Григорович             —  1,00Садова б/н,  0,30га   —Колгоспні б/н

Мацола  Петро  Петрович                —  0,14га -- Садова  берег;

Чорноволенко  Микола  Данилов. — 0,65га  – Червоноармійська  21,23

Кочегаров  Василь  Петрович          —  0,20га  -  Червоноармійська  б/н;

Кузьменко  Віталій  Васильович     —  0,64 га -  Космонавтів  б/н ;

Скалівенко  Віталій  Миколайович — 0,35га  - Червоноармійська 17,

Слободяник  Марія  Зотівна            —  0,20га  -   Миру б/н,

Лебідь  Микола  Анатолійович       —  0,75га  -   Шкільна б/н,

Сагайдак  Богдан  Володимиров.  —  0,12га - Леніна  б/н        

Неборак  Марія  Семенівна              — 0,10га –  Щорса б/н;

Сивак  Сергій  Павлович                    — 0,40га  – Космонавтів  б/н; 0,20га – Ж.Револ.

Масненко  Марія  Дем'янівна          — 0,31га  -  Ж.Революції;

Пархоменко  Олег  Володимиров.  — 0,19га  - Шкільна

Харлашина  Раїса  Федорівна           — 0,29га  -  Миру 5

Вовк  Людмила  Василівна                — 0,55га  - Червоноармійська   б/н

 

2.Поновити  дію  договорів  на  право  користування  на  умовах  оренди   земельними  ділянками   для   сінокосіння  і  випасання   худоби:

 

Матеєнко  Сергій   Омельянович   —  0,50га -  пасовище

Дементієнко  Василь  Вікторович  —  1,00га  - сіножаті

Матеєнко  Василь   Миколайович — 1,00га – сіножаті

Івченко  Тетяна  Сергіївна               —   0,30га  - пасовище

Нещадим  Василь  Іванович           —   0,50га  -  пасовище

Кубинець  Іван  Федорович            —   1,5га  -   пасовище

Сабадаш  Лариса  Михайлівна      —   0,40га  - пасовище

Граділенко  Марина  Павлівна      —   0,50га  - пасовище 

Попсуй  Микола  Борисович          —    0,50    -  сіножаті

3.Попередити громадян  села   про  обов’язковість  виготовлення технічної  документації   так  як  використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів є порушенням земельного законодавства України.                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Громадянам замовити та виготовити технічну  документацію із землеустрою щодо набуття права оренди на земельну  ділянку, впродовж року  в землевпорядній організації.

5.  Взяти  до  відома,  що  розмір  орендної  плати:

-  на  земельні  ділянки  для  ведення   особистого  селянського  господарства  становить  : 3%     від  нормативної  грошової  оцінки землі  з  врахуванням   коефіцієнта індексації;

-  на  земельні  ділянки  для  сінокосіння  і  випасання  худоби  — 3%    від  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки з  врахуванням  коефіцієнта  індексації.

  6.     Термін  дії  договору   встановити - 1 рік,  починаючи  з  01.01.2015року  по  31.12.2015 року.

7.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради     Солоденко   О. Д.                        

  Сільський  голова                                               В.А.Довгань

 

 

 

 

                                                                

                                            ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                       39  сесія     VI скликання     

                                        

                                                                 Р і ш е н н я

 

 Від  27.03.2015року   № 39/8

с.  Шаулиха

Про  надання  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  у  власність, для 

ведення  особистого  селянського   господарства

громадянам  села  Шаулиха

 

    Розглянувши  заяву  Довгань  Юрія  Григоровича, Пархоменко Тетяни  Анатоліївни, Кузьменко  Наталії  Миколаївни,  Нещадим  Тетяни  Миколаївни, Солоденко  Ольги  Дмитрівни, Матеєнко  Тетяни  Василівни, Сагайдак  Лариси  Григорівни    про  надання  дозволу  на  розроблення проекту  землеустрою , щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого селянського   господарства, та  відповідно  до  статті  12, 22, 33, 121,  122,  123  Земельного  Кодексу  України,  статті  50  Закону  України  « Про  землеустрій»   сільська  рада  вирішила:

 

  1. Надати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки      у  власність    для ведення   особистого  селянського   господарства,  із  земель  комунальної   власності  Шаулиської   сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель -  землі  сільськогосподарського   призначення,   за  адресою:   Черкаська  обл.  Тальнівський  район   село  Шаулиха    громадянам:

 

   1. Довгань  Юрій  Григорович :

       1.1.   —  1,26 га  - вул.Садова 1; 

       1.2.    —  0,30 га  — Садова б/н;

       1.3.    —   0,42 га   —   Колгоспна б/н;

 1.  Пархоменко  Тетяна  Анатоліївна:
 2. — 0,40га – Молодіжна б/н; 
 3. —   0,65га –Колгоспна  б/н;   
 4. —  0,59га  —  землі  запасу (берег біля Пархом.П)
 5. —  пров. Щорса б/н  
 6.  Кузьменко  Наталія  Миколаївна:
 7.    — 0,84га – Космонавтів  б/н;
 8. —   0,75га –Леніна52а;
 9.  Нещадим  Тетяна  Миколаївна    — 0,45га  - Космонавтів б/н;
 10. Солоденко  Ольга  Дмитрівна:
 11. —  0,30га – Молодіжна б/н,
 12. —  0,30га Молодіжна б/н(біля      садка)                 
 13. —  0,27га  –Молодіжнаб/н ( біля  садка)                                                                                                                   
 14. Матеєнко  Тетяна  Василівна    —  0,50га - Космонавтів  б/н
 15. Сагайдак Лариса Григорівна    —  0,50га  - Космонавтів  б/н

  

   2. Громадянам :  Довгань Ю.Г., Пархоменко Т.А., Кузьменко Н.М., Нещадим Т.М,  Солоденко  О.Д., Матеєнко  Т.В.,  Сагайдак  Л.Г.   розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної    ділянки  у  власність  надати   на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

    3.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради     Солоденко   О. Д.       

 

 Сільський   голова                                                             В.А.Довгань

 

                                                         

                                                      

                                    ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                              сесія     VI скликання

                                                    Р і ш е н н я

 Від   27.03.2015 року   № 39/9

с.Шаулиха

 

 Про  припинення права  власності 

 громадян  соціальної  сфери

 на  земельні ділянки  для  ведення

 особистого   селянського  господарства

 

         Розглянувши  подання  землевпорядника  Солоденко  О.Д.  « Про  припинення  права  власності громадян  соціальної  сфери  на   земельні  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства»  за   межами  населеного  пункту  та  заяви   громадян       Бондар А.В,Яремчук Л.Є.,Михайлова  Н.М, Нещадим Л.Л, Чорноволенко Н.Г,Пархоменко Л.Д, Задояна Т.В,  Кожура  Г.П, Попсуй  В.К, Матеєнко Т.І,  Струтінська М.Є, Литвинчук  О.Л, Величко Т.Д, Притула  М.І, Скалівенко В.П, Борисюк В.Є,Попсуй Г.М, Кондратюк Г.Т, Задояна  Н.О,Чорноволенко Г.О,Гайдук  О.П,  керуючись  пп.34 ч.1  ст.26  Закону  України

 « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»ст.12,116,118,119,120,121,123,140,

141,142,186  Земельного  Кодексу  України     сільська  рада    в и р і ш и л а:

 

 1.Припинити   право  користування    земельними  ділянками   для  ведення  особистого  селянського  господарства, які знаходиться  за межами   населеного  пункту, на  підставі  договору  оренди  землі  виданого  04.11.2014 року  СФГ «Марія»    реєстраційною  службою  Тальнівського  управління  юстиції  Черкаської  області, громадян  соціальної  сфери:

Бондар  Антоніна  В.   —  1,7496га  рішен.про держ.реєстр.прав № 17443455 від   24.11.2014р.;   індексний   номер  витягу  29940133

 Яремчук  Левкадія  Є. —  1,6210га  рішен. про  держ.реєстр.прав № 17230387

        від 14.11.2014р.; індексний  номер  витягу 29533479

 Михайлова  Ніна  М.  —  1,6000га ріш.про держ. реєстр. прав  № 17192375  від  13.11.2014р.;  індексний  номер  витягу  29460785

 Нещадим  Леся  Л.     —  1,9990га ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17229931  від  14.11.2014р.;  індексний  номер  витягу   29532597

 Чорноволенко  Ніна  Г.— 2,00га -ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17223708

         від 14.11.2014р.;  індексний  номер  витягу 29521503

Пархоменко Любов  Д. — 2,00га -ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17229723  від   14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29532219

Задояна  Тетяна  В.    —0,7100га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17224652  від   14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29522402

 Кожура  Ганна  П.    — 2,00га- ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17439900  від 24.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29933083

 Попсуй  Валентина  К. —1,9993га- ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17230573  від 14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29533956

 Матеєнко  Тетяна  І. — 2,00га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17180487  від   13.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29437410

 Струтінська  Марія  Є.  — 1,3800га  - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17444621  від 24.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29941646

Литвинчук Оксана Л.  — 1,9990га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17229437  від

         14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29531712

Величко  Тамара Д.  — 1,8200га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17230141  від   14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29533096

Притула  Микола  І.  — 2,0000га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17228942  від 14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29530671

Скалівенко  Валентина  П.  — 2,0000га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17193238  від 13.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29462744

Борисюк  Віра  Є.  — 2,0010га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17191756  від 13.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29459348

Попсуй  Галина  М.  — 2,0010га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17225182 від 

          14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29524560

Кондратюк  Ганна  Т.  — 2,0000га - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17179872  від        13.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29436404

Задояна  Надія  О.  —  2,0000га  - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17183020  від

            13.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29444923

    Чорноволенко  Ганна  О.  — 1,4200га  - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17229213                       від 14.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29531170

Гайдук Ольга  Павлівна  — 1,8000га  - ріш.про  держ.реєстр.прав  № 17441890  від     24.11.2014р.; індексний  номер  витягу   29937026

2.Землевпоряднику  сільської  ради  Солоденко  О.Д.  внести   відповідні  зміни  в  земельно  - кадастрову  книгу.         

Сільський  голова                                                                          В.А.Довгань

 

 

                                                   

                              ШАУЛИСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             39 сесія     VI скликання

                                                            Р і ш е н н я

   Від27 березня 2015року   № 39/10

   с.Шаулиха

 

    Про  доцільність  добровільного

    об'єднання   територіальної  громади

    с.Шаулиха

      Заслухавши  інформацію  сільського  голови  Довгань  В.А. та  керуючись  Законом  України   № 157  від 05.02.2015року «Про  добровільне  об'єднання територіальних   громад»  врахувавши  пропозиції  постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету  та  фінансів  сільська  рада  вирішила:

1. Взяти  до відома, що:

1.1. Основними  умовами  добровільного об'єднання  територіальних  громад є:

1)у  складі  об’єднаної територіальної  громади  не  може  існувати  іншої  територіальної  громади, яка  має  свій  представницький  орган  місцевого  самоврядування;

2)територія об’єднаної територіальної  громади  має  бути  нерозривною. Межі об’єднаної територіальної  громади  визначаються по  зовнішніх  адмінмежах  рад  територіальних  громад,  що  об'єдналися; 

  3)об’єднана територіальна   громада  має  бути  розташована  в  межах  території  однієї  області;

4)при  прийнятті  рішень щодо  добровільного  об'єднання  територіальних громад  беруться  до  уваги  історичні,  природні, етичні, культурні  та  інші  чинники, що  впливають  на  соціально – економічний  розвиток   об’єднаної територіальної  громади;

5) якість  та  доступність публічних  послуг,  що  надаються  об’єднаній  територіальній    громаді, не  можуть  бути  нижчими, ніж  до  об'єднання;

6)у  селах  об’єднаної територіальної  громади, за винятком  її адміністративного  центру,  обирається  староста  на строк  повноважень  ради.

1.2. Фінансова  підтримка  добровільного  об’єднання  територіальних  громад  здійснюється:

а) шляхом  надання  об'єднаній   територіальній  громаді  коштів  у  вигляді  субвенцій  на  формування  відповідної  інфраструктури  згідно  з  планом  соціально – економічного  розвитку  такої  територіальної  громади;

б)обласною  державною  адміністрацією   за  поданням  сільської  ради  об’єднаної територіальної  громади  не  пізніше 15 липня  року, що  передує  бюджетному  періоду,  в  якому  передбачається надання  такої  фінансової  підтримки;

в)   з  урахуванням загального  обсягу  фінансової  підтримки,  що  розподіляється між  бюджетами  об’єднаних територіальних  громад  пропорційно  до  площі  об’єднаної територіальної  громади   та  кількості  сільського  населення у  такій  територіальній  громаді з  рівною  вагою  обох  цих  факторів.

2. Ініціативу  в  добровільному об’єднанні територіальних  громад  не  проявляти.

3. В  разі зміни  законодавства  щодо  формування  дохідної  частини  бюджету  сільської  ради,  розглянути  питання  щодо  добровільного  об'єднання   територіальних  громад  окремо, в порядку  визначеному  Законом України  «  Про  добровільне  об'єднання територіальних   громад».

4.Питання щодо  доцільності  добровільного об'єднання територіальної  громади с.Шаулиха  винести  на  розгляд  конференції  представників  громадян.

5. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування, бюджету  та  фінансів.

  Сільський  голова                                             В.Довгань


     

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    27 березня 2015 року   №   39/11

с.Шаулиха 

 

Про  затвердження  розпоряджень,

підписаних сільським  головою 

в міжсесійний період

з 27.01.2015року по 27 березня 2015 року  

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Кузьменко  Н.М. про те,  що сільським головою за міжсесійний період було прийнято  ряд  розпоряджень ( перелік додається ), враховуючи рекомендації  постійної мандатної  комісії з питань депутатської діяльності та етики,  відповідно , ст. 59, ст 46, ст. 26  Закону  України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

 

        1.Затвердити перелік  розпоряджень сільського голови , прийнятих   в період  з  з  27.01.2015  року   по 27.03.2015року.   ( Додаток    1,2  додається)

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну   комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                               В.А.Довгань


 

     

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    27 березня 2015 року   №   39/12

с.Шаулиха 

 

Про  внесення змін до Регламенту

роботи  Шаулиської сільської ради

шостого скликання, затвердженого

рішенням     сільської     ради      від

20 грудня  2010 року № 2/3

 

      Відповідно  до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-УII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», змін, внесених до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»  щодо особливостей  розгляду сільською радою проектів регуляторних актів, постановою Кабінету Міністрів України  від 23.09.2014  № 634 «Про порядок  підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів  регуляторних  актів, які  розробляються  органами місцевого самоврядування» керуючись пунктом 1 частини 1 ст. 26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",та статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих ради» із змінами, внесеними згідно із Законами, згідно з  висновком постійної  комісії   сільської ради  № 3   від   26.03.2015 року,  сільська рада            ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Регламенту роботи Шаулиської сільської ради  шостого скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 20 грудня 2010 року №2/3, виклавши  його в новій редакції:
 1. доповнивши статтю 6.2. «Депутат сільської ради зобов’язаний»  розділу УI  «Депутат сільської ради» пунктом  такого змісту:

«Щороку до 01 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, за місцем роботи (служби), крім само зайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подать зазначені декларації до апарату сільської ради».

 1. Внести зміни до  розділу II  « Організаційна основа ради»  добавивши статтю 2.11. «Повноваження  сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  Регламенту Шаулиської  сільської ради, виклавши  його в новій редакції.                                                                                                       ( додається).

 2. Сільській раді та виконавчому комітету при здійсненні регуляторної діяльності керуватись   розділом     Регламентом  з урахуванням внесених змін;

 3.   Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення

  4.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( голова комісії Нещадим М.М).

Сільський голова                                      В.Довгань


 

ШАУЛИСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від    27 січня 2015 року   №   38/15

с.Шаулиха 

 

Про  затвердження  розпоряджень,

підписаних сільським  головою 

в міжсесійний період

з 14.11.2014року  по 27.01.2015року

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Кузьменко  Н.М. про те,  що сільським головою за міжсесійний період було прийнято  ряд  розпоряджень ( перелік додається ), враховуючи рекомендації  постійної мандатної  комісії з питань депутатської діяльності та етики,  відповідно , ст. 59, ст 46, ст. 26  Закону  України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

        1.Затвердити перелік  розпоряджень сільського голови , прийнятих   в період  з  з 14.11.2014року   по 27.01.2015року.   ( Додаток    1 додається)

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну   комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                               В.А.Довгань